İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 3. BÖLÜM

Tanrı’nın Sevdiği Kişileri Sevin

Tanrı’nın Sevdiği Kişileri Sevin

“Hikmetlilerle aynı yolda giden hikmetli olur” (ÖZDEYİŞLER 13:20).

1, 2. Kutsal Kitap hangi kaçınılmaz gerçeğe dikkat çeker?

İNSANLAR bir bakıma süngere benzer; çevrelerinde ne varsa onu içlerine çekip benimsemeye eğilimlidirler. Yakın ilişkide olduğumuz kişilerin tutumunu, standartlarını ve kişilik özelliklerini kolayca, hatta farkına varmadan benimseriz.

2 Kutsal Kitap kaçınılmaz bir gerçeğe şöyle dikkat çeker: “Hikmetlilerle aynı yolda giden hikmetli olur; akılsızlarla ilişkide olan ise zarar görür” (Özdeyişler 13:20). Bu özdeyiş yüzeysel ilişkilerden fazlasını kasteder. “Aynı yolda giden” ifadesi süregelen bir ilişkiyi akla getirir. * Kutsal Yazılarla ilgili bir başvuru kitabı bu ayet için şöyle diyor: “Biriyle birlikte aynı yolda gitmek sevgi ve bağlılık ifade eder.” Gerçekten de sevdiklerimizi örnek almaya eğilimliyiz. Sevdiğimiz kişilere duygusal olarak bağlandığımız için, onlar bizi etkileyerek iyi ya da kötü yönde şekillendirebilirler.

3. Nasıl bizi iyi yönde etkileyecek arkadaşlar seçebiliriz?

3 Tanrı’nın sevgisinde kalmak için bizi iyi yönde etkileyecek arkadaşlar edinmemiz yaşamsaldır. Bunu nasıl  yapabiliriz? Kısaca ifade etmek gerekirse Tanrı’nın sevdiği kişileri severek, O’nun dostlarını dost edinerek bunu yapabiliriz. Bir düşünün, Yehova’nın dostlarında aradığı özelliklere sahip kişilerden daha iyi dost bulabilir miyiz? O halde şimdi Tanrı’nın nasıl kişileri sevdiğini inceleyelim. Yehova’nın görüşü zihnimizde net olursa doğru arkadaşlar seçmek üzere daha bilinçli oluruz.

TANRI’NIN SEVDİĞİ KİŞİLER

4. (a) Yehova’nın dostları konusunda seçici olmaya neden hakkı var? (b) Yehova İbrahim’den neden “dostum” diye söz etti?

4 Yehova dostları konusunda çok seçicidir. Zaten buna hakkı yok mu? Kesinlikle var. O evrenin yüce Yaratıcısıdır ve O’nunla dost olmak en büyük ayrıcalıktır. Peki O kimleri dostu olarak seçer? Yehova, Kendisine güvenenlere ve tüm yürekleriyle iman edenlere yaklaşır. Örneğin olağanüstü imanıyla tanınan İbrahim’i ele alalım. Yehova ondan oğlunu kurban etmesini istedi. * Herhalde bir baba için bundan daha büyük bir iman sınavı olamaz. Yine de İbrahim “İshak’ı sunma noktasına kadar geldi”, çünkü ‘oğlu ölse bile Tanrı’nın onu diriltebileceğine’ tüm yüreğiyle iman ediyordu (İbraniler 11:​17-19). İbrahim böyle bir iman ve itaat gösterdiğinden Yehova sevgiyle ondan “dostum” diye söz etti (İşaya 41:8; Yakup 2:​21-23).

5. Yehova Kendisine daima itaat edenler hakkında ne düşünür?

5 Yehova itaate çok değer verir ve Kendisine her koşulda vefalı olanları sever (2. Samuel 22:26’yı okuyun). Bu kitabın 1. bölümünde gördüğümüz gibi, Yehova Kendisine  sevgiden dolayı itaat edenlerden çok memnun olur. Özdeyişler 3:32 şöyle der: “O dürüst insanların yakınıdır.” Yehova emirlerine vefayla uyan kişilere şu eşsiz fırsatı sunar: Onlar Yehova’nın ‘çadırına konuk olabilirler’, yani ibadetleri kabul görür ve ne zaman isterlerse O’na dua edebilirler (Mezmur 15:​1-5).

6. (a) Yehova Oğlunu seven kişiler hakkında ne hisseder? (b) İsa’yı sevdiğimizi nasıl gösterebiliriz?

6 İsa şöyle demişti: “Beni seven sözümü tutar, Babam onu sever; biz ona geliriz ve onunla birlikte yaşarız” (Yuhanna 14:23). Evet, Yehova biricik oğlu İsa’yı sevenleri sever. Peki İsa’ya duyduğumuz sevgiyi nasıl gösterebiliriz? Onun emirlerine uyarak. Bu emirlere iyi haberi duyurmak ve öğrenci yetiştirmek de dahildir (Matta 28:​19, 20; Yuhanna 14:​15, 21). Ayrıca İsa’nın ‘adımlarını izlediğimizde’, yani söz ve davranışlarını elimizden geldiğince örnek aldığımızda da onu sevdiğimizi göstermiş oluruz (1. Petrus 2:21). Yehova, Oğluna duydukları sevgiden dolayı onun izinden gidenlerin harcadığı çabaları görünce sevinir.

7. Dostlarımızı Yehova’nın dostları arasından seçmemiz neden akıllıcadır?

7 Yehova imanlı, vefalı, itaatli ve hem İsa’yı hem de onun belirlediği standartları seven kişileri dostu olarak kabul eder. Her birimiz kendimize şöyle sormalıyız: “Benim dostlarım bu nitelikleri açıkça sergiliyor mu? Dostlarımı Yehova’nın dostları arasından seçiyor muyum?” Bunu yapmak akıllıcadır. Çünkü Tanrı’nın istediği nitelikleri geliştiren ve iyi haberi gayretle duyuran kişiler bizi olumlu etkiler. Onlar Yehova’yı memnun etme kararımıza uygun yaşamamıza yardım ederler. (“ Kim İyi Dosttur?” başlıklı çerçeveye bakın.)

 

 KUTSAL KİTAPTAN BİR ÖRNEK

8. Şu kişiler arasındaki arkadaşlıklarda sizi etkileyen nedir: (a) Naomi ile Rut? (b) Üç İbrani genç? (c) Pavlus ile Timoteos?

8 Kutsal Kitap doğru arkadaşlar seçmekten yarar görmüş birçok kişiden söz eder. Örneğin Naomi ile gelini Rut, Babil’de yakın dost olmuş üç İbrani genç ve Pavlus ile Timoteos arasındaki arkadaşlığı anlatır (Rut 1:16; Daniel 3:​17, 18; 1. Korintoslular 4:17; Filipililer 2:​20-22). Ancak şimdi Davut ile Yonatan arasındaki etkileyici dostluğu ele alalım.

9, 10. Davut ile Yonatan arasındaki dostluğun temelinde ne vardı?

9 Kutsal Kitapta Davut Golyat’ı öldürdükten sonra “Yonatan Davut’a gönülden bağlandı, onu canı gibi sevdi” diye okuruz (1. Samuel 18:1). Böylece önemli bir yaş farkına rağmen ikisinin arasında kalıcı bir dostluk başlamış oldu ve bu dostluk Yonatan savaşta ölene dek sürdü * (2. Samuel 1:26). Peki bu iki dost arasındaki güçlü ilişkinin temelinde ne vardı?

10 Davut da Yonatan da Tanrı’yı çok seviyordu ve O’na sadık kalmaya kesin kararlıydı. Aralarındaki güçlü bağın sebebi buydu. Her biri diğerinin çok değer verdiği niteliklere sahipti. Yonatan, Yehova’nın ismini korkusuzca savunan bu gencin cesaretinden ve gayretinden etkilenmiş olmalı. Davut da kendinden yaşça büyük olan bu adama saygı duymuş olmalı, çünkü Yonatan Yehova’nın düzenlemelerini vefayla destekliyor ve kendinden çok Davut’u düşünüyordu. Örneğin Davut’un çok sıkıntılı bir döneminde neler olduğunu görelim. O,  Yonatan’ın babası kötü kral Saul’un öfkesi yüzünden çölde bir kaçak olarak yaşıyordu. Yonatan harekete geçip vefasını çarpıcı biçimde ortaya koydu ve ‘Davut’un Tanrı’ya güvenini pekiştirmek için onun yanına gitti’ (1. Samuel 23:16). Sevgili dostu gelip kendisine destek  olduğunda ve güç verdiğinde Davut’un neler hissetmiş olabileceğini bir düşünün! *

11. Yonatan ile Davut’un dostluğundan neler öğreniyorsunuz?

11 Yonatan ile Davut’un dostluğundan ne öğreniyoruz? Her şeyden önce, dostlar arasındaki en önemli ortak nokta ruhi değerlerdir. Dostlarımız bizimle aynı inanca ve ahlaki değerlere sahip, bizim gibi Tanrı’ya sadık kalmak isteyen kişiler olmalı. Böyle kişilerle yakınlık kurduğumuzda birbirimizle yapıcı duygu, düşünce  ve tecrübeler paylaşarak teşvik alışverişinde bulunuruz (Romalılar 1:​11, 12’yi okuyun). Böyle ruhi düşünüşlü arkadaşları iman kardeşlerimiz arasında buluruz. Peki bu, ibadetlere katılan herkesin bizim için iyi arkadaş olduğu anlamına mı gelir? Hayır, her zaman değil.

YAKIN ARKADAŞLARIMIZI NASIL SEÇMELİYİZ?

12, 13. (a) Cemaat içinde bile arkadaşlıklar konusunda neden seçici olmalıyız? (b) Birinci yüzyıldaki cemaatler hangi zorlukla karşılaşmıştı? Bu durum nedeniyle Pavlus hangi ciddi uyarılarda bulundu?

12 Arkadaşlarımızın bizi ruhen güçlendirmesini istiyorsak cemaat içinde bile seçici olmalıyız. Bu bizi şaşırtmalı mı? Aslında hayır. Bir ağaçtaki bazı meyvelerin olgunlaşması daha uzun zaman alabilir. Benzer şekilde cemaat içinde de bazı bireylerin ruhen olgunlaşması diğerlerine göre daha uzun sürebilir. Bu nedenle bir cemaatteki kardeşler ruhi olgunluk açısından birbirinden farklı olabilir (İbraniler 5:12–6:3). Kuşkusuz daha yeni ve zayıf olanlara karşı sabırlı ve sevgi dolu davranıyoruz, çünkü onların ruhen gelişmesine yardım etmek istiyoruz (Romalılar 14:1; 15:1).

13 Bazı durumlarda cemaatten biriyle arkadaşlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Örneğin biri pek uygun olmayan davranışlar sergiliyor olabilir. Ya da şikâyetçi bir tutum geliştirmiş veya cemaate küsmüş olabilir. Birinci yüzyıldaki cemaatler de benzer bir zorlukla karşılaşmıştı. Kardeşlerin büyük kısmı sadık kişilerdi, ancak uygun olmayan davranışlar sergileyenler de vardı. Korintos cemaatindeki bazı kişiler Hıristiyan öğretilerinden bazılarını desteklemediği için Pavlus cemaati şöyle uyardı: “Aldanmayın. Kötü arkadaşlar iyi alışkanlıkları bozar” (1. Korintoslular 15:​12, 33). Ayrıca Pavlus Timoteos’a kardeşler arasında bile doğru davranmayan kişiler olabileceğini söyledi. Böyle kişilerden uzak durmasını ve onlarla yakın  arkadaş olmamasını öğütledi (2. Timoteos 2:​20-22’yi okuyun).

14. Pavlus’un uyarılarının ardındaki ilkeyi nasıl uygulayabiliriz?

14 Pavlus’un arkadaşlıklar konusundaki uyarılarının ardındaki ilkeyi nasıl uygulayabiliriz? Cemaatin içinde ya da dışında, yozlaştırıcı etkisi olabilecek herhangi biriyle yakın arkadaşlık kurmaktan kaçınarak (2. Selanikliler 3:​6, 7, 14). Bu sayede Yehova’yla ilişkimizi koruruz. Unutmayın, yakın dostlarımızın tutum ve davranışlarını tıpkı bir sünger gibi içimize çekip benimseriz. Bir süngeri sirkeye batırıp suyla dolmasını bekleyemeyiz, benzer şekilde olumsuz etkisi olan kişilerle arkadaşlık edip onlardan olumlu etkilenmeyi bekleyemeyiz (1. Korintoslular 5:6).

İman kardeşlerimiz arasında doğru arkadaşlar bulabiliriz

15. Cemaatte ruhi düşünüşlü dostlar bulmak için neler yapabilirsiniz?

15 Ne mutlu bize ki, iman kardeşlerimiz arasında doğru arkadaşlar bulabiliriz (Mezmur 133:1). Cemaatte nasıl ruhi düşünüşlü arkadaşlar bulabilirsiniz? Tanrı’yı memnun eden nitelikler geliştirdiğinizde ve O’nun istediği şekilde davrandığınızda, sizinle aynı tutumu gösteren kişiler kuşkusuz size yaklaşacak. Ayrıca yeni dostlar edinmenizi sağlayacak bazı adımlar atmanız gerekebilir. (“ Nasıl İyi Dostlar Edindik?” başlıklı çerçeveye bakın.) Sizin göstermek istediğiniz nitelikleri gösteren kişileri bulmaya gayret edin. Kutsal Kitaptaki “Yüreğinizde yer açın” emrine uyarak, iman kardeşlerinizle ırkına, milliyetine ya da kültürüne bakmadan dostluk kurmaya çalışın (2. Korintoslular 6:13; 1. Petrus 2:17’yi okuyun). Sadece kendi yaş grubunuzla sınırlı kalmayın. Yonatan’ın Davut’tan çok büyük olduğunu hatırlayın. Yaşça büyük birçok kişi sahip olduğu deneyim ve hikmet sayesinde dostlarına çok şey katabilir.

 

 ZORLUKLAR ÇIKTIĞINDA

16, 17. Bir kardeşimiz bizi kırdığında neden cemaatten uzaklaşmamalıyız?

16 Cemaatte farklı karakterlere sahip ve farklı ortamlarda yetişmiş birçok kişi olduğundan zaman zaman sorunlar çıkabilir. Bir iman kardeşimiz bizi kıran bir şey söyleyebilir ya da yapabilir (Özdeyişler 12:18). Bazen kişilik çatışmaları, yanlış anlaşılmalar ya da fikir ayrılıkları sorunları daha da büyütür. Böyle zorluklar karşısında tökezleyip cemaatten uzak mı duracağız? Yehova’yı ve O’nun sevdiği kişileri gerçekten seviyorsak bunu yapmayacağız.

17 Bizi yaratan ve hayatımızı sürdürmemizi sağlayan Yehova, sevgimizi ve tam bağlılığımızı hak eder (Vahiy 4:11). Ayrıca O’nun sağladığı bir düzenleme olan cemaat  de vefamızı ve desteğimizi hak eder (İbraniler 13:17). Dolayısıyla, bir iman kardeşimiz bizi kırdığında ya da hayal kırıklığına uğrattığında buna tepki olarak cemaatten uzaklaşmayız. Sonuçta bizi kıran Yehova değildir. Yehova’ya duyduğumuz sevgi O’na ve cemaatine sırt çevirmemize asla izin vermez! (Mezmur 119:165’i okuyun).

18. (a) Cemaatteki barışı korumak için neler yapabiliriz? (b) Affetmeyi seçmek hangi nimetlerle sonuçlanır?

18 Kardeşlerimize duyduğumuz sevgi bizi cemaatteki barışı korumaya yöneltir. Yehova sevdiklerinden kusursuzluk beklemez, biz de beklememeliyiz. Sevgimiz sayesinde küçük hataları görmezden gelir, hepimizin kusurlu olduğunu ve hatalar yaptığını hatırlarız (Özdeyişler 17:9; 1. Petrus 4:8). Ayrıca sevgi ‘birbirimizi gönülden bağışlamaya devam etmemize’ yardım eder (Koloseliler 3:13). Bu her zaman kolay değildir. Olumsuz duyguların bize hâkim olmasına izin verirsek küskünlüğü sürdürebiliriz ve bizi kıran kişiyi öfkemizle cezalandırdığımızı düşünebiliriz. Fakat küs kalmak aslında bize zarar verir. Bizi kıran kişiyi affetmeyi seçmek ise pek çok nimetle sonuçlanır (Luka 17:​3, 4). Bize huzurlu bir zihin ve rahat bir yürek verir, cemaatin barışına katkıda bulunur ve hepsinden önemlisi Yehova’yla ilişkimizi korur (Matta 6:​14, 15; Romalılar 14:19).

BİR ARKADAŞLIĞI NE ZAMAN BİTİRMELİSİNİZ?

19. Hangi durumlarda biriyle arkadaşlığımızı bitirmemiz gerekebilir?

19 Bazen cemaatin bir üyesiyle arkadaşlığımızı bitirmemiz gerekebilir. Örneğin günah işleyip tövbe etmeyen biri cemaatten çıkarılabilir, bir kişi sahte öğretiler yayarak hakikati reddedebilir ya da cemaatle ilişkisini kesebilir. Tanrı’nın Sözü bize açıkça böyle kişilerle “görüşmeyi  kesin” der * (1. Korintoslular 5:​11-13’ü okuyun; 2. Yuhanna 9-11). Ancak bu kişi dostumuz ya da ailemizden biriyse ondan uzak durmak gerçekten zor olabilir. Kesin tavrımızı ortaya koyacak, böylece Yehova’ya ve adil kanunlarına her şeyden çok vefa gösterecek miyiz? Yehova’nın vefaya ve itaate çok değer verdiğini unutmayın.

20, 21. (a) Cemaatten çıkarma düzenlemesi neden sevgi yansıtır? (b) Arkadaşlarımızı akıllıca seçmemiz neden çok önemlidir?

20 Cemaatten çıkarma gerçekten de Yehova’nın sevgi dolu bir düzenlemesidir. Neden? Günah işleyip tövbe etmeyen birini aramızdan çıkarmak Yehova’yı sevdiğimizi, ayrıca O’nun kutsal ismine ve standartlarına saygı duyduğumuzu ortaya koyar (1. Petrus 1:​15, 16). Bu düzenleme cemaati korur. Sadık kişiler kasten günah işleyenlerin kötü etkilerinden korunurlar ve cemaatin bu kötü dünyada güvenli bir sığınak olduğunu bilerek ibadetlerini sürdürürler (1. Korintoslular 5:7; İbraniler 12:​15, 16). Bu ciddi terbiye yöntemi, suç işlemiş kişi için de sevgi dolu bir düzenlemedir. Aklının başına gelmesi ve yeniden Yehova’ya dönmek üzere adım atması için belki de böyle sarsıcı bir uyarıya ihtiyacı vardır (İbraniler 12:11).

21 Yakın arkadaşlarımızın üzerimizde güçlü bir etkisi olduğu inkâr edilemez. O halde arkadaşlarımızı akıllıca seçmemiz çok önemlidir. Yehova’nın dostlarını dost edinerek, O’nun sevdiği kişileri severek çevremizi sahip olabileceğimiz en iyi arkadaşlarla dolduracağız. Onlardan etkilenip benimsediğimiz şeyler de Yehova’yı memnun etme kararımıza uygun bir yaşam sürmemize yardım edecek.

^ p. 2 Benzer şekilde, ayette “ilişkide olan” diye çevrilen İbranice sözcük, başka ayetlerde ‘eşlik etmek’ ve ‘arkadaşlık etmek’ olarak çevrilmiştir (Hâkimler 14:20; Özdeyişler 22:24).

^ p. 4 Yehova İbrahim’den bunu istemekle, Kendi Oğlunu kurban ederek yapacağı özveriye dair bir fikir vermiş oldu (Yuhanna 3:16). Fakat İbrahim’i durdurdu ve İshak’ın yerine geçecek bir koç sağladı (Başlangıç 22:​1, 2, 9-13).

^ p. 9 Davut, Golyat’ı öldürdüğünde ‘çok gençti’ ve Yonatan öldüğü sırada 30 yaşlarındaydı (1. Samuel 17:33; 31:2; 2. Samuel 5:4). Yaklaşık 60 yaşında ölen Yonatan’ın Davut’tan 30 yaş kadar büyük olduğu anlaşılıyor.

^ p. 10 1. Samuel 23:17’de kaydedildiği gibi Yonatan Davut’a güç vermek için beş noktaya değindi: (1) Davut’a korkmamasını söyledi. (2) Saul’un çabalarının başarısız olacağını belirtti. (3) Davut’a Tanrı’nın vaat ettiği gibi kral olacağını hatırlattı. (4) Davut’a olan vefası konusunda teminat verdi. (5) Davut’a vefasından Saul’un da haberi olduğunu dile getirdi.

^ p. 19 Cemaatten çıkarılmış ya da cemaatle ilişkisini kesmiş kişilere nasıl davranmamız gerektiği hakkında daha fazla bilgi için Ek bölümündeki, “Cemaatten Çıkarılan Birine Nasıl Davranmalıyız?” başlıklı kısma bakın.