İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 6. BÖLÜM

Eğlence Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğlence Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

“Her şeyi Tanrı’yı yüceltmek için yapın” (1. KORİNTOSLULAR 10:31).

1, 2. Eğlence konusunda hangi seçimle karşı karşıyayız?

LEZZETLİ bir meyveyi ısırmak üzere olduğunuzu düşünün; tam o sırada meyvedeki çürük dikkatinizi çekiyor. Ne yaparsınız? Meyveyi olduğu gibi, çürük kısmı da dahil yiyebilirsiniz. Olduğu gibi çöpe atabilirsiniz. Ya da çürük kısmı kesip atarak güzel kısmını yiyebilirsiniz. Hangi seçimi yapardınız?

2 Bir bakıma eğlence de bu meyve gibidir. Bazen biraz eğlenmek istersiniz, fakat günümüzde çoğu eğlence türünün yozlaşmış olduğunu fark edersiniz. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bazıları yoz eğlenceleri hoş görebilir ve dünyanın sunduğu her tür eğlenceyi olduğu gibi kabul edebilir. Başkaları herhangi bir zararlı etkiye maruz kalmamak için tüm eğlencelerden kaçınabilir. Bazıları ise zararlı eğlencelerden dikkatle kaçınmakla birlikte nispeten yararlı eğlencelere ara sıra katılabilir. Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için siz nasıl bir seçim yapmalısınız?

3. Şimdi neyi ele alacağız?

3 Çoğumuz üçüncü seçeneği tercih ederiz. Hepimizin biraz eğlenmeye ihtiyacı olsa da seçtiğimiz eğlenceleri Tanrı’nın gözünde temiz şeylerle sınırlamak isteriz. Dolayısıyla, neyin yararlı neyin zararlı olduğunu saptamayı  öğrenmeliyiz. Ancak önce eğlence seçimimizin Yehova’ya ibadetimizi nasıl etkileyebileceğini görelim.

“HER ŞEYİ TANRI’YI YÜCELTMEK İÇİN YAPIN”

4. Hayatımızı Tanrı’ya adamamız eğlence seçimimizi nasıl etkilemeli?

4 “Her vaftiz konuşmasını sanki ben vaftiz ediliyormuşum gibi dikkatle dinlemeyi alışkanlık haline getirdim.” 1946 yılında vaftiz edilmiş yaşlı bir birader böyle söyledi. Nedenini şöyle açıklıyor: “Hayatımı Tanrı’ya adadığımı her zaman zihnimde canlı tutmak sadık kalmamda önemli bir etken oldu.” Kuşkusuz bu sözlere katılıyorsunuz. Siz de tüm yaşamınızı Yehova’nın hizmetinde kullanacağınıza söz verdiniz. Bunu kendinize hatırlatmanız zorluklara dayanmanızı sağlar (Vaiz 5:4’ü okuyun). Aslında adağınız üzerinde düşündüğünüzde yalnızca hizmetinize değil, yaşamın her alanına Tanrı’nın açısından bakacaksınız. Buna eğlence de dahildir. Pavlus şöyle demişti: “İster yiyip içerken, ister başka bir şey yaparken olsun, her şeyi Tanrı’yı yüceltmek için yapın” (1. Korintoslular 10:31).

5. Levioğulları 22:18-20’deki sözler Romalılar 12:1’deki uyarıyı anlamamıza nasıl yardım eder?

5 Hayatta yaptığınız her şey Yehova’ya ibadetinizle bağlantılıdır.  Pavlus iman kardeşlerine bu gerçeğin önemini göstermek amacıyla etkili bir ifade kullandı. Şöyle dedi: “Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’nın kabul edeceği bir kurban olarak sunun; böylece, ibadetinizi akıl gücünü kullanarak yerine getirmiş olursunuz” (Romalılar 12:1). “Beden” ifadesiyle zihin, yürek ve fiziksel güç kastedilir. Tanrı’ya hizmet ederken tüm bunları kullanıyorsunuz (Markos 12:30). Pavlus canla başla sunulan hizmetten “kurban” olarak söz etti. Bu ifadede dolaylı bir uyarı bulunuyor. Musa Kanununa göre, kusurlu bir kurban Tanrı tarafından reddedilirdi (Levioğulları 22:18-20). Benzer şekilde, İsa’nın bir takipçisinin ruhi kurbanı, yani hizmeti herhangi bir şekilde lekelenirse Tanrı tarafından reddedilir. Peki hizmetimiz nasıl lekelenebilir?

6, 7. İsa’nın bir takipçisi bedenini nasıl lekeleyebilir? Bu hangi sonuçlara yol açabilir?

6 Pavlus Roma’daki Hıristiyanlara şu tembihte bulundu: ‘Bedeninizin uzuvlarını günahın emrine sunmayı bırakın.’ Pavlus onlara ‘bedenin alışkanlıklarını öldürmelerini’ de söyledi (Romalılar 6:12-14; 8:13). Mektubunda daha önce böyle alışkanlıklarla ilgili bazı örnekler vermişti. Günahkâr insanlık hakkında şunları yazmıştı: “‘Onların boğazı açık mezardır, dilleriyle aldatmaktalar.’ ‘Dudaklarının ardında yılan zehri var.’ ‘Ağızları lanetle ve acı sözlerle dolu.’ ‘Kan dökmeye koşar adım giderler.’ ‘Yollarında yıkım ve sefalet var, barış yolunu öğrenmediler.’ ‘İçlerinde Tanrı korkusu yok’” (Romalılar 3:13-18). İsa’nın bir takipçisi ‘bedeninin uzuvlarını’ böyle günahkâr alışkanlıklar için kullanırsa bedenini lekelemiş olur. Örneğin bugün İsa’nın bir takipçisi pornografik görüntüler gibi iğrenç şeyleri ya da sadistçe şiddet eylemlerini bile bile izlerse, gözlerini  ‘günahın emrine sunmuş’ ve tüm bedenini kirletmiş olur. Tanrı’ya ibadet etmek için yaptığı hiçbir şey artık kutsal ya da kabul edilir bir kurban değildir (Tekrar 15:21; 1. Petrus 1:14-16; 2. Petrus 3:11). Evet, yanlış bir eğlence seçimi yapan kişi gerçekten ağır bir bedel öder!

7 İsa’nın bir takipçisi için eğlence seçiminin ciddi sonuçları olduğu açıktır. O halde Tanrı’ya ibadetimizi lekelemeyecek, tersine onun kalitesini artıracak eğlence türlerini seçelim. Şimdi yararlı ve zararlı eğlenceleri nasıl saptayabileceğimizi görelim.

“KÖTÜLÜKTEN TİKSİNİN”

8, 9. (a) Genel anlamda hangi iki grup eğlence olduğunu söyleyebiliriz? (b) Hangi eğlence türlerini reddederiz? Neden?

8 Genel anlamda iki grup eğlence olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri, İsa’nın takipçilerinin kesinlikle kaçındığı faaliyetlerdir; diğer gruptakileri kabul edip etmemek ise İsa’nın takipçilerinin tercihine kalmıştır. Önce kesinlikle kaçındığımız faaliyetleri ele alalım.

9 Bu kitabın 1. bölümünde belirtildiği gibi bazı eğlence türlerinde Kutsal Kitabın açıkça yanlış olduğunu belirttiği davranışlar yer alır. Örneğin cincilik, sadizm veya pornografi içeren ya da iğrenç ahlaksızlıkları özendiren web sitelerini, filmleri, televizyon programlarını ve müzikleri düşünün. Böyle eğlence türleri Kutsal Kitaptaki ilkelere ya da kanunlara aykırı davranışları normal gösterdiklerinden, gerçek Hıristiyanlar onlardan uzak durmalıdır (Elçiler 15:28, 29; 1. Korintoslular 6:9, 10; Vahiy 21:8). Böyle zararlı eğlenceleri reddetmekle, Yehova’ya ‘kötülükten tiksindiğinizi’ ve her zaman ‘kötü olandan yüz çevirdiğinizi’ göstermiş olursunuz. Böylece ‘ikiyüzlü olmayan bir imanınız’ olur (Romalılar 12:9; Mezmur 34:14; 1. Timoteos 1:5).

10. Eğlence konusunda hangi düşünce tarzı tehlikelidir? Neden?

 10 Ancak bazıları ahlaksız davranışların açıkça sergilendiği dizi, film ya da başka programları izlemenin zararsız olduğunu düşünebilir. “Bunu televizyonda ya da filmlerde izleyebilirim ama kendim asla yapmam” diyebilirler. Bu, aldatıcı ve tehlikeli bir düşünce tarzıdır (Yeremya 17:9’u okuyun). Eğer Yehova’nın onaylamadığı şeyleri izlemeyi eğlenceli buluyorsak, gerçekten ‘kötülükten tiksindiğimiz’ söylenebilir mi? Kendimizi kötü davranışların etkisine tekrar tekrar maruz bırakmamız duyarlılığımızı köreltir (Mezmur 119:70; 1. Timoteos 4:1, 2). Böyle bir alışkanlık hem kendi yaptıklarımızı hem de başkalarının günahkâr davranışlarına bakışımızı etkiler.

11. Galatyalılar 6:7’nin eğlence konusunda da geçerli olduğunu neden söyleyebiliriz?

11 Bazı Hıristiyanlar izlemeyi alışkanlık edindikleri şeylerden etkilendikleri için ahlaksız davranışlarda bulundu. Onlar “İnsan ne ekerse onu biçer” sözlerinin doğruluğunu acı şekilde öğrendiler (Galatyalılar 6:7). Oysa böyle üzücü bir sonuçtan kaçınmak mümkündür. Eğer zihninize iyi şeyler ‘ekerseniz’ yaşamınızda iyi şeyler ‘biçersiniz.’ (“ Hangisini Seçmeliyim?” başlıklı çerçeveye bakın.)

KUTSAL KİTAP İLKELERİNE DAYANAN KİŞİSEL KARARLAR

12. (a) Galatyalılar 6:5 ile eğlence arasında nasıl bir bağlantı vardır? (b) Kişisel kararlar verirken hangi rehberliğe sahibiz?

12 Şimdi ikinci grubu, yani Tanrı’nın Sözünde doğru ya da yanlış olduğu açıkça belirtilmeyen faaliyet ve davranışları içeren eğlenceleri ele alalım. Bu tür eğlenceler söz konusu olduğunda her Hıristiyan kendi kararını vermelidir (Galatyalılar 6:5’i okuyun). Fakat böyle  bir seçim karşısında Yehova bizi yalnız bırakmaz. Kutsal Kitap O’nun düşünüş tarzını kavramamıza yardım edecek ilkeler, yani temel gerçekler içerir. Bu ilkelere dikkat edersek, eğlence seçimimiz de dahil her alanda “Yehova’nın isteğinin” bilincinde olabiliriz (Efesoslular 5:17).

13. Yehova’yı üzebilecek eğlencelerden kaçınmamıza ne yardım eder?

13 Doğal olarak, her Hıristiyan ayırt etme yeteneğini aynı ölçüde geliştirmemiştir (Filipililer 1:9). Ayrıca  eğlence alanında zevkler kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla her Hıristiyanın tamamen aynı kararı vermesi mümkün değildir. Fakat Tanrısal ilkelerin zihnimizi ve yüreğimizi etkilemesine ne kadar izin verirsek, Yehova’yı üzme ihtimali olan bir eğlence türünden kaçınmayı o kadar isteyeceğiz (Mezmur 119:11, 129; 1. Petrus 2:16).

14. (a) Eğlence seçiminde hangi etkeni göz önünde bulundurmalıyız? (b) Krallıkla ilgili uğraşlara yaşamımızda daima ilk yeri vermek için ne yapabiliriz?

14 Eğlence seçiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir etken daha var: zaman. Seçtiğiniz eğlencenin içeriği neyi uygun bulduğunuzu, ona harcadığınız zaman ise neye önem verdiğinizi gösterir. Elbette İsa’nın takipçileri için en önemli şey ruhi konulardır (Matta 6:33’ü okuyun). Öyleyse Krallıkla ilgili uğraşların yaşamınızda daima ilk planda kalması için ne yapabilirsiniz? Pavlus şöyle dedi: “Akılsız insanlar gibi değil akıllı insanlar gibi yürüdüğünüz yola çok dikkat edin; zamanı en iyi şekilde değerlendirin” (Efesoslular 5:15, 16). Gerçekten de eğlenceye ayırdığınız zamana net sınırlar koyarsanız, ruhi sağlığınıza katkıda bulunacak “daha önemli” faaliyetlere zaman bulabilirsiniz (Filipililer 1:10).

15. Eğlence seçiminde sınırlarda dolaşmamak neden akıllıcadır?

15 Eğlence seçiminde sınırlarda dolaşmamak da akıllıca olur. Bu ne anlama gelir? Tekrar meyve örneğine dönelim. Fark etmeden çürük kısımdan yememek için yalnızca tam o kısmı değil, çürüğün çevresinden de bir miktar kesip atarsınız. Eğlence seçiminde de benzer bir önlem alarak sınıra fazla yaklaşmamak akıllıca olur. İsa’nın hikmetli bir takipçisi yalnızca Kutsal Kitap ilkelerini açıkça çiğneyen eğlencelerden değil, ruhen zararlı  şeyler içerme ihtimali olan ya da kuşkulu eğlence türlerinden de kaçınır (Özdeyişler 4:25-27). Tanrı’nın Sözüne sıkıca bağlı kalmak bunu yapmamıza yardım eder.

“SAF VE TEMİZ OLAN” ŞEYLER ÜZERİNDE DÜŞÜNÜN

Eğlence seçiminde Kutsal Kitap ilkelerini uygulamak bizi ruhen zarar görmekten korur

16. (a) Ahlaksal konularda Yehova’nın görüşünü benimsediğimizi nasıl gösterebiliriz? (b) Kutsal Kitap ilkelerini uygulamak nasıl yaşam tarzımız haline gelebilir?

16 Gerçek Hıristiyanlar eğlence seçiminde en başta Yehova’nın görüşünü hesaba katarlar. Kutsal Kitap Yehova’nın duygularını ve standartlarını açıklar. Örneğin Kral Süleyman Yehova’nın nefret ettiği şeyleri sıralarken şunlara değindi: “Yalancı dil, masum kanı döken eller, hainlik tasarlayan yürek, kötülüğe koşa koşa giden ayaklar” (Özdeyişler 6:16-19). Yehova’nın görüşünü öğrenmek sizin görüşünüzü nasıl etkilemeli? Mezmur yazarı “Siz Yehova’yı sevenler, kötülükten nefret edin” dedi (Mezmur 97:10). Eğlence konusundaki seçimleriniz Yehova’nın nefret ettiği şeylerden gerçekten nefret ettiğinizi ortaya koymalıdır (Galatyalılar 5:19-21). Ayrıca unutmayın ki gerçekte nasıl biri olduğunuzu, başkalarının önünde yaptıklarınızdan çok yalnızken yaptıklarınız gösterir (Mezmur 11:4; 16:8). Dolayısıyla, Yehova’nın ahlaksal konulardaki düşüncelerini yaşamınızın her alanında yansıtmayı yürekten arzu ederseniz,  her zaman Kutsal Kitap ilkeleriyle uyumlu seçimler yapacaksınız. Bu sizin yaşam tarzınız haline gelecek (2. Korintoslular 3:18).

17. Eğlence konusunda seçim yaparken kendimize hangi soruları sormalıyız?

17 Yehova’nın düşünce tarzıyla uyumlu bir eğlence seçmek için başka ne yapabilirsiniz? “Bu beni ve Tanrı’yla ilişkimi nasıl etkileyecek?” diye düşünün. Örneğin bir filmi seyretmeye karar vermeden önce kendinize “Filmin içeriği vicdanımı nasıl etkileyecek?” diye sorun. Şimdi bu konuda rehber alabileceğimiz ilkelere bakalım.

18, 19. (a) Filipililer 4:8’deki ilke eğlence seçiminizde size nasıl yardım edebilir? (b) Başka hangi ilkeler eğlence seçiminde size yardımcı olabilir? (Dipnota bakın.)

18 Önemli bir ilke Filipililer 4:8’de bulunur. Orada şöyle okuyoruz: “Gerçek olan ne varsa, ciddiye alınması gereken ne varsa, doğru olan ne varsa, saf ve temiz olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında olumlu konuşulan ne varsa, erdemli ve övgüye değer olan ne varsa, onlar üzerinde düşünün.” Elbette Pavlus’un burada ele aldığı konu eğlence değil, yüreğimizden geçen düşüncelerdir ve düşüncelerimiz Tanrı’yı hoşnut eden şeylere odaklanmalıdır (Mezmur 19:14). Yine de Pavlus’un sözleri ilke olarak eğlence konusuna da uygulanabilir. Nasıl?

19 Kendinize şunu sorun: “Seçtiğim filmler, video oyunları, şarkılar ve benzeri şeyler zihnimi ‘saf ve temiz olan’ düşüncelerle dolduruyor mu?” Örneğin bir filmi izledikten sonra zihninizde nasıl görüntüler kalıyor? Eğer bunlar hoş, saf, temiz ve canlandırıcıysa o zaman bilin ki yararlı bir eğlence seçtiniz. Öte yandan, izlediğiniz film saf ve temiz olmayan şeyler  üzerinde düşünmenize yol açıyorsa, o zaman yanlış, hatta zararlı bir eğlence seçtiniz (Matta 12:33; Markos 7:20-23). Neden? Çünkü ahlaksal açıdan temiz olmayan şeyler üzerinde düşünmek huzurunuzu kaçırır, Kutsal Kitaba göre eğittiğiniz vicdanınıza zarar verir ve Tanrı’yla ilişkinizi bozabilir (Efesoslular 5:5; 1. Timoteos 1:5, 19). Bu tür eğlenceler size zarar vereceği için onlardan kaçınmaya kararlı olun * (Romalılar 12:2). Bir mezmur yazarı Yehova’ya “Gözümü adi şeylerden çevir” diye dua etmişti (Mezmur 119:37). Siz de aynı tutuma sahip olun.

BAŞKALARININ YARARINI GÖZETİN

20, 21. 1. Korintoslular 10:23, 24’teki ilke eğlence seçimiyle nasıl bağlantılıdır?

20 Kişisel konularda karar verirken hesaba katılması gereken önemli bir Kutsal Kitap ilkesi şudur: “Her şeye izin vardır; fakat her şey yapıcı değildir. Herkes kendi yararını değil, başkasınınkini gözetsin” (1. Korintoslular 10:23, 24). Bu ilke yararlı bir eğlence seçmekle nasıl bağlantılıdır? Kendinize şunu sormalısınız: “Seçtiğim eğlence başkalarını nasıl etkileyecek?”

21 Sizin “izin vardır” diye düşündüğünüz, yani uygun bulduğunuz bir eğlence türü vicdanınızı rahatsız etmiyor olabilir. Ancak iman kardeşleriniz arasında vicdanı daha hassas ya da kısıtlayıcı olanlar o eğlenceyi hoş görmeyebilir. Bunu fark edince seçiminizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Neden? Çünkü iman kardeşlerinizin Tanrı’ya sadık kalmasını zorlaştırarak onlara, hatta ‘Mesih’e karşı günah işlemek’ istemezsiniz. “Tanrı’nın  cemaatini iman yolunda tökezletmemeye dikkat edin” öğüdüne kulak verirsiniz (1. Korintoslular 8:12; 10:32). Bugün gerçek Hıristiyanlar “izin vardır” diye düşündükleri ancak “yapıcı” olmayan eğlencelerden kaçınarak Pavlus’un anlamlı öğüdüne uyarlar (Romalılar 14:1; 15:1).

22. İsa’nın takipçileri kişisel konularda farklı görüşler olabileceğini neden kabul eder?

22 Ancak başkalarının yararını gözetmenin diğer bir yönü de var. Cemaatte vicdanı daha kısıtlayıcı olan biri, uygun eğlence konusundaki görüşünü başkalarına kabul ettirmeye çalışmamalıdır. Böyle yaparsa, otoyolda araç kullanırken aynı yönde giden tüm sürücülerin kendi tercih ettiği hızda ilerlemesi için ısrar eden bir sürücüye benzer. Bu makul bir istek değildir. Bazı Şahitlerin Kutsal Kitaptaki ilkelerle belirlenen sınırları aşmayan farklı görüşleri olabilir. Vicdanı daha sınırlayıcı olan kişi sevgisinden ötürü kardeşlerinin böyle seçimlerine saygı duymalıdır. Bu şekilde ‘makullüğü herkesçe bilinir’ (Filipililer 4:5; Vaiz 7:16).

23. Nasıl yararlı bir eğlence seçebilirsiniz?

23 Sonuç olarak, nasıl yararlı bir eğlence seçebilirsiniz? Tanrı’nın Sözünde kınanan yoz ve ahlaksız davranışların açıkça sergilendiği her tür eğlenceyi reddedin. Kutsal Kitapta özel olarak söz edilmeyen eğlence türleriyle karşılaştığınızda, bunlar için geçerli olabilecek ilkelere uyun. Vicdanınıza zarar verecek eğlencelerden kaçının ve başkalarını, özellikle de iman kardeşlerinizi rahatsız edebilecek eğlence türlerinden vazgeçmeye hazır olun. Bu konudaki kesin kararlılığınız Tanrı’yı yüceltsin ve O’nun sevgisinden ayrılmamanız için hem size hem de ailenize yardım etsin.

^ p. 19 Eğlence seçiminde size yardımcı olabilecek başka ilkeler şu ayetlerde bulunur: Özdeyişler 3:31; 13:20; Efesoslular 5:3, 4 ve Koloseliler 3:5, 8, 20.