İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 15. BÖLÜM

İhtiyarlar Cemaatte Kardeşlere Nasıl Hizmet Eder?

İhtiyarlar Cemaatte Kardeşlere Nasıl Hizmet Eder?

Finlandiya

Cemaate öğretirken

Çobanlık ederken

İyi haberi duyururken

Bizim bir ruhban sınıfımız ya da maaşlı din adamlarımız yoktur. Bunun yerine İsa’nın takipçilerinin ilk cemaatlerinde olduğu gibi bugün de “cemaate çobanlık etmek üzere” yeterli ihtiyarlar, yani gözetmenler atanır (Elçiler 20:28). Bu ruhen olgun kardeşler cemaate “zorla değil, istekle; yakışıksız kazanç sevdasıyla değil, hevesle” çobanlık ve önderlik ederler (1. Petrus 5:1-3). Peki onlar bizim için neler yaparlar?

Bizimle ilgilenirler ve bizi korurlar. İhtiyarlar cemaate rehberlik eder ve kardeşlerin Yehova’yla ilişkilerini korumalarına yardımcı olur. Bu önemli görevi onlara Tanrı’nın verdiğini bildiklerinden O’nun toplumuna efendilik taslamak yerine iyiliği ve mutluluğu için uğraşırlar (2. Korintoslular 1:24). Nasıl bir çoban her bir koyunuyla yakından ilgilenirse ihtiyarlar da cemaatteki her bireyi yakından tanımaya çalışırlar (Özdeyişler 27:23).

Bize Tanrı’nın isteğini yerine getirmeyi öğretirler. İhtiyarlar önderlik ettikleri haftalık ibadetlerde imanımızı güçlendiren konuşmalar sunarlar (Elçiler 15:32). Bu sadık kardeşler aynı zamanda iyi haberi duyurma işine önderlik ederler. Bu işte bizimle omuz omuza çalışırlar ve bizi hizmetin her yönünde eğitirler.

Her birimize özel olarak destek olurlar. İhtiyarlar manevi ihtiyaçlarımızı karşılamak için evimize gelerek veya İbadet Salonunda bizimle görüşerek Kutsal Kitaptan yararlı ve rahatlatıcı bilgiler paylaşırlar (Yakup 5:14, 15).

Çoğu ihtiyarın işi ve ailesi var, dolayısıyla cemaatteki görevlerinin yanı sıra zaman ayırmaları gereken başka birçok şey var. Buna rağmen yerine getirdikleri özverili hizmetlerinden dolayı bu kardeşler saygımızı hak eder (1. Selanikliler 5:12, 13).

  • Cemaat ihtiyarlarının görevleri nedir?

  • İhtiyarlar bizimle kişisel olarak nasıl ilgilenirler?