Yaratıcımızdan Gelen İyi Haber

Yaratıcımızdan gelen iyi haber nedir? Bu habere neden inanmalıyız? Kutsal Yazılarla ilgili birçok soruya bu kitapçıkta cevap bulabilirsiniz.

Bu Yayından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu kitapçık aracılığıyla doğrudan Tanrı’nın Sözünden, Kutsal Kitaptan bilgi alabilirsiniz. Verilen ayetleri kendi Kutsal Kitabınızdan nasıl bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bu İyi Haber Nedir?

Yaratıcımızdan gelen haberin ne olduğunu, bu haberin önemini ve ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Yaratıcı Hakkında Neler Öğrenmeliyiz?

Yaratıcımızın bir ismi var mı? O bizimle ilgileniyor mu?

İyi Haberin Asıl Kaynağı Kim?

Kutsal Kitabın değişmediğinden nasıl emin olabiliriz?

İsa Mesih Kimdir?

İsa’nın neden öldüğünü, onun şimdi ne yaptığını ve fidyenin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yaratıcımızın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?

Kutsal Kitap Yaratıcımızın yeryüzünü neden yarattığı, acıların ne zaman sona ereceği, gelecekte yeryüzüne ve üzerinde yaşayanlara ne olacağı anlatılır.

Ölüler İçin Hangi Ümit Var?

Ölünce bize ne oluyor? Ölen sevdiklerimizi tekrar görebilecek miyiz?

Tanrı’nın Krallığı Nedir?

Tanrı’nın Krallığının kralı kimdir? Bu krallık neler başaracak?

Yaratıcımız Kötülüğe ve Acılara Neden İzin Veriyor?

Kötülük nasıl başladı ve Yaratıcımız onun devam etmesine neden izin veriyor? Acılar bir gün sona erecek mi?

Aileniz Nasıl Mutlu Olabilir?

Mutlu Tanrı Yehova ailelerin mutlu olmasını istiyor. Kutsal Kitabın karı kocalara, anne babalara ve çocuklara verdiği öğütleri öğrenebilirsiniz.

Yaratıcıya Giden Yolu Nasıl Bulabilirsiniz?

Yaratıcıya giden yol tek midir? Doğru yolda olan kişileri tanıtan beş özelliğe bakabilirsiniz.

Yaratıcının İlkelerine Uymak Bize Nasıl Yarar Sağlar?

İsa, neden rehberliğe ihtiyacımız olduğunu söyledi ve Kutsal Kitaptaki çok önemli iki ilkeye değindi.

Yaratıcıya Nasıl Yaklaşabiliriz?

Yaratıcının tüm duaları dinleyip dinlemediğini, nasıl dua etmemiz gerektiğini ve O’na nasıl yaklaşabileceğimizi öğrenebilirsiniz.

Dinleri Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

Herkesin birlik içinde sadece gerçek Tanrı’ya tapındığı bir dönem gelecek mi?

Yaratıcımız Toplumunu Neden Teşkilatlandırıyor?

Kutsal Kitap, İsa’nın gerçek takipçilerinin neden ve nasıl teşkilatlandığını açıklar.

Bilgi Almaya Neden Devam Etmelisiniz?

Tanrı ve Sözü hakkında edindiğiniz bilginin başkalarına nasıl yararı olabilir? Hangi fırsata sahipsiniz?