İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Bir Öğrencinin Düştüğü İkilem

Bir Öğrencinin Düştüğü İkilem

Mert tedirgin şekilde yerinde kımıldanır. Çok saygı duyduğu bir öğretmeni az önce, Charles Darwin’in ve evrim teorisinin bilime ne kadar büyük bir katkıda bulunduğunu ve insanlığı batıl inançlardan nasıl kurtardığını anlatmıştır. Ve şimdi de öğrencilerinden bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirmelerini ister.

Mert bir ikileme düşer. Anne ve babası ona dünyayı ve tüm canlıları Tanrı’nın yarattığını öğretmiştir. Onlara göre Kutsal Kitaptaki yaratılış kaydı güvenilirdir, evrim ise sadece bir teoridir ve kanıtlara dayanmamaktadır. Öğretmeni de anne babası da Mert’e kendine göre doğru olanı öğretmek istiyor. Acaba Mert bu durumda kime inanmalı?

Her yıl dünya çapında binlerce sınıfta buna benzer durumlar yaşanıyor. Mert ve onunla aynı durumdaki öğrenciler ne yapmalı? Sizce de evrim ve yaratılışla ilgili kanıtları bizzat inceleyip, neye inanacaklarına kendi adlarına karar vermeleri gerekmez mi?

Aslında Kutsal Kitap da başkalarının öğrettiği şeylere körü körüne inanmaya karşı uyarır. Şöyle der: “Deneyimsiz insan her söze inanır; sağgörülü kişi ise adımını tartarak atar” (Özdeyişler 14:15). Kutsal Kitap ayrıca ‘akıl gücünüzü kullanın’ ve öğrendiğiniz şeylerin doğruluğunu “kendiniz görün” der (Romalılar 12:1, 2).

Bu yayının amacı, okullarda yaratılışın öğretilmesini isteyen dinsel grupları desteklemek değildir. Bunun yerine amacımız, yaşamın kendiliğinden meydana geldiğini ve Kutsal Kitaptaki yaratılış kaydının bir efsane olduğunu söyleyenlerin iddialarını ele almaktır.

Öncelikle temel yaşam birimi olan hücreyi inceleyeceğiz. Bu inceleme sırasında hücrenin yapısıyla ilgili bazı şaşırtıcı gerçekleri gözden geçirme fırsatınız olacak. Ayrıca evrim teorisinin temelini oluşturan bazı varsayımları ele alacağız. *

Her insan, hayatının bir noktasında şu sorunun cevabını bulma ihtiyacı hisseder: Yaratılış mı, evrim mi doğru? Herhalde siz de bu konu üzerinde ciddiyetle düşünmüşsünüzdür. Bu yayın, birçok kişinin yaratılışa inanmasını sağlayan kanıtlardan sadece birkaçını ele alacak.

^ p. 7 Bu yayında evrim sözcüğüyle, organik evrim, yani ilk canlı organizmanın cansız maddeden geliştiğini ve sonunda insan da içinde olmak üzere, yeryüzündeki tüm yaşam biçimlerini oluşturduğunu savunan kuram kastedilir. Tüm bu oluşumların, zekâ sahibi bir varlığın müdahalesi olmadan gerçekleştiğine inanılır.