İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 21. BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığı Düşmanlarını Yok Ediyor

Tanrı’nın Krallığı Düşmanlarını Yok Ediyor

BU BÖLÜMDE

Armagedon savaşına yaklaşırken gelişecek olaylar

1, 2. (a) Kralımızın 1914’ten beri hüküm sürdüğünün kanıtı nedir? (b) Bu bölümde neyi inceleyeceğiz?

BURAYA kadar Tanrı’nın Krallığının düşmanları arasında neler başardığını gördük ve imanımız güçlendi (Mezm. 110:2). Kralımız gönüllü vaizlerden oluşan bir ordu topladı. Takipçilerini ruhen ve ahlaken temiz duruma getirdi ve arındırdı. Krallığın düşmanlarının bizi bölmek için harcadığı tüm çabalara rağmen dünya çapındaki birliğimiz sürüyor. Krallığın bu ve ele aldığımız diğer başarıları, Kralımızın 1914’ten beri Krallığın düşmanlarının arasında hüküm sürdüğünün güçlü bir kanıtıdır.

2 Krallık yakın gelecekte daha da şaşırtıcı şeyler başaracaktır. Bu Krallık ‘gelecek’ ve tüm düşmanlarını “ezip sona erdirecek” (Mat. 6:10; Dan. 2:44). Ancak bundan önce başka önemli olaylar gerçekleşecek. Kutsal Kitapta bulunan peygamberlik sözleri bizi bu olaylar hakkında aydınlatır. Şimdi yakında bizi nelerin beklediğini görmek için bu peygamberlik sözlerinden bazılarını inceleyelim.

‘Ani Yıkımın’ Habercisi

3. Beklediğimiz ilk gelişme nedir?

3 Barış ilanı yapılıyor. Elçi Pavlus Selaniklilere yazdığı mektupta beklediğimiz ilk gelişmeyi anlattı (1. Selanikliler 5:2, 3’ü okuyun). Pavlus mektubunda ‘Yehova’nın gününden’ söz etti. O gün, “Büyük Babil”e yapılacak saldırıyla başlayacak (Vah. 17:5). Ancak Yehova’nın günü başlamadan hemen önce milletler “Barış ve güvenlik!” diyecekler. Bu ifadeyle tek bir ilan ya da bir dizi dikkate değer bildiri kastediliyor olabilir. Peki, din adamlarının bunda payı olacak mı? Bu dünyaya ait olduklarına göre büyük ihtimalle milletlerin “Barış var!” şeklindeki söylemine onlar da katılacak (Yer. 6:14; 23:16, 17; Vah. 17:1, 2). Barış ve güvenlik ilanı Yehova’nın gününün başlamak üzere olduğunun işareti olacak. Tanrı’nın Krallığının düşmanları “bundan asla kaçamayacaklar.”

4. Pavlus’un barış ve güvenlik ilanıyla ilgili peygamberlik sözlerinin önemini kavramak bize nasıl yarar sağlar?

 4 Bu peygamberlik sözünün önemini kavramak bize nasıl yarar sağlar? Pavlus şöyle dedi: “Siz karanlıkta değilsiniz; bu yüzden, hırsızların gün ışığına yakalanması gibi o gün sizi gafil avlayamaz” (1. Sel. 5:3, 4). Çoğunluğun aksine biz şu anda yaşanan olayların hangi noktaya doğru ilerlediğini biliyoruz. Peki, barış ve güvenlik hakkındaki bu peygamberlik sözleri tam olarak nasıl gerçekleşecek? Dünya sahnesindeki gelişmeleri görmek için beklememiz gerekiyor. O halde “uyanık kalalım ve aklı başında davranalım” (1. Sel. 5:6; Tsef. 3:8).

Büyük Sıkıntı Başlıyor

5. ‘Büyük sıkıntının’ başlangıç evresinde ne olacak?

5 Dine saldırılıyor. Pavlus’un yazdıklarını hatırlayın: “‘Barış ve güvenlik!’ dedikleri zaman, . . . . onların üzerine ani bir yıkım gelecek.” Nasıl şimşek çakmasının ardından gök gürültüsü gelirse, “Barış ve güvenlik!” dediklerinde de hemen ardından “ani bir yıkım” gelecek. Yıkıma uğrayacak olan nedir? İlk olarak “Büyük Babil”, yani “fahişe” diye de bilinen sahte din dünya imparatorluğudur (Vah. 17:5, 6, 15). Hıristiyan Âlemi ve sahte dinin diğer teşkilatlarının tümünün yıkımı ‘büyük sıkıntının’ başlangıç evresini oluşturacak (Mat. 24:21; 2. Sel. 2:8). Bu, birçokları için beklenmedik bir gelişme olacak. Çünkü o noktaya kadar fahişe kendisinin “kraliçe” olduğunu ve ‘asla yas tutmayacağını’ düşünecek. Fakat bu güveninin boş olduğunu ansızın fark edecek. Sanki “bir gün” gibi çok kısa bir sürede ortadan kaldırılacak (Vah. 18:7, 8).

6. “Büyük Babil”e saldırıyı kim gerçekleştirecek?

6 “Büyük Babil”e saldırıyı kim gerçekleştirecek? “On boynuzu” olan bir “canavar.” Vahiy kitabı bu canavarın Birleşmiş Milletler’i (BM) kastettiğini gösterir. On boynuz bu ‘kızıl canavarı’ destekleyen günümüzün tüm siyasi güçlerini temsil eder (Vah. 17:3, 5, 11, 12). Bu saldırı ne kadar yıkıcı olacak? BM üyesi uluslar fahişenin servetini yağmalayacak, onu parçalayıp yutacak ve “yakıp kül edecek” (Vahiy 17:16’yı okuyun). *

7. (a) İsa’nın Matta 24:21, 22’deki sözleri MS birinci yüzyılda nasıl gerçekleşti? (b) Gelecekte nasıl gerçekleşecek?

7 O günler kısaltılıyor. Kralımız büyük sıkıntının bu noktasında neler olacağını açıkladı. İsa şunları söyledi: “Seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak” (Matta 24:21, 22’yi okuyun). Yehova MS 66 yılında Roma ordusunun Yeruşalim’e saldırısını ‘kısalttığında’ İsa’nın sözleri küçük çapta gerçekleşti (Mar. 13:20). Bu sayede Yeruşalim ve Yahudiye’deki Hıristiyanlar kurtulma olanağı buldu. Peki, yaklaşan büyük sıkıntıda küresel çapta neler olacak? Yehova gerçek dinin sahtelerle birlikte yok edilmemesi için  Kralımız aracılığıyla Birleşmiş Milletler’in dine saldırısını ‘kısaltacak.’ Böylece tüm dini teşkilatlar yıkılırken gerçek din ayakta kalacak (Mezm. 96:5). Şimdi büyük sıkıntının bu kısmından sonra neler olacağına bakalım.

Armagedon Yaklaşırken Gelişecek Olaylar

8, 9. (a) İsa hangi olaya değinmiş olabilir? (b) İnsanlar gördükleri şeylere nasıl tepki verecek?

8 İsa’nın son günlerle ilgili sözlerinden Armagedon yaklaşırken çok önemli birkaç gelişmenin olacağı anlaşılıyor. Şimdi ele alacağımız ilk iki olay Matta, Markos ve Luka İncillerinde geçiyor (Matta 24:29-31’i okuyun; Mar. 13:23-27; Luka 21:25-28).

9 Gökle ilgili olaylar. İsa önceden şöyle bildirdi: “Güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek, yıldızlar gökten düşecek.” Bu sözlerin anlamıyla ilgili kesin olan bir gerçek var; insanlar yollarını aydınlatması için artık din adamlarına yönelmeyecek, onları rehber olarak görmeyecekler. Acaba İsa bu sözleriyle gökyüzünde gerçekleşecek doğaüstü bir olayı da kastetti mi? Bu mümkündür (İşa. 13:9-11; Yoel 2:1, 30, 31). O zaman gördükleri tüm şeyler karşısında insanların tepkisi ne olacak? Onlar ‘ne yapacaklarını bilmediklerinden’ “ıstırap çekecekler” (Luka 21:25; Tsef. 1:17). ‘Kraldan köleye’ kadar Tanrı’nın Krallığının düşmanı olan herkes “korkudan ve yeryüzünde gerçekleşecek olayları beklemekten baygınlık geçirecek” ve saklanacak bir yer arayacak. Fakat Kralımızın öfkesinden korunabilecek kadar güvenli bir yer bulamayacaklar (Luka 21:26; 23:30; Vah. 6:15-17).

10. (a) İsa hangi hükmü bildirecek? (b) Tanrı’nın Krallığını destekleyenler ve muhalefet edenler bu hüküm üzerine ne yapacaklar?

10 Hüküm bildiriliyor. Tanrı’nın Krallığının tüm düşmanları o zaman ıstıraplarını daha da artıracak bir olaya tanık olmak zorunda kalacaklar. İsa şöyle dedi: “İnsanoğlunun bulutlar içinde büyük bir güç ve ihtişamla geldiğini görecekler” (Mar. 13:26). Büyük bir güce işaret eden bu doğaüstü olaylar İsa’nın hüküm bildirmek üzere geldiğinin işareti olacak. İsa son günlerle ilgili bu peygamberlik sözünün başka bir yerinde, o sırada vereceği hükme dair detaylar anlatır. Bu bilgiyi koyun keçi meselinde buluyoruz (Matta 25:31-33, 46’yı okuyun). Tanrı’nın Krallığının vefalı destekçilerinin “koyunlar” olduğuna hüküm verilecek; onlar ‘kurtuluşlarının yaklaştığını’ fark ederek ‘başlarını yukarı kaldıracaklar’ (Luka 21:28). Öte yandan Krallığın muhaliflerinin “keçiler” olduğuna hüküm verilecek; onlar kendilerini ‘sonsuz ölümün’ beklediğini fark ederek “dövünecekler” (Mat. 24:30; Vah. 1:7).

11. Yaklaşan olayları incelerken neyi akılda tutmalıyız?

11 İsa’nın ‘bütün milletlere’ hükmünü bildirmesinden sonra ve Armagedon başlamadan önce gerçekleşmesi gereken  birkaç önemli olay var (Mat. 25:32). Şimdi onlardan ikisine bakacağız: Gog’un saldırısı ve meshedilmişlerin toplanması. Bu iki olayı incelerken Tanrı’nın Sözünün bunların tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadığını aklımızda tutalım. Aslında bu olayların bir ölçüde çakışacağı anlaşılıyor.

12. Şeytan Krallığa karşı nasıl toplu saldırıya girişecek?

12 Toplu saldırı. Magoglu Gog meshedilmişlerin artakalanına ve onların arkadaşı olan başka koyunlara saldıracak (Hezekiel 38:2, 11’i okuyun). Şeytan’ın uzun zamandır hüküm süren Krallığı hedef alan bu saldırısı, gökten atıldığından bu yana meshedilmiş artakalana karşı sürdürdüğü savaştaki son çarpışma olacak (Vah. 12:7-9, 17). Özellikle meshedilmişlerin yeniden kurulan Hıristiyan cemaatine toplanmaya başlamasından bu yana, Şeytan onların sahip olduğu ruhi nimetleri yok etmeye çalışıyor fakat başaramıyor (Mat. 13:30). Sahte dinin tüm teşkilatları ortadan kalktığı ve Tanrı’nın toplumu kapıları ve kapı sürgüleri olmaksızın “duvarsız köylerde oturuyor” gibi göründüğü zaman Şeytan bunu eşsiz bir fırsat olarak görecek. Hükümetleri Krallığı destekleyenlere toplu bir saldırıda bulunmak üzere harekete geçirecek.

13. Yehova toplumu uğruna duruma nasıl müdahale edecek?

13 Hezekiel neler olacağını anlatıyor. Peygamberlik sözünde Gog’a şunlar söyleniyor: “O zaman yanındaki milletlerle, hepsi atlara binmiş büyük bir toplulukla, kalabalık bir orduyla birlikte, en kuzeyden, kendi yerinden kalkıp geleceksin. Memleketi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail’in üzerine yürüyeceksin” (Hez. 38:15, 16). Durdurulamaz gibi görünen bu istila karşısında Yehova’nın tepkisi ne olacak? “Öfkeyle burnumdan soluyacağım” diyor ve sonra şunu ekliyor: “Karşısına kılıç çıkaracağım” (Hez. 38:18, 21; Zekeriya 2:8’i okuyun). Yehova yerdeki hizmetçileri uğruna duruma müdahale edecek. Bu müdahale Armagedon savaşıyla olacak.

14, 15. Şeytan’ın Tanrı’nın toplumuna yönelttiği toplu saldırının başlamasından sonraki bir noktada başka hangi olay gerçekleşecek?

14 Yehova’nın, toplumunu Armagedon savaşında nasıl koruyacağına bakmadan önce bir an için durup başka önemli bir olayı ele alalım. Bu olayın gerçekleşmesi, Şeytan’ın toplu saldırısının başlamasıyla Yehova’nın duruma müdahale ederek Armagedon’u başlatması arasında bir noktada olacak. 11. paragrafta söylendiği gibi, bu ikinci olay meshedilmiş artakalandan hâlâ yerde olanların toplanmasıdır.

15 Meshedilmişlerin toplanması. Armagedon başlamadan önce meydana gelen bir dizi olayın bir kısmı olarak hem Matta hem de Markos İsa’nın “seçilmiş olanlar”dan,  yani ruhla meshedilmiş Hıristiyanlardan söz ettiğini kaydetti. (7. paragrafa bakın.) İsa, bildirdiği peygamberlik sözünde kendisinden Kral olarak bahsederek şöyle dedi: “O da meleklerini gönderecek; kendi seçtiklerini göğün bir ucundan yerin bir ucuna kadar, dünyanın dört bucağından toplayacaklar” (Mar. 13:27; Mat. 24:31). Peki, İsa’nın burada değindiği toplama işi nedir? Meshedilmiş Hıristiyanların artakalanının son mühürlenmesi değil; çünkü bu, büyük sıkıntı başlamadan hemen önce olacaktır (Vah. 7:1-3). Burada İsa büyük sıkıntı sırasında meydana gelecek bir olaya değiniyor. Anlaşılan Şeytan’ın Tanrı’nın toplumuna yönelttiği toplu saldırının başlamasından sonraki bir noktada henüz yeryüzünde bulunan meshedilmişler göğe alınacaktır.

16. Diriltilen meshedilmişlerin Armagedon savaşında payları ne olacak?

16 Peki meshedilmişlerin artakalanının toplanmasıyla bir sonraki olay, yani Armagedon arasında nasıl bir bağlantı var? Bu toplama işinin zamanlaması, Tanrı’nın Armagedon savaşı başlamadan önce meshedilmiş herkesin gökte olacağını gösteriyor. Mesih’le ortak hükümdarlar olan 144.000 kişi, gökte Tanrı’nın Krallığının tüm düşmanlarını “demir değnekle” yok etmek üzere onunla birlikte yetki alacak (Vah. 2:26, 27). O zaman, diriltilen bu meshedilmişler, güçlü meleklerle birlikte ilerleyen Savaşçı Kral Mesih’e katılacak. Hep birlikte, Yehova’nın toplumunun etrafını “kalabalık bir ordu” halinde kuşatan düşmanın üzerine yürüyecekler (Hez. 38:15). Bu şiddetli çatışmayla Armagedon savaşı başlamış olacak! (Vah. 16:16).

Büyük Sıkıntının Son Perdesi

Armagedon savaşı başlıyor!

17. Armagedon’da ‘keçilerin’ başına ne gelecek?

17 Hüküm infaz ediliyor. Armagedon savaşı büyük sıkıntının son perdesi olacak. Bu noktaya gelindiğinde İsa bir görev daha üstlenecek. ‘Bütün milletleri’ yargılayan Hâkim olduğu gibi, bu hükmün İnfazcısı da olacak. Başka sözlerle daha önce “keçiler” olduğuna hükmettiği tüm insanları cezalandıracak (Mat. 25:32, 33). Kralımız “uzun ve keskin bir kılıç” ile “milletleri vuracak.” Evet, ‘krallardan kölelere’ kadar tüm keçi benzeri kişiler “sonsuz ölüme . . . . gidecek” (Vah. 19:15, 18; Mat. 25:46).

18. (a) Durum nasıl ‘koyunların’ lehine dönecek? (b) İsa zaferini nasıl tamamlayacak?

18 İsa’nın “koyun” olduğuna hükmettiği kişilere gelince, durum onların lehine dönmüş olacak! Savunmasız görünen ‘koyunların’ oluşturduğu “büyük kalabalık”, Şeytan’ın ‘keçilerden’ oluşan büyük ordusunun ayakları altında ezilmek üzereyken, düşmanın saldırısından kurtulacak ve “büyük sıkıntıdan” sağ çıkacak (Vah. 7:9, 14). İsa Tanrı’nın Krallığının tüm düşmanlarını yenilgiye uğratıp ortadan  kaldırdıktan sonra Şeytan’ı ve cinlerini dipsiz derinliklere atacak. Orada bin yıl boyunca ölüme benzer faaliyetsiz bir durumda tutulacaklar (Vahiy 6:2; 20:1-3’ü okuyun).

Kendimizi Nasıl Hazırlayabiliriz?

19, 20. İşaya 26:20 ve 30:21’deki sözlerden ders aldığımızı nasıl gösterebiliriz?

19 Dünyayı sarsacak olaylar yaklaşırken kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Gözcü Kulesi’nde birkaç yıl önce “Hayatta kalmanın itaate bağlı olacağı” ifadesi yer aldı. Bunu neden söyleyebiliriz? Yanıtı Yehova’nın Babil’de sürgün hayatı yaşayan Yahudilere yaptığı uyarıda buluruz. Yehova Babil’in fethedileceğini bildirdi; peki, Tanrı’nın toplumu kendini bu olaylara hazırlamak için neler yapmalıydı? Yehova “Kalk ey halkım, iç odalarına gir, ardından kapıları kapat. Gazap geçene kadar biraz gizlen” dedi (İşa. 26:20). Burada geçen “kalk”, “gir”, “kapat”, “gizlen” ifadelerinin birer emir olduğuna dikkat edelim. Bu emirlere itaat eden Yahudiler evlerinde kalacak ve böylelikle sokaktaki işgalci askerlerden korunmuş olacaklardı. Dolayısıyla onların hayatta kalmaları Yehova’nın talimatlarına itaat etmelerine bağlıydı. *

20 Bundan hangi dersi alabiliriz? Tanrı’nın geçmişteki hizmetçileri gibi bizim de gelecek olaylarda hayatta kalmamız Yehova’nın talimatlarına itaat etmemize bağlı olacak (İşa. 30:21). Bu talimatlar bize cemaat düzenlemesi aracılığıyla gelir. Bu yüzden aldığımız rehberliğe uymaya hazır, itaatli bir yürek geliştirmek istiyoruz (1. Yuhn. 5:3). Eğer bunu şimdiden yaparsak gelecekte itaat etmeye daha da hazır olacağız, böylece Babamız Yehova’nın ve Kralımız İsa’nın korumasına sahip olacağız (Tsef. 2:3). Tanrı’nın koruması sayesinde O’nun Krallığının düşmanlarını tamamen yok ettiğine doğrudan tanık olabileceğiz. Gerçekten de unutulmaz bir olay yaşanacak!

^ p. 6 “Büyük Babil”in yıkımının tüm dindar insanların topluca katledilmesi değil esas olarak dini kuruluşların yok edilmesi anlamına geleceğini düşünmek makuldür. Dolayısıyla Babil’in eski taraftarlarının çoğu bu yıkımda sağ kalacak ve muhtemelen onlar Zekeriya 13:4-6’da gösterildiği gibi bu yıkımın ardından, en azından görünüşte, dine mesafeli durmaya çalışacaklar.

^ p. 19 Daha fazla bilgi için İşaya’nın Peygamberliği—Tüm İnsanlık İçin Işık I, sayfa 282-283’e bakın.