İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 16. BÖLÜM

Hizmet Görevlileri Neler Yapar?

Hizmet Görevlileri Neler Yapar?

Myanmar

İbadette

Tarla hizmeti buluşmasında

İbadet Salonunu temizlerken

Kutsal Kitap cemaatte sorumlulukları olan iki gruptan bahseder: ‘gözetmenler ve hizmet görevlileri’ (Filipililer 1:1). Çoğunlukla her cemaatte bu hizmetleri yerine getiren birkaç birader vardır. Peki hizmet görevlileri bizim için neler yapar?

İhtiyarlara destek olurlar. Genç ya da yaşlı olsun tüm hizmet görevlileri, görevlerini titizlikle yerine getiren, Tanrı’yla güçlü bir ilişkiye sahip, güvenilir kişilerdir. Cemaatte ve İbadet Salonunda yapılması gereken rutin işleri yerine getirirler. Bu sayede ihtiyarlar, öğretme ve çobanlık etme sorumluluklarına daha çok zaman ayırabilirler.

Cemaat için çeşitli hizmetlerde bulunurlar. Bazı hizmet görevlilerine ibadete gelenleri karşılama görevi verilir. Bazıları da ses düzenine bakmak, yayın masasıyla ilgilenmek, cemaat hesaplarını tutmak ya da kardeşlere iyi haberi duyuracakları sahaları vermekle görevlidir. Ayrıca İbadet Salonunun bakımına da yardımcı olurlar. İhtiyarlar onlardan yaşlı kardeşlere yardım etmelerini isteyebilirler. Hizmet görevlileri ne tür bir görev yaparlarsa yapsınlar, hizmet etmeye istekli tutumlarından dolayı hepimizin saygısını hak ederler (1. Timoteos 3:13).

Cemaattekilere iyi örnek olurlar. Hizmet görevlileri, geliştirdikleri güzel nitelikler nedeniyle tayin edilirler. İbadet programındaki kısımları sunarken sözleriyle imanımızı güçlendirirler. Duyuru işine faal şekilde katılarak bizi gayretlendirirler. İstekle yaptıkları işbirliğiyle cemaatin mutluluğuna ve birliğine katkıda bulunurlar (Efesoslular 4:16). Zamanla ihtiyar olarak hizmet etmeye yeterli hale gelebilirler.

  • Hizmet görevlileri nasıl kişilerdir?

  • Hizmet görevlileri cemaate nasıl yardımcı olurlar?