İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 17. BÖLÜM

Çevre Gözetmenleri Bize Nasıl Yardımcı Olur?

Çevre Gözetmenleri Bize Nasıl Yardımcı Olur?

Malavi

Tarla hizmeti buluşmasında

Tarla hizmetinde

İhtiyarlar toplantısında

Kutsal Kitapta Barnabas ve elçi Pavlus’tan sık sık bahsedilir. Onlar o dönemdeki cemaatleri gezici gözetmen olarak ziyaret ediyorlardı. Çünkü iman kardeşlerinin iyiliğiyle içtenlikle ilgileniyorlardı. Hatta Pavlus Barnabas’a şöyle demişti: “Her şehre tekrar gidelim ve kardeşleri ziyaret edip durumlarını görelim.” O, kardeşlerinin imanını güçlendirmek için yüzlerce kilometre yol katetmeye hazırdı (Elçiler 15:36). Bugün de gezici gözetmenlerin arzusu aynıdır.

Bizi yüreklendirmek ve gayretlendirmek için gelirler. Her çevre gözetmeni yaklaşık 20 cemaati yılda iki kez ziyaret eder ve her cemaatte bir hafta geçirir. Bu biraderlerin ve evlilerse eşlerinin tecrübesinden çok yararlanabiliriz. Onlar genç ya da yaşlı, cemaatteki herkesle tanışmak için çaba sarf ederler. Ayrıca bizimle beraber hizmete çıkmaya ve Kutsal Kitap tetkiklerimize katılmaya da isteklidirler. Bu gözetmenler ihtiyarlarla birlikte çobanlık ziyareti yaparlar ve hem cemaat ibadetlerinde hem de büyük ibadetlerde yaptıkları konuşmalarla imanımızı güçlendirirler (Elçiler 15:35).

Cemaatteki herkesle ilgilenirler. Çevre gözetmenleri cemaatin ruhi durumuyla yakından ilgilenirler. İhtiyarlarla ve hizmet görevlileriyle düzenledikleri buluşmada, ne tür gelişmeler kaydedildiğini gözden geçirir ve onlara sorumluluklarını nasıl yerine getirebilecekleriyle ilgili önerilerde bulunurlar. Öncülere de hizmette daha etkili olmaları için yardım ederler. İbadetlere katılmaya başlayan kişilerle tanışmaktan ve onların ruhen nasıl ilerlediğini öğrenmekten mutlu olurlar. Bu biraderler ‘iyiliğimiz için çalışan iş arkadaşlarımızdır’ (2. Korintoslular 8:23). Onlar imanlarıyla ve Tanrı’ya bağlılıklarıyla bize örnek olurlar (İbraniler 13:7).

  • Çevre gözetmenleri neden cemaatleri ziyaret eder?

  • Onların ziyaretlerinden nasıl yarar görebilirsiniz?