İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 10. BÖLÜM

Yaratıcıya Giden Yolu Nasıl Bulabilirsiniz?

Yaratıcıya Giden Yolu Nasıl Bulabilirsiniz?

1. Yaratıcıya giden yol tek midir?

“Sahte peygamberlere karşı uyanık olun” (MATTA 7:15)

İsa peygamber, sonsuz yaşama götüren tek bir yol olduğunu ve ‘bu yolu bulanların az’ olacağını söylemişti (Matta 7:14). Yaratıcımız, sadece Kutsal Yazılardaki hakikatlere uygun şekilde sunulan tapınmayı kabul eder. Bu şekilde ibadet eden kişiler aynı yolda birlik içinde yürür (Yuhanna 4:23, 24) (1. Korintoslular 1:10’u okuyun).

Tanrı Tüm Dinleri Kabul Eder mi? videosunu izleyin.

2. Sahte inançlarla ilgili ne söylenebilir?

“Tanrı’yı tanıdıklarını söyler, fakat yaptıklarıyla O’nu inkâr ederler” (TİTUS 1:16)

İsa peygamber, sahte peygamberlerin hakiki dini yozlaştıracağını söylemişti. Onlar ilk bakışta Yaratıcıya hizmet ediyormuş gibi görünürler ve doğru dinin kendilerininki olduğunu iddia ederler. Fakat böylelerinin Tanrı’nın isteğini yapıp yapmadığını anlamak mümkündür. Peki nasıl? Onların işlerine bakarak. Çünkü insanların Yaratıcıyı memnun eden nitelik ve davranışlar sergilemesini sadece hakiki din sağlar (Matta 7:13-23’ü okuyun).

3. Doğru yolda olan kişileri nasıl tanıyabilirsiniz?

Bu kişileri şu beş özelliğe bakarak tanıyabilirsiniz:

  • Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitaba saygı gösterirler. Kutsal Kitaptaki ilkelere göre yaşamaya çalışırlar. İnançları insan fikirlerine dayanmaz (Matta 15:7-9). Öğrettikleri ve yaptıkları birbiriyle çelişmez (Yuhanna 17:17 ve 2. Timoteos 3:16, 17’yi okuyun).

  •   Yaratıcının özel ismi olan “Yehova”yı kullanır ve bu isme saygı gösterirler. Musa ve Davut gibi peygamberler bu ismi biliyor ve kullanıyordu. İsa peygamber de Yaratıcının ismine değer verdiğini bu ismi insanlara duyurarak gösterdi (Yuhanna 17:26). Yaşadığınız yerde Tanrı’nın ismini kimler kullanıyor ve duyuruyor? (Romalılar 10:13, 14) (Çıkış 3:15 ve Mezmur 8:1’i okuyun).

  • Tanrı’nın Krallığını duyururlar. Bu krallık insanlığın sorunlarının tek çözümüdür. İsa, Krallığı duyurmak için yeryüzüne gelmişti ve öldüğü güne dek bunu yapmaya devam etti (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43). Takipçilerinin de bu krallığı duyuracağını söyledi. Tanrı’nın Krallığını duyuran biriyle karşılaşırsanız, onun hangi inanca sahip olduğunu düşünürsünüz? (Matta 24:14’ü okuyun).

  • Bu kötü sistemin bir kısmı değillerdir. Örneğin, siyasete ya da toplumsal çatışmalara karışmazlar (Yuhanna 17:16; 18:36). Ayrıca bu dünyada yaygın olan zararlı düşünce ve davranışlardan da kaçınırlar (Yakup 4:4’ü okuyun).

  • Aralarında göze çarpar bir sevgi vardır. Tanrı’nın Sözüne uygun olarak, kökeni ne olursa olsun tüm insanlara saygı gösterirler. Sahte dinler genelde savaşlara büyük destek verirken Tanrı’yı memnun etmek isteyenler bunu kesinlikle yapmaz (Mika 4:1-3). Aksine onlar, zamanlarını ve olanaklarını hiç karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek için kullanırlar (Yuhanna 13:34, 35 ve 1. Yuhanna 4:20’yi okuyun).

4. Gerçek dini saptayabilir misiniz?

Bugün tüm dünyada, öğrettikleri her şeyi Tanrı’nın Sözüne dayandıran, O’nun adına değer veren ve insanlığın tek ümidinin Tanrı’nın Krallığı olduğunu duyuran bir toplum var. Onlar insanlara sevgi gösterir ve savaşları desteklemezler. Siz onları tanıyor musunuz? (1. Yuhanna 3:10-12’yi okuyun).