İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 21. BÖLÜM

Beytel Nedir?

Beytel Nedir?

Grafik Departmanı, ABD

Almanya

Kenya

Kolombiya

İbranicede Beytel kelimesi “Tanrı’nın evi” anlamına gelir (Başlangıç 28:17, 19). Dolayısıyla Beytel, Yehova’nın Şahitlerinin iyi haberi duyurma işini desteklemek ve organize etmek için dünyanın dört bir yanında kurduğu büro binaları için çok uygun bir isimdir. Yönetim Kurulu, New York eyaletindeki merkez bürolarında hizmet eder. Diğer Beytel’lerdeki faaliyetler oradan yönlendirilir. Tüm bu Bürolarda hizmet edenler Beytel ailesi olarak adlandırılır, çünkü onlar da bir aile gibi birlikte yaşar ve çalışırlar, birlikte yemek yerler ve birlikte Kutsal Kitabı incelerler (Mezmur 133:1).

Ailenin tüm fertlerinin özveriyle çalıştığı eşsiz bir yer. Her Beytel ailesi, Tanrı’nın isteğini yerine getirmek ve O’nun Krallığını desteklemek için tamgün hizmet eden erkek ve kadın Şahitlerden oluşur (Matta 6:33). Hiçbiri maaş almaz. Hepsine yatacak yer ve yiyecek sağlanır, ayrıca kişisel harcamaları için az miktarda harçlık verilir. Beytel’deki herkesin bir görevi vardır. Kimisi ofislerde, kimisi mutfak ya da yemekhanede çalışır. Matbaada, ciltevinde, çamaşırhanede, temizlikte, bakımda ve başka işlerde çalışanlar da vardır.

Krallığı duyurma işinin desteklendiği faal bir yer. Her Beytel’in başlıca amacı Kutsal Kitaptaki hakikatlerin olabildiğince çok insana ulaşmasını sağlamaktır. Aslında elinizdeki kitapçık orada harcanan çabaların bir ürünüdür. Bu kitapçık Yönetim Kurulunun gözetimi altında hazırlandı, elektronik olarak dünya çapındaki yüzlerce tercüme ekibine gönderildi, yüksek hızda çalışan baskı makinelerinin bulunduğu Beytel’lerde basıldı ve oradan 110.000’den fazla cemaate yollandı. Bu işin her aşamasında Beytel ailelerinin payı var. Dolayısıyla onlar dünyadaki en acil iş olan iyi haberi duyurma işinin yerine getirilmesinde kilit bir rol oynuyorlar (Markos 13:10).

  • Beytel’de kimler hizmet eder? İhtiyaçları nasıl karşılanır?

  • Beytel’lerde yürütülen faaliyet hangi acil işe destek olur?