İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

2. BÖLÜM

Yaratıcı Hakkında Neler Öğrenmeliyiz?

Yaratıcı Hakkında Neler Öğrenmeliyiz?

1. Neden sadece Yaratıcıya ibadet etmeliyiz?

Çünkü her şeyi O yarattı. Yaratıcımızın başlangıcı ve sonu yoktur (Mezmur 90:2). Kutsal Kitaptaki iyi haberin kaynağı da O’dur (1. Timoteos 1:11). Yaşamımızı Tanrı’dan aldığımız için sadece O’na ibadet etmeliyiz (Vahiy 4:11’i okuyun).

2. Yaratıcı hakkında ne biliyoruz?

O’nu hiç kimse görmemiştir, çünkü O ruhi bir varlıktır. Bu, Yaratıcının yeryüzündeki fiziksel varlıklardan çok daha üstün olduğu anlamına gelir (Yuhanna 1:18; 4:24). Yine de, yarattığı şeylere bakarak O’nun hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Örneğin, meyvelerin ve çiçeklerin çeşitliliğine baktığımızda bunları yaratanın sevgisini ve hikmetini görürüz. Evrenin büyüklüğü de bize O’nun gücünü gösterir (Romalılar 1:20’yi okuyun).

Yaratıcı hakkında daha pek çok şeyi Kutsal Kitaptan öğrenebiliriz. Örneğin bu kitap bize O’nun nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını, insanlarla ilişkisini ve farklı durumlarda nasıl davrandığını anlatır (Mezmur 103:7-10’u okuyun).

3. Yaratıcımızın bir ismi var mı?

O’nun birçok unvanı olsa da tek bir özel ismi vardır. Kendisini tanıtırken şöyle demişti: “Ben Yehova’yım, ismim budur” (İşaya 42:8). Bu isim her dilde farklı telaffuz edilir. Türkçede genellikle “Yehova” ve bazen de “Yahve” olarak söylenir (Mezmur 83:18’i okuyun).

Bu isim birçok Kutsal Kitap çevirisinden çıkarılarak yerine Rab, Tanrı ya da Allah gibi unvanlar konmuştur. Aslında Kutsal Kitapta Tanrı’nın ismi yaklaşık 7.000 kez geçer. Geçmişte peygamberler de insanlara bu ismi kullanmalarını söyledi (Mezmur 105:1’i okuyun).

Yaratıcımızın Bir İsmi Var mı? videosunu izleyin.

4. Yaratıcımız Yehova bizimle ilgileniyor mu?

Bu sevgi dolu baba gibi, Yaratıcımız da iyiliğimiz için şimdi acı çekmemize izin veriyor

Acaba dünyada bu kadar çok acının olması Yehova’nın bizimle ilgilenmediği anlamına mı gelir? Bazı insanlar Tanrı’nın bizi acılarla sınadığını iddia eder, fakat bu doğru değildir (Yakup 1:13’ü okuyun).

Yaratıcımız insanlara özgür irade bahşetmiştir. Eğer istersek O’na tapınmayı seçebiliriz. Bu özgürlüğümüzü takdir etmemiz gerekmez mi? (Yeşu 24:15). Fakat birçok kişi başkalarına kötülük yapmayı seçiyor. İşte bu nedenle dünyada bu kadar çok acı yaşanıyor. Yapılan bu haksızlıkları görmek Yehova’ya acı verir (Başlangıç 6:5, 6’yı okuyun).

Yehova bizimle ilgilenir. O, yaşamdan zevk almamızı ister. Yakında tüm acıları ve bu acılara neden olan kişileri ortadan kaldıracak. Yehova’nın o zamana kadar insanların acı çekmesine izin vermesinin haklı sebepleri var. Bu yayının 8. bölümünde bunu öğreneceğiz (2. Petrus 2:9; 3:7, 13’ü okuyun).

5. Yaratıcımıza nasıl yaklaşabiliriz?

Yehova, bizi dua yoluyla Kendisine yaklaşmaya davet ediyor. O, bizimle bireyler olarak ilgileniyor (Mezmur 65:2; 145:18). Ayrıca bizi bağışlamaya da hazır. Bazen başarısız olsak da, O’nu memnun etmek üzere gösterdiğimiz çabaların farkında. O halde, kusurlu yapımıza rağmen Yaratıcımızla gerçekten yakın bir ilişkiye sahip olabiliriz (Mezmur 103:12-14 ve Yakup 4:8’i okuyun).

Yehova bize hayat verdiği için O’nu herkesten çok sevmeliyiz (Markos 12:30). Tanrı hakkında daha fazla bilgi alarak ve istediklerini yaparak O’na sevginizi gösterebilir ve giderek daha da yaklaşabilirsiniz (1. Timoteos 2:4 ve 1. Yuhanna 5:3’ü okuyun).