İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 16. BÖLÜM

İblis’e ve Sinsi Oyunlarına Karşı Koyun

İblis’e ve Sinsi Oyunlarına Karşı Koyun

“İblis’e karşı koyun, sizden kaçacaktır” (YAKUP 4:7).

1, 2. Vaftiz kimler için sevinçli bir olaydır?

YEHOVA’YA yıllardır hizmet ediyorsanız, büyük ibadetlerde sayısız vaftiz konuşması dinlemiş olmalısınız. Fakat bu ibadetlere ne kadar çok katılmış olursanız olun, ön sıralarda oturan vaftiz adaylarının ayağa kalkışına tanık olduğunuz her seferinde etkilenirsiniz. O anda seyirciler arasında heyecanlı fısıldaşmalar olur ve adaylar sorulara “Evet!” diye cevap verince bir alkış tufanı kopar. Bir grup değerli insanın daha Yehova’nın tarafına geçtiğini gördüğünüzde gözleriniz dolabilir. Böyle zamanlarda gerçekten büyük bir sevinç duyarız!

2 Biz vaftiz olayına belki yılda birkaç kez tanık oluyoruz. Melekler ise bunu çok daha sık gözlemleme ayrıcalığına sahip. Dünya çapında her hafta Yehova’nın teşkilatına katılan binlerce yeni kişinin ‘gökte yarattığı sevinci’ düşünebiliyor musunuz? (Luka 15:7, 10). Meleklerin bu artışı izlerken heyecan duyduğuna kuşku yok (Haggay 2:7).

İBLİS ‘KÜKREYEN BİR ASLAN GİBİ DOLANIYOR’

3. Şeytan neden “kükreyen bir aslan gibi” dolanıyor? O ne yapmaya çalışıyor?

3 Fakat Yehova’nın kullarının vaftiz edilişini öfkeyle izleyen ruhi varlıklar da var. Evet, bu yozlaşmış dünyaya  sırt çeviren binlerce kişiyi görmek Şeytan ve cinlerini çok rahatsız ediyor. Çünkü Şeytan hiçbir insanın Yehova’ya yalnızca sevgiden ötürü hizmet etmeyeceğini ve ağır sınavlar karşısında sadık kalmayacağını iddia etmişti (Eyüp 2:4, 5’i okuyun). Kendini Yehova’ya adamaya karar veren her birey Şeytan’ın haksız olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Şeytan her hafta adeta binlerce tokat yiyor. Bu yüzden “kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için dolanıyor” (1. Petrus 5:8). Bu “aslan” Tanrı ile ilişkimizi zayıflatmamıza, hatta koparmamıza yol açarak bizi ruhen yutmaya çalışıyor (Mezmur 7:1, 2; 2. Timoteos 3:12).

Kendini Yehova’ya adayan ve vaftiz edilen her birey Şeytan’ın haksız olduğunu ortaya koyar

4, 5. (a) Yehova Şeytan’a hangi sınırlamaları getirdi? (b) İsa’nın takipçileri hangi güvenceye sahiptir?

 4 Acımasız bir düşmanla karşı karşıya olsak da, korkuya kapılmamız için hiçbir neden yok. Çünkü Yehova bu ‘kükreyen aslana’ iki büyük sınırlama getirdi. İlk olarak, Yehova yaklaşan “büyük sıkıntıda” gerçek Hıristiyanlardan oluşan ‘büyük kalabalığın’ hayatta kalacağını bildirdi (Vahiy 7:9, 14). O’nun vaatleri asla boş çıkmaz. Dolayısıyla Şeytan Tanrı’nın toplumunu bir bütün olarak ele geçiremez ve büyük ihtimalle kendisi de bunun farkındadır.

5 Şeytan’a getirilen ikinci sınırlamanın ne olduğunu Azarya peygamberin Kral Asa’ya hatırlattığı şu temel gerçekten anlayabiliriz: “Siz Yehova’yla birlikte olduğunuz sürece, O da sizinle olacaktır” (2. Tarihler 15:2; 1. Korintoslular 10:13’ü okuyun). Kutsal Yazılardaki pek çok örneğin gösterdiği gibi Şeytan, Tanrı’yla yakın ilişkisini koruyan hiç kimseyi yutamadı (İbraniler 11:4-40). Bugün de İsa’nın bir takipçisi Tanrı’ya yakın kaldığında İblis’e karşı koyabilir, hatta onu yenebilir. Tanrı’nın Sözü bize şu güvenceyi verir: “İblis’e karşı koyun, sizden kaçacaktır” (Yakup 4:7).

‘MÜCADELEMİZ KÖTÜ RUHLARDAN OLUŞAN KUVVETLERLEDİR’

6. Şeytan İsa’nın takipçisi olan bireylerle nasıl savaşır?

6 Şeytan Tanrı’nın toplumuna karşı yürüttüğü savaşı kazanamaz. Fakat dikkatli olmazsak bizi bireyler olarak yenebilir. O Yehova ile aramızdaki bağı zayıflatabilirse bizi yutabileceğinin farkındadır. Bunu başarmak için ne yapar? Bize (1) yoğun şekilde, (2) bireyler olarak ve (3) sinsice saldırır. Şimdi Şeytan’ın bu temel taktiklerini ele alalım.

7. Şeytan neden Yehova’nın toplumuna yoğun şekilde saldırıyor?

 7 Yoğun saldırılar. Elçi Yuhanna şöyle dedi: “Bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” (1. Yuhanna 5:19). Bu sözlerde İsa’nın tüm takipçileri için bir uyarı var. Şeytan kötü insanlık dünyasını zaten yutmuştur. Bu nedenle şimdi henüz ele geçiremediği kişilere, yani Yehova’nın toplumuna saldırıyor (Mika 4:1; Yuhanna 15:19; Vahiy 12:12, 17). O, zamanının az kaldığını bildiğinden büyük bir öfke içinde. Dolayısıyla bizi ruhen yok etmek için baskısını daha da artırmıştır. Bugün onun acımasızca yaptığı son saldırılarla karşı karşıyayız.

8. Elçi Pavlus kötü ruhlarla “mücadele” içinde olduğumuzu söylerken ne demek istedi?

8 Bireylerle mücadele. Elçi Pavlus iman kardeşlerini şöyle uyardı: ‘Mücadelemiz [dipnot: “güreşimiz”] gökteki kötü ruhlardan oluşan kuvvetlerledir’ (Efesoslular 6:12). Pavlus neden “mücadele” ifadesini kullandı? Onun burada kullandığı terim göğüs göğüse bir mücadele fikri verir. Pavlus bu ifadeyi kullanarak her birimizin kötü ruhlarla bireysel bir mücadele içinde olduğunu vurguladı. Yaşadığımız yerde insanlar kötü ruhlara inansın ya da inanmasın, kendimizi Yehova’ya adadığımızda deyim yerindeyse güreş minderine çıkmış olduk. İsa’nın her takipçisi, en azından kendini Tanrı’ya adadığı andan itibaren bu mücadelenin içine girmiştir. Pavlus’un Hıristiyanları ‘sarsılmadan durmaya’ tekrar tekrar teşvik etmesine şaşmamak gerek (Efesoslular 6:11, 13, 15).

9. (a) Şeytan ve cinler neden çeşitli “sinsi oyunlar” kullanıyor? (b) Şeytan neden düşünüşümüzü yozlaştırmaya çalışıyor? Onun çabalarına nasıl direnebiliriz? (“ Şeytan’ın Kurnaz Düzenlerine Dikkat Edin!” başlıklı çerçeveye bakın.) (c) Şimdi hangi konuyu ele alacağız?

9 Sinsi düzenler. Pavlus İsa’nın takipçilerine Şeytan’ın  “sinsi oyunları” karşısında sarsılmadan durmalarını öğütler (Efesoslular 6:11). Onun çoğul bir ifade kullanarak “oyunlar” dediğine dikkat edin. Kötü ruhlar birçok farklı düzene başvururlar. Çünkü belirli bir sınav karşısında sarsılmadan duran bazı imanlı kişiler daha sonra farklı bir sınava yenik düşüyorlar. Bu yüzden İblis ve cinler en zayıf noktamızı tespit etmek için her birimizin davranışlarını yakından gözlemler. Ruhi bir zayıflığımızı fark ettiklerinde de bundan faydalanırlar. Fakat Kutsal Kitap sayesinde İblis’in birçok yöntemini fark edebiliyoruz (2. Korintoslular 2:11). Bu yayının önceki bölümlerinde Şeytan’ın maddiyatçılık, zararlı arkadaşlar ve cinsel ahlaksızlık gibi bazı düzenlerini ele almıştık. Şimdi onun sinsi oyunlarından bir diğeri üzerinde duralım: ruhçuluk.

RUHÇULUKLA UĞRAŞMAK HAİNLİKTİR

10. (a) Ruhçuluk nedir? (b) Yehova ruhçuluğa ne gözle bakar? Siz ne gözle bakıyorsunuz?

10 Ruhçulukla ya da cincilikle uğraşan biri kötü ruhi varlıklarla doğrudan temas kurar. Fal bakmak, sihir ya da büyü yapmak, nazarlık ya da muska takmak, rüya yorumu yapmak, ruh çağırmak ve astroloji ruhçuluğun bazı türleridir. Bildiğimiz gibi, ruhçuluk Yehova için “iğrençtir” (Tekrar 18:10-12; Vahiy 21:8). Bizim de ‘kötülükten tiksinmemiz’ gerektiğine göre, kötü ruhi varlıklarla bağlantı kurmaya çalışmamız düşünülemez (Romalılar 12:9). Bu korkunç davranışta bulunursak, gökteki Babamız Yehova’ya hainlik etmiş oluruz!

11. Şeytan ruhçulukla ilgilenmemizi sağlayabilirse neden büyük bir zafer kazanmış olur? Örnek verin.

11 Ruhçulukla ilgilenmek Yehova’ya büyük bir ihanet olduğundan, Şeytan bazılarımızı bu tuzağa düşürmeyi  aklına koymuştur. Ne zaman İsa’nın bir takipçisini bu tuzağa düşürürse büyük bir zafer kazanmış olur. Şu örneği düşünelim: Bir asker kendi ordusuna ihanet etmeye ve düşman kuvvetlerine katılmaya ikna edilebilirse, düşman ordusunun komutanı bundan büyük bir zevk duyar. Hatta diğer komutanı aşağılamak için o haini bir savaş ganimeti gibi teşhir edebilir. Benzer şekilde İsa’nın bir takipçisi ruhçuluğa yönelirse, bile bile Yehova’yı terk etmiş ve Şeytan’ın emri altına girmiş olur. Bu haini bir savaş ganimeti gibi teşhir etmenin Şeytan için ne büyük bir zevk olacağını düşünün! Hiçbirimiz İblis’e böyle bir zafer kazandırmak istemeyiz. Çünkü biz hain değiliz.

KUŞKU YARATACAK SORULAR ORTAYA ATIYOR

12. Şeytan ruhçulukla ilgili görüşümüzü etkilemek için hangi yöntemi kullanır?

12 Ruhçuluktan tiksindiğimiz sürece Şeytan onu bize karşı kullanamaz. Bu nedenle, düşünüşümüzü değiştirmesi gerektiğinin farkındadır. Bunun için ne yapar? İsa’nın takipçilerinin aklını karıştırıp “iyiye kötü, kötüye iyi” demelerini sağlamaya çalışır (İşaya 5:20). Bu amaçla Şeytan her zaman etkili olmuş yöntemlerinden birine başvurur: kuşku yaratacak sorular ortaya atmak.

13. Şeytan nasıl kuşku yaratacak sorular ortaya attı?

13 Şeytan’ın geçmişte bu yöntemi nasıl kullandığına dikkat edin. Aden’de Havva’ya şöyle sordu: “Tanrı gerçekten bahçedeki her ağacın meyvesinden yemeyeceksiniz mi dedi?” Daha sonra Eyüp’ün zamanında gökte meleklerin bir toplantısı sırasında şu soruyu ortaya attı: “Eyüp Tanrı’dan boşuna mı korkuyor?” İsa Mesih’in yerdeki hizmetinin başlarında da şu sözlerle ona meydan okudu: “Eğer sen Tanrı oğluysan, söyle de şu taşlar  ekmek olsun.” Düşünün, Şeytan bizzat Yehova’nın altı hafta kadar önce söylediği “Sevgili oğlum budur, ondan memnunum” sözleriyle alay etti (Başlangıç 3:1; Eyüp 1:9; Matta 3:17; 4:3).

14. (a) Şeytan kuşku uyandırma yöntemini bugün nasıl kullanıyor? (b) Şimdi neyi ele alacağız?

14 İblis bugün de iman eden bazı kişilerin zihninde ruhçuluğun kötülüğü hakkında kuşku uyandırmayı başarıyor. Bu kişiler bazı ruhçuluk türlerinin gerçekten o kadar kötü olup olmadığını sorgulamaya başladılar (2. Korintoslular 11:3). Böyle kişilerin düşünüşünü düzeltmesine nasıl yardım edebiliriz? Şeytan’ın yöntemlerinden etkilenmemeyi nasıl başarabiliriz? Bu soruları cevaplayabilmek için şimdi Şeytan’ın ruhçuluğu sinsice bulaştırdığı şu iki alanı ele alalım: eğlence ve sağlık.

ARZU VE İHTİYAÇLARIMIZDAN FAYDALANIYOR

15. (a) Birçok kişi ruhçuluğa ne gözle bakıyor? (b) Bazı Hıristiyanlar dünyanın ruhçulukla ilgili görüşünden nasıl etkileniyor?

15 Bazı ülkelerde gizlicilik, * büyücülük ve ruhçuluğun başka türleri giderek daha da hafife alınıyor. Artık daha çok film, kitap, televizyon programı ve bilgisayar oyunu cinciliği zeki insanların uğraştığı eğlenceli ve zararsız bir şey olarak gösteriyor. Gizliciliği konu alan bazı film ve kitaplar o kadar beğeniliyor ki meraklıları fan kulüpler kuruyor. Cinlerin gizliciliğin tehlikelerini önemsiz göstermeyi başardığı açıktır. Peki ruhçuluğu hafife alma eğilimi İsa’nın takipçilerini de etkiliyor mu? Evet, bazılarının düşünüşünü etkiledi. Nasıl? Örneğin, İsa’nın bir takipçisi gizlicilik üzerine bir film izledikten sonra şöyle dedi: “Sadece filmi izledim, ruhçulukla  bağlantılı bir şey yapmadım ki!” Böyle düşünmek neden tehlikelidir?

16. Gizliciliği konu alan bir eğlence seçmek neden tehlikelidir?

16 Elbette ruhçulukla bağlantılı bir şey yapmak ile onu izlemek arasında bir fark var. Ama bu, böyle şeyler izlemenin hiçbir tehlikesi olmadığı anlamına gelmez. Neden? Tanrı’nın Sözü Şeytan ve cinlerinin düşüncelerimizi okuyabildiğini söylemez. * Dolayısıyla kötü ruhlar ne düşündüğümüzü anlamak ve herhangi bir ruhi zayıflığımızı saptamak için davranışlarımızı yakından izlemelidirler. Buna eğlence seçimimiz de dahildir. İsa’nın bir takipçisi medyumlar, büyücülük, cinli kişiler gibi konuları ele alan film ve kitaplardan hoşlandığını gösterir tarzda davranırsa, cinlere bir mesaj verir. Bu şekilde zayıf noktasını belli etmiş olur. Bunun üzerine cinler kişinin bu zayıflığından faydalanmak için saldırılarını yoğunlaştırabilir, deyim yerindeyse sırtını yere getirene dek onunla güreşebilirler. Gerçekten de, yanlış bir eğlenceyle ruhçuluğa ilgisi uyanan bazı kişiler sonunda ruhçulukla uğraşmaya başladı (Galatyalılar 6:7’yi okuyun).

Hastalıklarla mücadele ederken Yehova’nın desteğinden yararlanın

17. Şeytan hasta birinin durumundan nasıl faydalanmaya çalışabilir?

17 Şeytan sadece eğlenme isteğimizden değil sağlığımız için doğal olarak duyduğumuz kaygıdan da faydalanmaya çalışır. Nasıl? Tüm çabalarına rağmen sağlığı giderek kötüleşen bir Şahit umutsuzluğa kapılabilir (Markos 5:25, 26). Şeytan ve cinler onun bu durumundan  faydalanmak isteyecektir. Cinler hasta kişiyi ‘gizli güçlerden’, yani ruhçuluktan yararlanılan tedavi yöntemlerine başvurması için ayartmaya çalışabilir (İşaya 1:13). Cinlerin bu sinsi oyunu başarılı olursa hasta kişinin Tanrı’yla ilişkisi zayıflar. Ne bakımdan?

18. Bir Hıristiyan ne tür teşhis ve tedavi yöntemlerini reddetmelidir, neden?

18 Yehova “gizli güçlere” başvuran İsrailoğullarına şöyle dedi: “Bana ellerinizi açtığınızda gözlerimi sizden kaçırıyorum. Çok dua etseniz de dinlemiyorum” (İşaya 1:15). Elbette Yehova’nın dualarımızı dinlemesine ve bizi desteklemesine engel olabilecek şeylerden her zaman sakınmak isteriz. Hastayken ise buna daha çok dikkat etmeliyiz (Mezmur 41:3). Dolayısıyla bir teşhis ya da tedavi yönteminin ruhçulukla bağlantılı olabileceğine dair belirtiler varsa, bir Hıristiyan bunu reddetmelidir * (Matta 6:13). Böylece Yehova’nın kendisini desteklemeye devam edeceğinden emin olabilir. (“ Gerçekten Ruhçulukla Bağlantılı mı?” başlıklı çerçeveye bakın.)

 CİNLER HAKKINDAKİ HİKÂYELER

19. (a) İblis birçok kişiyi kendi gücü hakkında neye inandırmıştır? (b) Gerçek Hıristiyanlar hangi şeyden kaçınmalıdırlar?

19 Dünyanın bazı yerlerinde ise İblis insanları gerçekte olduğundan daha güçlü olduğuna inandırmıştır. Bazı insanlar kötü ruhlardan korkarak yaşıyor; yemek yerken, çalışırken, uyurken bile onlardan korkuyorlar. Cinlerin yaptığı etkileyici şeyler hakkında pek çok hikâye anlatılıyor. Genellikle insanlar böyle hikâyeler anlatmayı da dinlemeyi de çok sever. Bizim de bu tür hikâyeler anlatmamız doğru olur mu? Hayır, gerçek Tanrı’ya hizmet edenler iki önemli nedenle bundan kaçınırlar.

20. Biri nasıl farkında olmadan Şeytan’ın propagandasını yapabilir?

20 İlk olarak, cinler hakkında hikâyeler anlatan biri Şeytan’ın çıkarına hizmet eder. Nasıl? Tanrı’nın Sözü Şeytan’ın etkileyici işler yapabileceğini doğrular, fakat onun “sahte alametler” ve “hile” yaptığını da söyleyerek bizi  uyarır (2. Selanikliler 2:9, 10). Şeytan en büyük hilekâr olduğundan ruhçuluğa eğilimli kişilerin zihnini nasıl etkileyeceğini ve onları gerçek olmayan şeylere nasıl inandıracağını bilir. Böyle kişiler bazı şeyler gördüklerine ve duyduklarına samimiyetle inanabilir ve bunları gerçekmiş gibi anlatabilirler. Bu hikâyeler anlatıla anlatıla abartılı bir hal alır. İsa’nın bir takipçisi böyle hikâyeler yayarsa “yalanın babası” İblis’in ekmeğine yağ sürmüş olur. Aslında bu yolla Şeytan’ın propagandasını yapar (Yuhanna 8:44; 2. Timoteos 2:16).

21. Sohbetlerimizin odak noktası ne olmalı?

21 Şimdi ikinci nedene bakalım. İsa’nın bir takipçisi geçmişte kötü ruhlarla gerçekten teması olmuşsa bile iman kardeşlerine sürekli bu tür hikâyeler anlatmaktan sakınacaktır. Neden? Bize şu öğüt veriliyor: “İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’dan gözümüzü hiç ayırmayalım” (İbraniler 12:2). Evet, dikkatimizi Şeytan’ın değil Mesih’in üzerinde toplamalıyız. İsa Şeytan’ın neler yapabileceği ve neler yapamayacağı konusunda çok şey biliyordu, ama öğrencilerine kötü ruhlar hakkında hikâyeler anlatmadı. Bunun yerine Krallık mesajına odaklandı. Dolayısıyla biz de İsa’nın ve elçilerin yaptığı gibi sohbetlerimizin odak noktasının “Tanrı’nın muhteşem işleri” olmasını isteriz (Elçiler 2:11; Luka 8:1; Romalılar 1:11, 12).

22. Gökteki sevince katkıda bulunmayı nasıl sürdürebiliriz?

22 Gördüğümüz gibi, Şeytan Yehova ile ilişkimizi bitirmek için ruhçuluk da dahil çeşitli sinsi oyunlara başvuruyor. Fakat kötülükten tiksinip iyi olana sarılırsak, İblis ruhçuluğu reddetme kararlılığımızı zayıflatamaz (Efesoslular 4:27’yi okuyun). O halde İblis yok olana dek onun ‘sinsi oyunları karşısında sarsılmadan durmaya’ devam edelim. Bu gökte çok büyük bir sevinç yaratacak! (Efesoslular 6:11; Luka 15:7).

^ p. 15 Okültizm olarak da bilinen gizlicilik, özellikle ruhlar dünyası ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili inanış ve uygulamaları içerir.

^ p. 16 Kutsal Kitapta Yehova’nın ‘yürekleri sınadığı’, İsa’nın da ‘insanın gönlünü ve yüreğini araştırdığı’ yazar (Özdeyişler 17:3; Vahiy 2:23). Oysa Şeytan’ı tarif eden isimler (Karşı Gelen, İftiracı, Aldatıcı, Ayartıcı, Yalancı) onun yüreğimizi ve zihnimizi okuma yeteneği olduğunu göstermez.

^ p. 18 Daha fazla bilgi için Ağustos 2015 tarihli Krallık Hizmetimiz, sayfa 3-6’daki “Uygun Bir Sağlık Testi mi?” makalesine ve Nisan 2001 tarihli Uyanış! dergisi, “Mukaddes Kitabın Görüşü: Tıbbi Tedavi Konusundaki Seçiminiz Önemli mi?” makalesine bakın.