İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 3. BÖLÜM

İyi Haberin Asıl Kaynağı Kim?

İyi Haberin Asıl Kaynağı Kim?

1. Kutsal Kitabın asıl yazarı kimdir?

İnsanların yeryüzünde sonsuza dek yaşayacağıyla ilgili iyi haber Kutsal Kitapta kayıtlıdır (Mezmur 37:29). Kutsal Yazılar 66 küçük kitaptan oluşur. Yaratıcımız, bu kitapları kaleme alması için 40 kadar sadık adamı kullandı. İlk beş kitabı yaklaşık 3.500 yıl önce Musa peygamber yazdı. Son kitabı ise 1.900 yıldan uzun bir süre önce İsa peygamberin elçisi Yuhanna kaleme aldı. Peki Kutsal Kitabı kaleme alanlar kimin fikirlerini aktardılar? Yaratıcımız kutsal ruhu aracılığıyla bu kişilerle iletişim kurdu (2. Samuel 23:2). Onlar kendi düşüncelerini değil Yaratıcıdan aldıklarını aktardılar. Dolayısıyla Kutsal Kitabın asıl yazarı Tanrı’dır (2. Timoteos 3:16 ve 2. Petrus 1:20, 21’i okuyun).

Kutsal Kitabın Asıl Yazarı Kimdir? videosunu izleyin.

2. Kutsal Kitabın değişmediğinden nasıl emin olabiliriz?

Kutsal Kitabın, geleceği tüm ayrıntılarıyla doğru şekilde bildirmesi Yaratıcıdan geldiğini gösterir. Hiçbir insan geleceği önceden bildiremez (Yeşu 23:14). Bunu sadece Yaratıcımız bildirebilir (İşaya 42:9; 46:10’u okuyun).

Kutsal Kitap eşsiz bir kitaptır; zaten Yaratıcımızın yazdırdığı bir kitabın da böyle olması gerekir. Kutsal Kitap yüzlerce dile çevrilip basılmış ve tirajı milyarlara ulaşmıştır. Çok eskiden yazılmış olmasına rağmen, içindeki bilgiler bilimsel kanıtlarla uyum içindedir. Ayrıca, bu kitabı kaleme alan 40 kişinin yazdıkları arasında herhangi bir çelişki yoktur. * Bunun yanı sıra, Kutsal Kitapta Yaratıcımızın sevgisi açıkça görülür. Bu kitap hâlâ insanların yaşamlarını olumlu yönde değiştirme gücüne sahiptir. Hepsinden önemlisi Yaratıcımız Mutlak Güce Sahip olduğu için Sözünün değiştirilmesine izin vermez. Tüm bu noktalar  milyonlarca insanı Kutsal Kitabın Tanrı’nın Sözü olduğuna ve günümüze kadar değişmeden geldiğine ikna eder (İşaya 40:8 ve 1. Selanikliler 2:13’ü okuyun).

Kutsal Kitabın Doğruluğundan Nasıl Emin Olabiliriz? videosunu izleyin.

3. Kutsal Kitapta hangi konular ele alınıyor?

Kutsal Kitabın ana teması, Yaratıcımızın insanlıkla ilgili sevgi dolu amacını gösteren iyi haberdir. Kutsal Yazılar, cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama ayrıcalığının insanlık tarihinin başında nasıl kaybedildiğini ve cennet yeryüzünün nasıl yeniden kurulacağını anlatır (Vahiy 21:4, 5’i okuyun).

Kutsal Yazılarda kanunlar, ilkeler ve öğütler de bulunur. Ayrıca bu kitapta yazılanlar, geçmişte Tanrı’nın insanlara nasıl davrandığı hakkında bize bilgi verir. Böylece O’nun niteliklerini öğrenebiliriz. Kısacası, Kutsal Kitap Yaratıcımızı tanımamıza yardım eder ve O’nun dostu olmak için neler yapabileceğimizi açıklar (Mezmur 19:7, 11 ve Yakup 2:23; 4:8’i okuyun).

4. Kutsal Kitabı anlamak için ne yapabilirsiniz?

İsa peygamber insanlara iyi haberi anlatırken Kutsal Kitaptan alıntılar yaptı ve ayetlerin anlamını açıkladı. Siz de bu kitapçık sayesinde aynı yöntemden yararlanarak Kutsal Kitabı anlayabilirsiniz (Luka 24:27, 45’i okuyun).

Bu dünyada hiçbir şey Yaratıcımızdan gelen iyi haber kadar heyecan verici olamaz. Buna rağmen bazıları iyi habere ilgi göstermiyor, başkalarıysa bu haberi duymak bile istemiyor. Fakat cesaretiniz kırılmasın. Çünkü sonsuza dek yaşama ümidiniz Yaratıcımızı yakından tanımanıza bağlıdır (Yuhanna 17:3’ü okuyun).

 

^ p. 3 Tüm İnsanlar İçin Bir Kitap adlı yayına bakın.