İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 25. BÖLÜM

İbadet Salonları Neden ve Nasıl İnşa Edilir?

İbadet Salonları Neden ve Nasıl İnşa Edilir?

Bolivya

Nijerya, önce ve sonra

Tahiti

Dünya çapında Yehova’nın Şahitleri İbadet Salonlarında düzenli olarak bir araya gelir. Orada ele alınan başlıca konu, İsa Mesih’in de hizmetinin teması olan Tanrı’nın Krallığıdır (Luka 8:1).

Yehova’ya sunulan tapınmanın merkezleridir. Cemaatler Krallığın iyi haberini duyurma işini İbadet Salonlarından yürütürler (Matta 24:14). İbadet Salonlarının büyüklüğü ve tasarımı çeşit çeşit olsa da hepsi sade yapılardır. Çoğunu birden fazla cemaat kullanır. Son yıllarda cemaat sayısındaki artış nedeniyle on binlerce yeni İbadet Salonu (günde ortalama beş salon) inşa edildi. Peki bu nasıl mümkün oluyor? (Matta 19:26).

Özel bir fona yapılan bağışlarla inşa edilirler. Bu bağışlar Beytel’e gönderilir. Beytel de ihtiyacı olan cemaatlere İbadet Salonu inşası ya da tadilatı için bu fondan borç verir.

Gönüllüler tarafından inşa edilir. Birçok ülkede İbadet Salonu İnşa Grupları kurulmuştur. Gönüllülerden oluşan bu ekipler, ücra yerlerde bile olsa ihtiyaç duyan cemaatlere giderek oradaki ibadet salonlarının inşasına yardımcı olur. Bazı ülkelerde de tayin edilmiş tecrübeli Şahitler belli bir bölgedeki İbadet Salonlarının inşasını ve tadilatını denetler. İnşa projelerinde o bölgeden yetenekli kardeşler de gönüllü olarak çalışsa da, bu projelerde yer alanların büyük kısmını yerel cemaatin fertleri oluşturur. Tüm bu işler hem Yehova’nın ruhu hem de toplumunun candan çabaları sayesinde başarılır (Mezmur 127:1; Koloseliler 3:23).

  • İbadet Salonlarının amacı nedir?

  • Dünya çapında İbadet Salonları nasıl inşa ediliyor?