İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 1. BÖLÜM

‘Tanrı Sevgisi Bunu Gerektirir’

‘Tanrı Sevgisi Bunu Gerektirir’

“Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. YUHANNA 5:3).

1, 2. Neden Yehova Tanrı’yı sevme isteği duyuyorsunuz?

TANRI’YI seviyor musunuz? Yaşamını Yehova Tanrı’ya adamış biriyseniz, cevabınız kesinlikle evet olacaktır. Zaten Yehova’yı sevmekten daha doğal bir şey olamaz! Aslında Tanrı’ya sevgimiz, O’nun bize duyduğu sevgi karşısında hissettiğimiz bir duygudur. Kutsal Kitap bu gerçeği şöyle dile getirir: “Biz seviyoruz, çünkü önce Tanrı bizi sevdi” (1. Yuhanna 4:19).

2 Evet, önce Yehova bizi sevdiğini gösterdi. Bize yaşamamız için güzel bir yeryüzü verdi. Maddi ihtiyaçlarımızla ilgilendi (Matta 5:45). Daha da önemlisi ruhi ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bize Sözü olan Kutsal Kitabı sağladı. Ayrıca bizi Kendisine dua etmeye davet etti; bizi dinleyeceğine ve kutsal ruhunu vererek yardım edeceğine dair güvence verdi (Mezmur 65:2; Luka 11:13). En önemlisi de günahtan ve ölümden kurtulabilmemiz için fidye sağlamak amacıyla en değerli oğlunu gönderdi. Yehova gerçekten bize çok büyük bir sevgi gösterdi! (Yuhanna 3:16 ve Romalılar 5:8’i okuyun).

3. (a) Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için ne yapmalıyız? (b) Hangi önemli soruyu ele almalıyız? Cevabı hangi ayette bulabiliriz?

 3 Yehova, sonsuza dek O’ndan sevgi görmemizi ister. Fakat bu tamamen bizim yaptığımız seçime bağlıdır. Kutsal Yazılar bize sonsuz yaşamı beklerken ‘Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamamızı’ öğütler (Yahuda 21). “Ayrılmayın” ifadesi Tanrı’nın bize duyduğu sevgiyi kaybetmemek için bir şeyler yapmamız gerektiğini gösterir. O halde şu önemli soruyu ele almalıyız: “Tanrı’yı sevdiğimi nasıl gösterebilirim?” Cevap Yuhanna’nın Tanrı ilhamıyla yazdığı şu sözlerde bulunur: “Tanrı sevgisi O’nun  emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. Yuhanna 5:3). Tanrı’ya O’nu ne kadar çok sevdiğimizi göstermek istediğimizden, bu sözlerin anlamını dikkatle incelemeliyiz.

‘TANRI SEVGİSİ BUNU GEREKTİRİR’

4, 5. (a) “Tanrı sevgisi” ifadesi ne anlama gelir? (b) Yehova sevgisinin yüreğinizde nasıl gelişmeye başladığını anlatın.

4 “Tanrı sevgisi.” Yuhanna acaba ne kastediyordu? Bu ifade Tanrı’nın bize duyduğu sevgiyi değil, bizim O’na duyduğumuz sevgiyi anlatır. Yehova sevgisinin yüreğinizde ne zaman gelişmeye başladığını hatırlıyor musunuz?

Yaşamımızı Yehova’ya adamamız ve vaftiz edilmemiz O’na seve seve itaat ettiğimiz bir yaşamın başlangıcıdır

5 Bir an için, Yehova ve amaçları hakkındaki hakikati ilk öğrendiğiniz ve O’na iman etmeye başladığınız zamanı düşünün. Şu önemli gerçekleri öğrendiniz: Tanrı’ya yabancı ve günahkâr biri olarak doğdunuz, fakat Yehova bu durumdan kurtulmanız için Mesih aracılığıyla bir düzenleme yaptı. Bu sayede Âdem’in kaybettiği kusursuzluğa ve sonsuz yaşama sahip olabilirsiniz (Matta 20:28; Romalılar 5:​12, 18). Ayrıca Yehova’nın en değerli oğlunu sizin uğrunuza ölmesi için göndermesinin ne büyük bir fedakârlık olduğunu kavramaya başladınız. Bundan çok etkilendiniz ve size bu kadar büyük sevgi gösteren Tanrı’ya sevgi duymaya başladınız (1. Yuhanna 4:​9, 10’u okuyun).

6. (a) Gerçek sevgi nasıl gösterilir? (b) Tanrı’ya duyduğunuz sevgi sizi ne yapmaya yönlendirdi?

6 Fakat bu duygu, Yehova sevgisinin yalnızca başlangıcıydı. Sevgi bir duygudan ibaret değildir; sadece sözde de kalmamalıdır. Gerçek Tanrı sevgisi “Yehova’yı seviyorum” demekten daha fazlasını içerir. İman gibi gerçek sevgi de davranışlarla belli olur (Yakup 2:26). Özellikle  de sevilen kişiyi memnun edecek hareketlerle ortaya konur. Bu nedenle Yehova sevgisi yüreğinizde kök saldığında gökteki Babanızı memnun edecek tarzda yaşamak istediniz. Eğer vaftiz edilmiş bir Şahitseniz, içinizdeki bu derin sevgi ve bağlılık yaşamınızdaki en önemli kararı vermenize neden oldu. Yehova’nın isteğini yerine getirmek için kendinizi O’na adadınız ve bunun simgesi olarak vaftiz edildiniz (Romalılar 14:​7, 8’i okuyun). Yehova’ya verdiğiniz bu ciddi sözü yerine getirmek Yuhanna’nın daha sonra söylediklerini yapmayı gerektirir.

‘O’NUN EMİRLERİNE UYMAK’

7. Tanrı’nın emirlerinden bazıları nelerdir ve bunlara uymak neyi gerektirir?

7 Yuhanna “Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir” der. Tanrı’nın emirleri nelerdir? Yehova bize Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla belirli emirler verir. Örneğin içkiye düşkünlük, cinsel ahlaksızlık, putperestlik, hırsızlık ve yalancılık gibi davranışları yasaklar (1. Korintoslular 5:11; 6:18; 10:14; Efesoslular 4:28; Koloseliler 3:9). Tanrı’nın emirlerine uymak, Kutsal Kitaptaki net ahlak standartlarına uygun yaşamayı gerektirir.

8, 9. Belirli bir emrin olmadığı durumlarda bile Yehova’yı neyin memnun edeceğini nasıl anlayabiliriz? Bir örnek verin.

8 Bununla birlikte, Yehova’yı memnun etmek için O’nun açık emirlerine uymaktan fazlasını da yapmalıyız. Yehova günlük yaşamın her alanını yöneten emirlerle bizi kısıtlamaz. Dolayısıyla, gün boyunca Kutsal Kitabın belirli bir emrinin kapsamına girmeyen birçok durumla karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda Yehova’yı neyin memnun edeceğini nasıl anlayabiliriz? Kutsal Yazılar Tanrı’nın düşünüş tarzını net şekilde gösteren örnekler içerir. Kutsal Kitabı incelerken Yehova’nın  neleri sevip nelerden nefret ettiğini öğreniriz (Mezmur 97:10’u okuyun; Özdeyişler 6:​16-19). O’nun değer verdiği tutum ve davranışları ayırt etmeye başlarız. Yehova’nın kişiliği ve işleri hakkında bilgi aldıkça, karar ve davranışlarımızı O’nun düşünüşüyle uyumlu hale getirmemiz kolaylaşacak. Böylece, Kutsal Kitabın belirli bir emir vermediği durumlarda da “Yehova’nın isteğinin” ne olduğunu çoğunlukla anlayabileceğiz (Efesoslular 5:17).

9 Örneğin, Kutsal Kitap ağır şiddet ya da cinsel ahlaksızlık içeren filmleri ve televizyon programlarını izlemeyi yasaklayan açık bir emir içermez. Fakat böyle şeyleri seyretmemek için belirli bir kanuna gerçekten ihtiyacımız var mı? Yehova’nın bu konulardaki görüşünü iyi biliyoruz. O’nun Sözü bize açıkça şöyle der: “Şiddeti sevenden [Yehova’nın] canı nefret eder” (Mezmur 11:5). Ayrıca ‘Cinsel ahlaksızlık yapanları Tanrı yargılayacak’ der (İbraniler 13:4). Tanrı ilhamı bu sözler üzerinde düşünerek Yehova’nın isteğinin ne olduğunu açıkça anlayabiliriz. Bu nedenle, eğlenmek için Tanrımızın nefret ettiği şeylerin açık açık gösterildiği görüntüleri izlemek istemeyiz. Bu dünyanın zararsız bir eğlence gibi aşılamaya çalıştığı ahlaksal pislikten kaçınırsak Yehova’nın bundan memnun olacağını biliyoruz. *

10, 11. (a) Neden Yehova’ya itaat ediyoruz? (b) Yehova’ya nasıl bir itaat gösteriyoruz?

10 Tanrı’nın emirlerine uymamızın başlıca nedeni nedir? Neden her gün Tanrı’nın düşünüş tarzı hakkında öğrendiklerimize uygun yaşamaya çalışıyoruz? Bunu sadece cezadan kurtulmak ya da Tanrı’nın isteğini hiçe  sayanların karşılaştığı kötü sonuçlardan kaçınmak için yapmıyoruz (Galatyalılar 6:7). Aslında Yehova’ya itaat etmeyi O’na sevgimizi göstermek için harika bir fırsat olarak görüyoruz. Nasıl bir çocuk babasının onayını kazanmak isterse, biz de Yehova’nın onayını kazanmak istiyoruz (Mezmur 5:12). O bizim Babamızdır ve O’nu seviyoruz. ‘Yehova’nın onayını kazanmamızı’ sağlayacak şekilde yaşadığımızı bilmek, bize başka hiçbir şeyin veremeyeceği bir sevinç ve doyum verir (Özdeyişler 12:2).

11 Bu nedenle itaatimiz gönülsüzce yapılan bir şey değildir; ne tercihe ne de şarta bağlıdır. * Biz Yehova’nın emirleri arasında seçim yapmayız. İtaatimiz koşullarımıza ya da bunun sonucunda sıkıntı yaşamayacak olmamıza bağlı değildir. Tersine her durumda “yürekten itaatli” davranırız (Romalılar 6:17). Biz de “Sevdiğim emirlerinde zevk bulacağım” diye yazan mezmur yazarıyla aynı şeyleri hissediyoruz (Mezmur 119:47). Evet Yehova’ya itaat etmeyi seviyoruz. O’nun tüm emirlerine her koşulda itaat etmek istiyoruz, çünkü bunu hak ettiğini ve talep ettiğini biliyoruz (Tekrar 12:32). Tanrı’nın Sözünde Nuh hakkında söylenenlerin bizim için de söylenmesini istiyoruz. Yıllar boyunca itaat ederek Tanrı sevgisi göstermiş olan bu sadık kişi hakkında Kutsal Kitap şöyle der: “Nuh Tanrı’nın tüm emirlerini yerine getirdi. Tam söylendiği gibi yaptı” (Başlangıç 6:22).

12. İtaatimiz ne zaman Yehova’nın yüreğini sevindirir?

12 Yehova gönüllü olarak O’na itaat ettiğimizde neler hisseder? Sözünde bunun O’nun ‘yüreğini sevindirdiğini’ okuruz (Özdeyişler 27:11). Bizim itaatimiz evrenin  Ulu Rabbinin yüreğini gerçekten sevindirebilir mi? Evet sevindirir, çünkü Yehova bizi özgür iradeyle yarattı. Bu, seçme özgürlüğüne sahip olduğumuz anlamına gelir; yani Tanrı’ya itaat etmeyi ya da etmemeyi seçebiliriz (Tekrar 30:​15, 16, 19, 20). Yehova’ya itaat etmeyi kendi isteğimizle seçersek ve bu kararımızın ardında Tanrı sevgisiyle dolu bir yürek varsa, gökteki Babamızı hoşnut eder ve O’na büyük bir sevinç veririz (Özdeyişler 11:20). Böylece en iyi yaşam yolunu seçmiş oluruz.

“O’NUN EMİRLERİ AĞIR DEĞİLDİR”

13, 14. Tanrı’nın emirlerinin neden ağır olmadığını bir örnekle açıklayın.

13 Elçi Yuhanna bize Yehova’nın talepleriyle ilgili şu güven verici sözleri söyler: “O’nun emirleri ağır değildir.” Başka bir çeviride bu sözler şöyledir: “O’nun emirleri üzerimizde baskı yaratmaz” (New English Translation). Yehova’nın talepleri mantıksız ya da baskıcı değildir. * O’nun koyduğu kanunlar kusurlu insanların itaat edemeyeceği kadar ağır değildir.

14 Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Yakın bir arkadaşınız taşınırken sizden yardım istiyor. Taşınacak bir sürü kutu var. Bazıları bir kişinin rahatça taşıyabileceği kadar hafif, bazıları ise ağır, onları kaldırmak için iki kişi gerekli. Diyelim arkadaşınız sizin taşıyacağınız kutuları ayırıyor. Acaba size taşıyamayacağınız kadar ağır kutuları mı verir? Hayır. Kutuları tek başınıza taşımaya çalışırken kendinize zarar vermenizi istemez. Benzer şekilde, sevgi dolu ve şefkatli Tanrımız da yerine getiremeyeceğimiz  kadar ağır emirlere uymamızı istemez (Tekrar 30:​11-14). O bizden asla bu kadar ağır bir yük taşımamızı beklemez. Yehova bizim sınırlarımızın farkındadır, çünkü “yapımızı iyi bilir ve toprak olduğumuzu unutmaz” (Mezmur 103:14).

15. Yehova’nın emirlerinin bizim yararımıza olduğuna neden güvenebiliriz?

15 Yehova’nın emirleri kesinlikle ağır değildir; hepsi bizim yararımızadır (İşaya 48:17’yi okuyun). Musa bu nedenle eski İsrail halkına şöyle dedi: “Yehova bütün bu kurallara uymamızı, kendi iyiliğimiz için Tanrımız Yehova’dan hep korkmamızı emretti ki bugünkü gibi hayatta olalım” (Tekrar 6:24). Biz de Yehova’nın bize kanunlarını verirken sonsuz iyiliğimizi düşündüğüne güvenebiliriz. Aslında başka türlüsü zaten düşünülemez. Yehova’nın hikmeti sınırsızdır (Romalılar 11:33). Bu nedenle bizim için en iyisinin ne olduğunu bilir. Aynı zamanda Yehova sevginin kişileşmiş halidir (1. Yuhanna 4:8). O’nun başlıca niteliği olan sevgi bütün söz ve davranışlarını etkiler. Kullarına verdiği bütün emirler buna dayanır.

16. Bu dünyaya ve kusurlu bedenimize rağmen neden itaatli bir yaşam sürebiliriz?

16 Ama Tanrı’ya itaat etmenin kolay olduğunu söyleyemeyiz. İlk olarak, ‘kötü olanın elinde bulunan’ bu yozlaşmış dünyanın etkilerine karşı mücadele etmeliyiz (1. Yuhanna 5:19). Ayrıca bizi Tanrı’nın kanunlarını çiğnemeye eğilimli hale getiren kusurlu bedenimizle de mücadele etmeliyiz (Romalılar 7:​21-25). Fakat Tanrı sevgimizle bu mücadeleyi kazanabiliriz. Çünkü Yehova, Kendisine itaat ederek sevgilerini göstermek isteyenlere destek olur. “Kendisine itaat edenlere” kutsal ruhunu verir (Elçiler 5:32). Bu ruh bizde güzel bir “meyve”, yani  itaatli bir yaşam sürmemize yardım edecek değerli nitelikler oluşturur (Galatyalılar 5:​22, 23).

17, 18. (a) Bu yayında neleri inceleyeceğiz? (b) Bu yayını incelerken hangi noktaları aklımızda tutmalıyız? (c) Sonraki bölümde ne ele alınacak?

17 Bu yayında Yehova’nın ilkeleri, ahlak standartları ve O’nun isteğinin ne olduğunu gösteren başka birçok ayrıntı ele alınacak. Bu inceleme sırasında bazı önemli noktaları aklımızda tutmalıyız: (1) Yehova bizi kanun ve ilkelerine itaat etmeye zorlamıyor; O yürekten gelen bir itaat istiyor. (2) Tanrı’nın istediği şekilde yaşarsak şimdiden bol bol nimet tadarız, gelecekte de sonsuz yaşama sahip oluruz. (3) Yürekten gelen itaat, Yehova’ya O’nu ne kadar çok sevdiğimizi göstermek için değerli bir fırsattır.

18 Yehova bize sevgiyle davranarak, doğruyu yanlışı ayırt etmemize yardımcı olmak için vicdan yetisi vermiştir. Bununla birlikte, sonraki bölümde ele alacağımız gibi, vicdanımızın güvenilir bir rehber olabilmesi için eğitilmesi gerekir.

^ p. 11 Kötü ruhlar bile gönülsüzce itaat edebilir. İsa cinlerin tutsağı olan bazı insanlardan cinleri çıkardığında, cinler istemeyerek de olsa onun yetkisini kabul ederek emrine itaat etmek zorunda kalmıştı (Markos 1:27; 5:​7-13).

^ p. 13 1. Yuhanna 5:3’te “ağır” olarak çevrilen Yunanca sözcük, Elçiler 20:​29, 30’da “zalim” olarak tercüme edilmiştir. Bu ifade, “çarpıtılmış sözler” söyleyen ve başkalarını kandırmaya çalışan hakikate isyan etmiş baskıcı kişilere atfeder.