İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 8. BÖLÜM

Tanrı Temiz İnsanları Sever

Tanrı Temiz İnsanları Sever

“Temiz insana Sen de temiz olduğunu gösterirsin” (MEZMUR 18:26).

1-3. (a) Bir anne neden çocuğunun temizliğine dikkat eder? (b) Yehova neden kullarının temiz olmasını ister? (c) Bizde temiz kalma isteği uyandıran nedir?

BİR anne dışarı çıkacak küçük oğlunu hazırlıyor. Ona banyo yaptırıyor, üstünün başının düzgün ve temiz olmasına dikkat ediyor. Temizliğin oğlunun sağlığı için çok önemli olduğunu biliyor. Ayrıca şu gerçeğin de farkında: Bir çocuğun görünüşü anne babasına övgü ya da leke getirebilir.

2 Gökteki Babamız Yehova, Kendisine hizmet edenlerin temiz olmasını ister. Sözünde şunlar kayıtlıdır: “Temiz insana Sen de temiz olduğunu gösterirsin” * (Mezmur  18:26). Yehova bizi seviyor ve temiz olmanın bizim yararımıza olduğunu biliyor. Ayrıca Şahitleri olarak O’na övgü getirmemizi bekliyor. Gerçekten de, temiz görünüşümüz ve iyi davranışlarımızla Yehova’yı ve kutsal ismini yüceltiriz (Hezekiel 36:22; 1. Petrus 2:12’yi okuyun).

3 Tanrı’nın temiz insanları sevdiğini bilmek bizde temiz olma isteği uyandırır. Yaşam tarzımızın O’nu yüceltmesini istiyoruz çünkü O’nu seviyoruz. Ayrıca O’nun sevgisinde kalmak istiyoruz. Öyleyse şimdi neden temiz olmamız gerektiğini, temizliğin neler içerdiğini ve nasıl temiz kalabileceğimizi inceleyelim. Böyle bir inceleme, gelişmemiz gereken alanlar varsa bunları görmemize yardım edebilir.

NEDEN TEMİZ OLMALIYIZ?

4, 5. (a) Temiz olmamızın başlıca nedeni nedir? (b) Yehova’nın temizliği, yarattığı eserlerden nasıl bellidir?

4 Temiz olmamızın başlıca nedeni her açıdan temiz ve kutsal bir Tanrı’ya tapınmamızdır (Levioğulları 11:44, 45’i okuyun). Yehova Kendisini örnek almamızı ister. Bu nedenle Kutsal Kitap “Tanrı’ya benzemeye çalışın” der (Efesoslular 5:1).

5 Yehova’nın davranış tarzı ve pek çok niteliği gibi, temizliği de yarattığı eserlerden açıkça bellidir (Romalılar 1:20). O, yeryüzünü insan için temiz bir yuva olarak tasarladı. Havamızı ve suyumuzu temizleyen ekolojik çevrimleri oluşturdu. Bazı mikroplar atıkları zararsız maddelere dönüştürerek çevre temizliğini sağlıyor. Bilim insanları petrol sızıntılarını temizlemek ya da insanın bencilliğinin ve açgözlülüğünün yol açtığı başka kirlilikleri ortadan kaldırmak için bu mikroorganizmalardan yararlanıyor. “Yeryüzünü yapan” Yaratıcımız için temizliğin önemli bir konu olduğu açıktır (Yeremya 10:12). Bizim için de öyle olmalı.

6, 7. Yehova’nın kullarının temiz olması gerektiği Musa Kanununda nasıl vurgulandı?

6 Temiz kalmamızı gerektiren başka bir neden de,  bunu Yüce Hükümdarımız Yehova’nın talep etmesidir. Yehova’nın İsrail’e verdiği Kanunda ibadet ve temizlik birbirinden ayrılmaz şeylerdi. Kanunda başkâhinin Kefaret Gününde iki kez yıkanması gerektiği belirtilmişti (Levioğulları 16:4, 23, 24). Görevli kâhinlerden Yehova’ya kurban sunmadan önce ellerini ve ayaklarını yıkamaları isteniyordu (Çıkış 30:17-21; 2. Tarihler 4:6). Kanunda, fiziksel açıdan kirliliğe yol açan ve kişiyi “kirleterek” dinsel törenlere katılmasına engel olan yaklaşık 70 neden sayılmıştı. Bir İsrailli kirli durumdayken hiçbir şekilde ibadete katılamazdı; hatta belirli durumlarda ölüm cezası söz konusuydu (Levioğulları 15:31). Yıkanmak ve giysileri yıkamak da dahil, talep edilen arınma sürecine uymayı reddeden kişi ‘cemaatin içinde yaşatılmayacaktı’ (Sayılar 19:17-20).

7 Bugün Yehova Musa Kanununa uymamızı beklemese de, bu Kanun O’nun çeşitli konulardaki görüşünü anlamamıza yardım eder. Açıkça görüldüğü gibi, Kanun Tanrı’ya tapınanlardan temiz olmalarını talep ediyordu. Yehova değişmedi (Malaki 3:6). İbadetimiz “pak ve temiz” olmadıkça O’nu hoşnut edemez (Yakup 1:27). O halde Yehova’nın bu konuda bizden ne beklediğini bilmemiz gerekir.

TANRI’NIN GÖZÜNDE TEMİZ OLMAK NELER İÇERİR?

8. Yehova hangi alanlarda temiz kalmamızı bekler?

8 Kutsal Kitapta temizlik fiziksel temizlikten fazlasını kapsar. Tanrı’nın gözünde temiz olmak hayatımızın her yönünü etkiler. Yehova bizden dört temel alanda, yani ruhen, ahlaken, zihnen ve fiziksel olarak temiz kalmamızı bekler. Şimdi bunların neler içerdiğini tek tek görelim.

9, 10. (a) Ruhen temiz kalmak ne demektir? (b) Gerçek Hıristiyanlar nelerden uzak durur?

9 Ruhi temizlik. Özetle, ruhen temiz kalmak hakiki tapınmayı sahte dine özgü şeylerle kirletmemektir. Yeruşalim’e  dönmek üzere Babil’den ayrılan İsrailoğulları Tanrı’nın şu tembihine uymalıydı: “Oradan çıkın, kirli olan hiçbir şeye dokunmayın; . . . . kendinizi temiz tutun” (İşaya 52:11). Onların yurtlarına dönüşünün başlıca amacı Yehova’ya sunulan tapınmayı yeniden kurmaktı. Bu tapınma temiz olmalıydı; Tanrı’ya leke getiren Babil kökenli dinsel öğretilerin, uygulamaların ve âdetlerin hiçbiriyle kirlenmemeliydi.

10 Bugün gerçek Hıristiyanlar olarak sahte tapınmaya bulaşmamaya dikkat etmeliyiz (1. Korintoslular 10:21’i okuyun). Tedbiri elden bırakmamak çok önemlidir çünkü sahte dinin etkisi her yerde hissediliyor. Birçok ülkede çeşitli gelenekler, etkinlikler ve törenler sahte dinsel öğretilerle bağlantılıdır; öldükten sonra ruhumuzun yaşamaya devam ettiği öğretisi buna bir örnektir (Vaiz 9:5, 6, 10). İsa’nın gerçek takipçileri sahte dinsel inançları içeren âdetlerden uzak durur. * Onlar başkalarının baskısına boyun eğip Kutsal Kitabın temiz ibadetle ilgili standartlarından ödün vermezler (Elçiler 5:29).

11. (a) Ahlaki temizliğin kapsamına ne girer? (b) Ahlaken temiz kalmamız neden yaşamsaldır?

11 Ahlaki temizlik. Bunun kapsamına her tür cinsel ahlaksızlıktan kaçınmak girer (Efesoslular 5:5’i okuyun). Ahlaken temiz kalmak yaşamsal önem taşır. Bu kitabın bir sonraki bölümünde göreceğimiz gibi, Tanrı’nın sevgisinde kalmak için ‘cinsel ahlaksızlıktan kaçmalıyız.’ Ahlaksızlık yapıp tövbe etmeyenlerin “Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak” (1. Korintoslular 6:9, 10, 18). Böyle kişiler Tanrı’nın gözünde “iğrenç pisliklere bulaşanlar” arasındadır. Ahlaken temiz kalmayanların sonu “ikinci ölüm” olacaktır (Vahiy 21:8).

12, 13. (a) Düşünce ve davranışlar arasında nasıl bir bağlantı vardır? (b) Zihnen nasıl temiz kalabiliriz?

 12 Zihinsel temizlik. Davranışlara düşünceler yol açar. Dolayısıyla yanlış düşüncelerin zihnimizde ve yüreğimizde kök salmasına izin verirsek er ya da geç kirli davranışlarda bulunuruz (Matta 5:28; 15:18-20). Oysa zihnimizi saf ve temiz düşüncelerle doldurursak bu bizi temiz davranış tarzını sürdürmeye yöneltir (Filipililer 4:8’i okuyun). Zihnen nasıl temiz kalabiliriz? Bunun bir yolu, düşünüşümüzü bozabilecek her tür eğlenceden uzak kalmaktır. * Ayrıca Tanrı’nın Sözünü her gün inceleyerek zihnimizi temiz düşüncelerle doldurabiliriz (Mezmur 19:8, 9).

13 Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için ruhen, ahlaken ve zihnen temiz kalmak şarttır. Temizliğin bu alanları bu yayının başka bölümlerinde daha kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Şimdi dördüncü alanı, fiziksel temizlik konusunu inceleyelim.

FİZİKSEL OLARAK NASIL TEMİZ KALABİLİRİZ?

14. Fiziksel temizlik neden yalnızca kişisel bir konu değildir?

14 Fiziksel temizlik bedenimizi ve çevremizi temiz tutmayı içerir. Bu başkalarını ilgilendirmeyen kişisel bir konu mudur? Yehova’ya tapınanlar için kesinlikle böyle değildir. Daha önce belirtildiği gibi, Yehova yalnızca bizim yararımıza olduğu için değil, Kendisine övgü getirdiği için de fiziksel yönden temiz olmamıza önem verir. Bu bölümün başındaki örneği düşünün. Üstü başı her zaman kirli ve pasaklı bir çocuk gördüğünüzde, bu çocuğun anne babası nasıl insanlar diye düşünmez misiniz? Görünüşümüzle veya yaşam tarzımızla ilgili herhangi bir şeyin gökteki Babamıza leke getirmesini ya da duyurduğumuz mesaja gölge düşürmesini istemeyiz. Tanrı’nın Sözü şöyle der: “Hizmetimizde  bir kusur bulunmasın diye, başkalarını iman yolunda tökezletecek hiçbir şey yapmıyoruz. Tanrı’nın hizmetçileri olarak kendimizi her bakımdan tavsiye ederiz” (2. Korintoslular 6:3, 4). O halde fiziksel olarak nasıl temiz kalabiliriz?

15, 16. (a) İyi temizlik alışkanlıkları arasında neler sayılabilir? (b) Giysilerimiz ne durumda olmalı?

15 Kişisel hijyen ve görünüşümüz. Kültür ve yaşam koşulları ülkeden ülkeye değişir. Ancak hemen hemen hepimiz düzenli olarak yıkanacak, kendimizi ve çocuklarımızı temiz tutacak kadar su ve sabun bulabiliriz. İyi temizlik alışkanlıkları arasında yemek yemeden ya da bir yiyeceğe dokunmadan önce, tuvaletten çıkarken ve bir bebeğin altını temizleyip değiştirdikten sonra elimizi sabunla yıkamak vardır. Elleri su ve sabunla yıkamak hastalıkları  önleyebilir, hatta hayat kurtarabilir. Ayrıca bunu yapmak zararlı virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyerek ishal salgınlarından korunmaya yardım edebilir. Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde atıklar eski İsrail’de yapıldığı gibi belki toprağa gömülebilir (Tekrar 23:12, 13).

16 Giysilerimizin de temiz olması ve hoş görünmesi için düzenli yıkanması gerekir. İsa’nın bir takipçisinin giysileri pahalı ya da son moda olmak zorunda değildir, ancak düzgün, temiz ve ölçülü olmalıdır (1. Timoteos 2:9, 10’u okuyun). Nerede olursak olalım, görünüşümüzün ‘kurtarıcımız Tanrı’nın öğretimini süslemesini’ isteriz (Titus 2:10).

17. Evimiz ve çevremiz neden temiz olmalı ve hoş görünmeli?

17 Evimiz ve çevremiz. Evimiz gösterişli ya da lüks olmayabilir, fakat koşulların elverdiği ölçüde temiz olmalı ve hoş görünmeli. Benzer şekilde, ibadetlere ya da tarla hizmetine gidip gelirken kullandığımız bir araç varsa, hem içini hem de dışını makul ölçüde temiz tutmak için elimizden geleni yapabiliriz. Temiz bir ev ve çevrenin ibadet ettiğimiz Tanrı’yı yüceltebileceğini unutmayalım. İnsanlara Yehova’nın temiz bir Tanrı olduğunu, ‘yeryüzünü mahvedenleri mahvedeceğini’ ve kurduğu Krallığın çok yakında dünyamızı cennete dönüştüreceğini öğretiyoruz (Vahiy 11:18; Luka 23:43). Evimizi ve eşyalarımızı görenlerin yeni dünyaya uygun temizlik alışkanlıklarını şimdiden geliştirdiğimizi fark etmesini mutlaka isteriz.

Fiziksel temizlik bedenimizi ve çevremizi temiz tutmayı içerir

18. İbadet yerlerimize saygı duyduğumuzu nasıl gösterebiliriz?

18 İbadet yerimiz. Yehova’yı sevdiğimiz için İbadet Salonumuza saygı duyuyoruz. Salona ilk kez gelen kişilerin toplandığımız yerle ilgili olumlu bir izlenim edinmelerini isteriz. Salonun güzel görünümünü korumak için düzenli bir temizlik ve bakım gerekir. Bunu başarmak için elimizden geleni yaparak İbadet Salonumuza saygı duyduğumuzu gösteririz. İbadet yerimizin hem temizlenmesine hem de ‘yenilenmesine ve onarılmasına’ yardımcı olmak üzere  gönüllü olarak vakit ayırmak bir ayrıcalıktır (2. Tarihler 34:10). Aynı ilkeler Kongre Salonlarımız ve büyük ibadetler için bir araya geldiğimiz başka tesisler için de geçerlidir.

KİRLİ ALIŞKANLIKLARDAN VE DAVRANIŞLARDAN SAKINALIM

19. (a) Fiziksel açıdan temiz kalmak için nelerden sakınmalıyız? (b) Kutsal Kitap bize bu konuda nasıl yardım eder?

19 Fiziksel açıdan temiz kalabilmek için kirli alışkanlık ve davranışlardan sakınmamız gerekir. Örneğin sigara içmekten, aşırı alkol tüketmekten ve bağımlılık yapan ya da zihni etkileyen maddeleri tıbbi amaçlar dışında kullanmaktan kaçınmalıyız. Kutsal Kitap bugün yaygın olarak görülen tüm kirli ve iğrenç davranışları tek tek belirtmez, fakat Yehova’nın bunlar hakkında ne hissettiğini kavramamıza yardım edecek ilkeler verir. Bu sayede Yehova’nın meselelere bakış açısını öğreniriz ve O’nu sevdiğimiz için onayını kazanacak şekilde davranmak isteriz. Şimdi Kutsal Yazılardaki beş ilke üzerinde duralım.

20, 21. (a) Yehova ne tür alışkanlıkları bırakmamızı istiyor? (b) Bu alışkanlıkları bırakmak için hangi güçlü nedenimiz var?

20 “Sevgili kardeşler, bu vaatleri aldığımıza göre, kendimizi bedeni ve ruhu kirleten her şeyden arındırıp Tanrı korkusuyla tam bir kutsallığa erişelim” (2. Korintoslular 7:1). Yehova bedenimizi kirletecek ve ‘ruhumuzu’, yani düşünce tarzımızı bozacak alışkanlıkları bırakmamızı istiyor. Dolayısıyla fiziksel ve zihinsel sağlığa zarar verdiği bilinen bağımlılıklardan sakınmalıyız.

21 Kutsal Kitap ‘kendimizi bedeni ve ruhu kirleten her şeyden arındırmamız’ için güçlü bir neden gösterir. 2. Korintoslular 7:1’in başındaki “bu vaatleri aldığımıza göre” ifadesine dikkat edin. Hangi vaatlerden söz ediliyor? Önceki ayetlerde değinildiği gibi Yehova şöyle vaat ediyor: “Ben sizi kabul edeceğim. . . . . Ben size baba olacağım” (2. Korintoslular 6:17, 18). Bir düşünün, Yehova sizi  himayesine alacağını ve bir babanın kızını ya da oğlunu sevdiği gibi seveceğini söylüyor. Fakat Yehova bu vaatlerini ancak “bedeni ve ruhu kirleten” şeylerden kaçınırsanız gerçekleştirecek. Dolayısıyla iğrenç bir davranış ya da alışkanlık yüzünden Yehova ile aranızdaki bu yakın ve değerli ilişkiyi bozarsanız çok yazık olur!

22-25. Kutsal Yazılardaki hangi ilkeler kirli alışkanlıklardan ve davranışlardan kaçınmamıza yardım eder?

22 “Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin” (Matta 22:37). İsa en büyük emrin bu olduğunu söyledi (Matta 22:38). Yehova bizden böyle bir sevgi görmeye layıktır. Fakat ömrümüzü kısaltabilecek ya da Tanrı vergisi zihinsel yetilerimizi köreltebilecek alışkanlıklardan sakınmadığımız sürece O’nu bütün yüreğimizle, canımızla ve zihnimizle sevemeyiz.

23 “Herkese hayat, nefes ve her şeyi veren [Yehova’dır](Elçiler 17:24, 25). Hayat Tanrı’dan gelen bir hediyedir. Tanrı’yı sevdiğimiz için O’nun verdiği bu hediyeye saygı göstermek istiyoruz. Sağlığımıza zarar verecek her tür davranış ve alışkanlıktan kaçınıyoruz, çünkü bunların hayat hediyesine büyük bir saygısızlık anlamına geldiğinin farkındayız (Mezmur 36:9).

24 “Komşunu kendin gibi seveceksin” (Matta 22:39). Kirli alışkanlık ve davranışlar çoğu kez yalnızca kişiyi değil çevresindekileri de etkiler. Örneğin, sigara dumanına maruz kalmak sigara içmeyen kişilere zarar verir. Çevresindekilere zarar veren kişi, ‘Komşunu sev’ emrini çiğnemiş olur. Ayrıca böyle biri Tanrı’yı sevdiğini de söyleyemez (1. Yuhanna 4:20, 21).

25 “Onlara, yönetimde olan yetkililere ve hükümetlere boyun eğmelerini ve itaatli olmalarını hatırlatmaya devam et” (Titus 3:1). Birçok ülkede uyuşturucu bulundurmak ya da kullanmak kanuna aykırıdır. İsa’nın gerçek takipçileri  olarak uyuşturucu maddeler bulundurmaz ya da kullanmayız (Romalılar 13:1).

26. (a) Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için ne yapmamız gerekir? (b) Tanrı’nın gözünde temiz bir yaşam neden en iyi yaşam tarzıdır?

26 Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için bu alanların yalnızca birinde ya da ikisinde değil hepsinde temiz kalmalıyız. Kirli alışkanlık ve davranışları bırakmak ve onlardan uzak durmak kolay olmasa da mümkündür. * Aslında bundan daha iyi bir yaşam tarzı yoktur, çünkü Yehova her zaman yararımıza olan şeyleri öğretir (İşaya 48:17’yi okuyun). En önemlisi de temiz kaldığımızda çok sevdiğimiz Tanrımıza övgü getirdiğimizi, böylece O’nun bize olan sevgisinden ayrılmadığımızı bilmenin doyumunu yaşarız.

^ p. 2 “Temiz” ya da “pak” olarak çevrilen İbranice ve Yunanca kelimeler bazen fiziksel temizliği kastetse de daha çok ahlaksal veya ruhi temizlik için kullanılır.

^ p. 12 Eğlence konusunda nasıl doğru bir seçim yapabileceğimiz bu yayının 6. bölümünde ele alınmaktadır.

^ p. 26 Sayfa 94’teki “ Doğru Olanı Yapmak İçin Mücadele Ediyor muyum?” çerçevesine ve yukarıdaki “ Tanrı İçin Her Şey Mümkündür” çerçevesine bakın.

^ p. 67 İsim değiştirilmiştir.