İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 5. BÖLÜM

Yaratıcımızın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?

Yaratıcımızın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?

1. Yeryüzü neden yaratıldı?

Yaratıcımız Yehova yeryüzünü insanlara verdi. Burası bizim evimizdir. Âdem ve Havva gökte yaşamak için yaratılmadı. Tanrı gökte yaşamaları için melekleri yaratmıştı (Eyüp 38:4, 7). Yehova ilk insan Âdem’i, Aden adı verilen muhteşem bir cennet bahçesine yerleştirmişti (Başlangıç 2:15-17). Ona ve soyuna yeryüzünde sonsuza dek mutlu bir yaşam fırsatı sunmuştu (Mezmur 37:29; 115:16’yı okuyun).

İlk başta yeryüzünde sadece Aden bahçesi cennetti. Yaratıcımız ilk insan çiftine çocuklar sahibi olup yeryüzünü doldurmalarını söylemişti. Zamanla onlar, tüm yeryüzünü denetimleri altına alıp bir cennete dönüştüreceklerdi (Başlangıç 1:28). Yeryüzü hiçbir zaman yok olmayacak, sonsuza dek insanlığın yuvası olacaktı. Yaratıcının bu amacı hâlâ aynıdır (Mezmur 104:5’i okuyun).

Tanrı Dünya’yı Neden Yarattı? videosunu izleyin.

2. Yeryüzü şimdi neden cennet değil?

Yaratıcı, Âdem ve Havva’yı Kendisine itaatsizlik ettikleri için Aden’den kovdu. Bunun sonucu olarak cennet bahçesi kayboldu ve kimse onu tekrar kuramadı. O zamandan beri yeryüzü kötü insanların elinde (Eyüp 9:24) (Başlangıç 3:23, 24’ü okuyun).

Peki, Yehova insanlıkla ilgili baştaki amacından vazgeçti mi? Kesinlikle hayır! O, mutlak güce sahiptir. Asla başarısızlığa uğramaz (İşaya 45:18). Yaratıcımız insanları başta amaçladığı duruma tekrar getirecek (Mezmur 37:11, 34’ü okuyun).

3. Cennet nasıl yeniden kurulacak?

İsa, Yaratıcının görevlendirdiği Kral olarak hüküm sürdüğü sırada yeryüzünde cennet yeniden kurulacak. O, Armagedon denilen savaşta meleklere önderlik edecek ve Yaratıcıya karşı  olan herkesi yok edip Şeytan’ı 1.000 yıllığına faaliyetsiz hale getirecek. Tanrı’nın sadık kulları bu savaş sırasında zarar görmeyecek, çünkü İsa onlara rehberlik edecek ve onları koruyacak. Bu kişiler yeryüzünde kurulacak cennette sonsuza dek yaşayacaklar (Vahiy 20:1-3; 21:3, 4’ü okuyun).

4. Tüm acılar ne zaman bitecek?

Birçok kişi bu kötü ortamın sonunun ne zaman geleceğini merak ediyor. İsa peygamber sonun yakın olduğunu gösteren bir “alamet” verdi. Şu anki dünya olayları yüzünden insanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bu durum ‘bu ortamın sonunda’ yaşadığımızı gösteriyor (Matta 24:3, 7-14, 21, 22’yi okuyun).

İsa 1.000 yıl boyunca iki yönlü bir görev yerine getirecek. Birincisi Kral olarak gökten yeryüzünü yönetecek ve tüm acıları silecek (İşaya 9:6, 7; 11:9). İkinci olarak, Tanrı’yı seven insanların üzerinden günahı kaldıracak. Böylece Tanrı onun aracılığıyla hastalık, yaşlılık ve ölümü ortadan kaldırmış olacak (İşaya 25:8; 33:24’ü okuyun).

5. Cennet yeryüzünde kimler yaşayacak?

İbadet Salonlarında, Yaratıcıyı seven ve O’nu memnun etmek isteyen insanlarla tanışacaksınız

Cennet yeryüzünde Yaratıcıya itaat eden insanlar yaşayacak (1. Yuhanna 2:17). İsa, öğrencilerinin yumuşak başlı kişileri bulup onlara Tanrı’nın onayladığı bir yaşam sürmeyi öğretmelerini söyledi. Bugün Yehova Tanrı, dünya çapında milyonlarca insanı yeryüzünde kurulacak cennetteki yaşama hazırlıyor (Tsefanya 2:3). İnsanlar Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerinde nasıl daha iyi eşler ve daha iyi anne babalar olabileceklerini öğreniyorlar. Çocuklar ve anne babalar birlikte ibadet ediyor, Yaratıcımızdan gelen iyi haberin yaşamlarını nasıl olumlu yönde değiştireceğini öğreniyorlar (Mika 4:1-4’ü okuyun).