İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 11. BÖLÜM

Yaratıcının İlkelerine Uymak Bize Nasıl Yarar Sağlar?

Yaratıcının İlkelerine Uymak Bize Nasıl Yarar Sağlar?

1. Neden rehberliğe ihtiyacımız var?

Kutsal Kitaptaki ilkeler güvenlik önlemleri almamıza nasıl yardım eder? (MEZMUR 36:9)

Yaratıcımız bizden daha hikmetlidir. Sevgi dolu bir baba gibi bizimle ilgilenir. Ayrıca O, bizi Kendisinden bağımsız yaşayacak şekilde yaratmadı (Yeremya 10:23). Dolayısıyla nasıl küçük bir çocuğun anne babasının rehberliğine ihtiyacı varsa, bizim de Yaratıcımızın rehberliğine ihtiyacımız var (İşaya 48:17, 18). Kutsal Kitaptaki ilkeler bize yol gösterir. Bu rehberlik Yaratıcımızdan gelen bir hediyedir (2. Timoteos 3:16’yı okuyun).

Yehova’nın ilkelerine uyarsak, hem şimdi en iyi yaşam tarzına sahip oluruz hem de gelecekte sonsuza dek nimetlerle dolu bir yaşam sürebiliriz. Bizi Yehova yarattığından bizim için en iyisini O bilir. Bu nedenle O’nun rehberliğini takdir edip buna uymak yapabileceğimiz en doğru şeydir (Mezmur 19:7, 11 ve Vahiy 4:11’i okuyun).

2. Kutsal Kitap ilkeleri bize nasıl rehberlik eder?

Kutsal Kitap ilkeleri hayatımızın birçok alanında uygulayabileceğimiz temel gerçeklerdir. Öte yandan kanunlar bazı özel durumlar için verilmiştir (Tekrar 22:8). Belirli bir durumda hangi Kutsal Kitap ilkesini uygulayabileceğimizi anlamak için düşünme yeteneğimizi kullanmalıyız (Özdeyişler 2:10-12). Örneğin Kutsal Kitap bize yaşamın Tanrı’dan bir armağan olduğunu öğretir. Bu temel ilke işyerinde, evde ve yolculukta bize rehberlik eder ve bazı güvenlik önlemleri almamızı sağlar (Elçiler 17:28’i okuyun).

3. En önemli iki ilke nedir?

İsa peygamber hayatımızı yönlendirecek en önemli iki ilkeye değindi. Birincisi  yaşamımızın amacını açıklar; bu Yaratıcımızı tanımak, sevmek ve O’nu memnun edecek bir yaşam sürmektir. Bu ilkeyi tüm kararlarımızda göz önünde bulundurmalıyız (Özdeyişler 3:6). Bununla uyumlu yaşayan herkes Yaratıcının dostluğuna, gerçek mutluluğa ve sonsuz yaşama sahip olur (Matta 22:36-38’i okuyun).

İkinci ilke ise, insanlarla barış içinde olmamız için bize yol gösterir (1. Korintoslular 13:4-7). Bu ilkeyi uygulamak için Yaratıcımızın insanlara davranış tarzını örnek almalıyız (Matta 7:12; 22:39, 40’ı okuyun).

4. Kutsal Kitaptaki ilkeler bize nasıl yarar sağlar?

Kutsal Kitaptaki ilkeler, ailede birliği sağlayacak bir sevgiyi nasıl geliştirebileceğimizi öğretir (Koloseliler 3:12-14). Tanrı’nın Sözü, evliliğin kalıcı olması gerektiğini söyleyerek aile için koruyucu bir ilke de verir (Başlangıç 2:24’ü okuyun).

Kutsal Kitaptaki ilkelere uygun bir yaşam sürmek hem maddi hem de duygusal açıdan bizi korur. Örneğin işverenler, dürüstlük ve çalışkanlık gibi Kutsal Kitap ilkelerini hayatında uygulayan kişilerle çalışmayı tercih ediyorlar (Özdeyişler 10:4, 26; İbraniler 13:18). Tanrı’nın Sözü bize ihtiyacımız olan şeylerle yetinmeyi ve O’nunla ilişkimize maddi şeylerden daha çok değer vermeyi öğretir (Matta 6:24, 25, 33 ve 1. Timoteos 6:8-10’u okuyun).

Kutsal Kitap ilkelerini uygulamak sağlığımızı da koruyabilir (Özdeyişler 14:30; 22:24, 25). Tanrı’nın sarhoşluğu yasaklayan emrine uyduğumuzda ölümcül hastalıklardan ve kazalardan korunmuş oluruz (Özdeyişler 23:20). Yehova içki içmeyi yasaklamaz; ancak bu konuda ölçülü olmamızı ister (Mezmur 104:15; 1. Korintoslular 6:10). Tanrı’nın verdiği ilkeler sadece davranışlarımızı değil düşüncelerimizi de kontrol altında tutmamıza yardım eder (Mezmur 119:97-100). Bununla birlikte Yaratıcılarını memnun etmek isteyenler, sadece kendi yararlarına olduğu için bu ilkelere uymazlar. Onlar bunu Yehova’yı yüceltmek için de yaparlar (Matta 5:14-16’yı okuyun).