İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 10. BÖLÜM

Kral Toplumunu Ruhen Arındırıyor

Kral Toplumunu Ruhen Arındırıyor

BU BÖLÜMDE

İsa takipçilerini ruhen nasıl arındırıp temiz duruma getirdi ve bunu neden yaptı?

1-3. İsa mabedin kirletildiğini gördüğünde ne yaptı?

İSA Yeruşalim’deki mabede büyük bir saygı duyuyordu çünkü bu mabedin neyi temsil ettiğini biliyordu. Mabet uzun zamandır gerçek tapınmanın dünyadaki merkezi olarak hizmet ediyordu. Ve kutsal Tanrı Yehova’ya sunulan bu tapınma temiz, pak olmalıydı. Dolayısıyla İsa’nın, Yahudi takvimine göre MS 33 yılının 10 Nisan günü mabede gelip onun kirletildiğini gördüğünde neler hissettiğini düşünebilirsiniz. Peki, o nasıl bir manzarayla karşılaşmıştı? (Matta 21:12, 13’ü okuyun).

2 Yehova’ya tapınanlar sunular vermek için mabede geliyorlardı, ancak Milletler Avlusundaki açgözlü tüccarlar ve sarraflar bu kişilerden haksız kazanç elde ediyorlardı. * İsa ise “mabede girdi ve oradaki satıcıların ve alıcıların hepsini dışarı attı. Sarrafların tezgâhlarını . . . . devirdi” (Nehemya 13:7-9 ile karşılaştırın). Bu bencil adamları Babasının evini “haydut yatağına” çevirdikleri için kınadı. İsa bu şekilde mabede ve onun temsil ettiği şeye saygısını göstermiş oldu. Babasına sunulan tapınma temiz kalmalıydı.

3 İsa yüzyıllar sonra, Mesih Kral olarak tahta oturmasının ardından yine bir mabedi temizledi; bu mabet bugün Yehova’ya O’nun kabul edeceği şekilde tapınmak isteyen herkesi ilgilendirir. İsa’nın bu sefer temizlediği mabet neydi?

“Levioğullarını Arındıracak”

4, 5. (a) İsa’nın meshedilmiş takipçileri 1914’ten 1919’un başlarına dek nasıl arındırılıp temiz duruma getirildi? (b) Tanrı’nın toplumunun arındırılması ve temizlenmesi sona erdi mi? Açıklayın.

4 Bu yayının 2. bölümünde gördüğümüz gibi İsa 1914’te tahta oturmasının ardından Babasıyla birlikte ruhi mabedi, yani pak tapınma düzenlemesini denetlemek üzere geldi. * Kral, bu denetimin sonucunda ‘Levioğullarının’, yani meshedilmiş Hıristiyanların bir ölçüde arınmaya ve temizlenmeye ihtiyacı olduğunu gördü (Mal. 3:1-3). Yehova, 1914’ten 1919’un başlarına dek, toplumunun arınıp temiz duruma gelmesi için çeşitli sıkıntı ve zorluklar yaşamasına izin verdi. Neyse ki, meshedilmişler bu ateşli sınavlardan Kral Mesih’i  desteklediklerini gösterme isteğiyle dolu, daha temiz duruma gelmiş olarak çıktılar.

5 Acaba Tanrı’nın toplumunun arındırılıp temizlenmesi bununla sona erdi mi? Hayır, Yehova son günler boyunca ruhi mabette kalabilmek üzere temiz durumda olmaları için Mesih Kral aracılığıyla onlara yardım etmeyi sürdürdü. Sonraki iki bölümde O’nun, Mesih’in takipçilerini ahlaken ve teşkilatlanma açısından nasıl arındırdığını göreceğiz. Ancak önce ruhi temizlik konusunu ele alalım. İsa’nın, ruhen temiz durumda olmaları için takipçilerine hem açıkça fark ettiğimiz hem de göremediğimiz yollarla nasıl yardım ettiğine bakmak imanımızı güçlendirecek.

“Kendinizi Temiz Tutun”

6. Yehova’nın sürgünden dönen Yahudilere verdiği emirler bize ruhi temizlik hakkında ne gösteriyor?

6 Ruhen temiz kalmak ne anlama gelir? Bunun cevabını öğrenmek için Yehova’nın MÖ 6. yüzyılda Babil sürgününden dönecek olan Yahudilerle ilgili ilhamla yazdırdığı peygamberlik sözlerine bakalım (İşaya 52:11’i okuyun). Sürgünden Yeruşalim’e dönenlerin başlıca hedefi mabedi tekrar inşa etmek ve gerçek tapınmayı yeniden kurmaktı (Ezra 1:2-4). Yehova toplumunun Babil dininin tüm izlerinden kurtulmasını istedi. Onlara verdiği emirlere dikkat edin: “Kirli olan hiçbir şeye dokunmayın”, “onun içinden çıkın” ve “kendinizi temiz tutun.” Yehova’ya sunulan pak tapınma sahte tapınmayla lekelenmemeliydi. Biz bundan hangi sonucu çıkarabiliriz? Ruhen temiz kalmak için sahte dinin öğretilerinden ve yaptıklarından uzak durmamız gerekir.

7. İsa, takipçilerinin ruhen temiz kalmasına yardım etmek için hangi kanalı kullandı?

7 İsa kral olarak tahta oturduktan kısa zaman sonra, takipçilerinin ruhen temiz kalması için devreye soktuğu kanalı açıkça belli etti. Bu kanal Mesih’in 1919’da atadığı sadık ve sağgörülü hizmetkârdır (Mat. 24:45). O yıla kadar Mukaddes Kitap Tetkikçileri zaten sahte dinin birçok öğretisinden kendilerini arındırmıştı. Ancak bazı yönlerden hâlâ ruhen temizlenmeye ihtiyaçları vardı. Mesih sadık hizmetkârını kullanarak, terk etmeleri gereken çeşitli uygulamalar ve bayramlar konusunda takipçilerini adım adım aydınlattı (Özd. 4:18). Şimdi bunlardan birkaçına bakalım.

Hıristiyanlar Noel’i Kutlamalı mı?

8. Mukaddes Kitap Tetkikçileri Noel hakkında uzun zamandır neyin farkındaydı, ancak neyi kavrayamamışlardı?

8 Mukaddes Kitap Tetkikçileri Noel’in putperest kökenli olduğunun ve İsa’nın 25 Aralık’ta doğmadığının yıllardır farkındaydı. Aralık 1881 tarihli Gözcü Kulesi’nde şunlar belirtilmişti: “Putperest inanışa sahip milyonlarca insan kiliseye geçti. Ancak bu büyük ölçüde bir isim değişikliği olarak kaldı; putperest rahipler hıristiyan rahipler oldu, pagan bayramlarına hıristiyan isimler konuldu ki bu bayramlardan  biri de Noel’dir.” 1883’te Gözcü Kulesi’nde yayımlanan “İsa Ne Zaman Doğdu?” adlı makalede İsa’nın ekim ayının başlarında doğduğu şeklinde mantık yürütüldü. * Yine de Mukaddes Kitap Tetkikçileri o zaman Noel’i kutlamayı bırakmaları gerektiğini kavrayamamışlardı. Hatta bu bayram Brooklyn’deki Beytel ailesinin üyeleri tarafından bile kutlanmaya devam edildi. Ancak 1926’dan sonra durum değişmeye başladı. Neden?

9. Mukaddes Kitap Tetkikçileri Noel’le ilgili neyi anladı?

9 Mukaddes Kitap Tetkikçileri konu üzerinde yaptıkları dikkatli ve ayrıntılı incelemeler sonucunda Noel ve onunla bağlantılı âdetlerin gerçekten de Tanrı’ya leke getirdiğini anladılar. 14 Aralık 1927 tarihli The Golden Age dergisindeki “Noel’in Kökeni” başlıklı makalede, bunun putperestlere özgü, zevk ve eğlence odaklı ve putlara tapınmayı içeren bir kutlama olduğu belirtildi. Makale Noel’i kutlamanın Mesih tarafından emredilmediğini açıkça belirtti ve şu anlamlı cümleyle sona erdi: “Son olarak, kendilerini tümüyle Yehova’nın hizmetine adayanları bu bayramı kutlamamaya ikna edecek en önemli etken, onun kutlanmasını ve sürdürülmesini destekleyenlerin bu dünya, kusurlu beden ve İblis olduğu gerçeğidir.” Tabii Beytel ailesi o aralık ayında ve ondan sonra hiçbir zaman Noel’i kutlamadı!

10. (a) Aralık 1928’de Noel’in içyüzü nasıl tümüyle ortaya serildi? (“ Noel’in Kökeni ve Amacı” başlıklı çerçeveye de bakın.) (b) Tanrı’nın toplumu kaçınmaları gereken diğer bayram ve kutlamalar konusunda nasıl uyarıldı? (“ Başka Bayram ve Kutlamaların İçyüzü” başlıklı çerçeveye bakın.)

10 Ertesi yıl Mukaddes Kitap Tetkikçileri Noel’in içyüzünün tümüyle ortaya serilişine tanık oldular. 12 Aralık 1928’de merkez bürodan Richard H. Barber birader, bu bayramın  kirli kökenini açığa vuran bir radyo konuşması yaptı. Acaba Tanrı’nın toplumu merkez bürodan gelen bu net yönlendirmeye nasıl karşılık verdi? Charles Brandlein birader ailece Noel’i kutlamayı bıraktıkları zamanla ilgili şunları anlatıyor: “Bu putperestlikleri bırakmakta kesinlikle zorlanmadık. . . . . Bizim için kirli bir giysiyi çıkarıp atmak gibiydi.” Daha sonra gezici gözetmen olarak hizmet eden Henry A. Cantwell birader de benzer bir tutum yansıtan şu sözleri söylüyor: “Yehova’ya olan sevgimizi kanıtlamak için bir şeylerden vazgeçebilmek bizi mutlu etti.” Mesih’in vefalı takipçileri istekli bir ruhla gereken değişiklikleri yaptılar ve kökeni temiz olmayan tapınmaya dayanan bu kutlamaya katılmadılar * (Yuhn. 15:19; 17:14).

11. Kralımız Mesih’i desteklediğimizi nasıl gösterebiliriz?

11 Bu sadık Mukaddes Kitap Tetkikçileri bizim için gerçekten çok güzel bir örnektir! Onların tutumu üzerinde düşünerek kendimizi şöyle sınamamız iyi olur: “Merkez bürodan gelen bir yönlendirme hakkında ne düşünüyorum? Onu takdirle kabul edip uyguluyor muyum?” Gönülden itaat ederek, bize ruhi gıdayı vaktinde vermek için sadık hizmetkârı kullanan Kralımız Mesih’i desteklediğimizi göstermiş oluruz (Elçi. 16:4, 5).

Hıristiyanların Haç Kullanması Uygun mu?

‘Haç ve taç’ amblemi (12 ve 13. paragraflara bakın)

12. Mukaddes Kitap Tetkikçileri uzun yıllar haç hakkında ne düşündüler?

12 Mukaddes Kitap Tetkikçileri uzun yıllar haçın Hıristiyanlar için uygun bir simge olduğunu düşündüler. Putperestliğin yanlış olduğunu bildiklerinden elbette haça  tapınmamaları gerektiğinin farkındaydılar (1. Kor. 10:14; 1. Yuhn. 5:21). 1883 gibi erken bir tarihte bile Gözcü Kulesi’nde “Putperestliğin her türü Tanrı’ya iğrençtir” dendi. Ancak ilk başlarda Mukaddes Kitap Tetkikçileri haçın uygun olduğunu düşündükleri kullanımlarına karşı çıkmıyorlardı. Örneğin kendilerini tanıtmak için, haç ve taç amblemli bir rozeti kıvançla taşıyorlardı. Onlara göre bu rozet, ölüme kadar sadık kalırlarsa hayat tacı alacaklarının işaretiydi. 1891’den itibaren Gözcü Kulesi’nin kapağında ‘haç ve taç’ amblemi görülmeye başladı.

13. Mesih’in takipçileri haç konusunda nasıl aydınlandı? (“ Haç Konusu Giderek Daha Fazla Aydınlanıyor” başlıklı çerçeveye de bakın.)

13 Mukaddes Kitap Tetkikçileri için bu ‘haç ve taç’ amblemi son derece değerliydi. Ancak 1920’lerin başlarından itibaren Mesih’in takipçileri haç konusunda giderek daha fazla aydınlandı. Daha sonra Yönetim Kurulunda hizmet eden Grant Suiter birader 1928’de Detroit, Michigan’da (ABD) yapılan bir kongreyle ilgili şunları anlattı: “Bu kongrede haç ve taç ambleminin hem gereksiz hem de sakıncalı olduğu gösterildi.” Bunu izleyen yıllarda bu konuya daha da fazla ışık tutuldu. Pak ve temiz tapınmada haçın yeri olmadığı anlaşıldı.

14. Haç konusunda giderek daha fazla aydınlanan Tanrı’nın toplumu buna nasıl karşılık verdi?

14 Haç konusunda giderek daha fazla aydınlanan Tanrı’nın toplumu buna nasıl karşılık verdi? O kadar değer verdikleri ‘haç ve taç’ amblemine bağlı kaldılar mı? Uzun zamandan beri Yehova’ya hizmet eden Lela Roberts şöyle anlatıyor: “Bu amblemin neyi temsil ettiğini fark ettiğimizde kullanmaktan vazgeçmek zor olmadı.” Başka sadık bir hemşire olan Ursula Serenco şu sözlerle birçok kardeşin duygularını dile getirdi: “Bir zamanlar Efendimizin ölümünün simgesi ve ona bağlılığımızın işareti olarak büyük değer verdiğimiz şeyin aslında putperest bir simge olduğunu fark ettik. Özdeyişler 4:18 ile uyumlu olarak yolumuzun daha da aydınlanmasını takdirle karşılıyorduk.” Mesih’in sadık takipçileri hiçbir şekilde sahte dinin temiz olmayan uygulamalarına katılmak istemiyorlardı.

15, 16. Yehova’nın ruhi mabedinin yeryüzündeki avlularını temiz tutmaya kararlı olduğumuzu nasıl gösterebiliriz?

15 Bugün biz de aynı kararlılığı gösteriyoruz. Takipçilerinin ruhen temiz kalması için Mesih’in sadık ve sağgörülü hizmetkârı belirgin şekilde kullandığının farkındayız. Onun için, bize sağlanan ruhi gıdanın içeriğinde sahte dinin lekesini taşıyan kutlamalar, uygulamalar ya da âdetlerle ilgili uyarılar gördüğümüzde, hiç tereddüt etmeden itaatle karşılık veriyoruz. Mesih’in hazır bulunuş döneminin başlarında yaşamış birader ve hemşirelerimiz gibi biz de Yehova’nın ruhi mabedinin yeryüzündeki avlularını temiz tutmaya kararlıyız.

16 Bu son günler boyunca Mesih, Yehova’nın toplumunu oluşturan cemaatleri ruhen kirletebilecek kişilerden  korumak için göremediğimiz yollarla da çalışıyor. Şimdi bunu nasıl yaptığına bakalım.

“Kötüleri Doğru Kişilerden” Ayırmak

17, 18. Ağ örneğinde şunların her biri ne anlama gelir: (a) Ağın denize indirilmesi? (b) ‘Her türlü balığın toplanması’ (c) İşe yarayan balıkların kapların içine toplanması? (d) İşe yaramayan balıkların atılması?

17 Kral İsa Mesih Tanrı’nın toplumunun dünya çapındaki cemaatlerini dikkatle izliyor. Mesih ve melekleri tam olarak kavrayamadığımız yollarla bir ayırım işi yapıyor. İsa bunu ağ örneğiyle anlattı (Matta 13:47-50’yi okuyun). Bu örneğin anlamı neydi?

Ağ, duyuru işini simgeler; Krallık mesajı insanlık denizinin tümünde duyurulmaktadır (18. paragrafa bakın)

18 Ağ ‘denize indirilir.’ Ağ, duyuru işini simgeler; Krallık mesajı insanlık denizinin tümünde duyurulmaktadır. ‘Her türlü balık toplanır.’ İyi haber her tür insana çekici gelir; bunlar arasında gerçek Hıristiyanlar olmak üzere gereken adımları atanlar olduğu gibi, başta bir ölçüde ilgi gösteren ancak pak tapınmadan yana gerçek anlamda tavır almayanlar da vardır. * ‘İşe yarayan balıklar kapların içine toplanır.’ Doğru yürekli insanlar, kaplara benzeyen cemaatlere toplanır ve orada Yehova’ya temiz bir şekilde tapınabilirler. “İşe yaramayan” balıklar atılır. Mesih ve melekleri son günler boyunca “kötüleri doğru kişilerden” ayırmaktadır. * Bunun sonucu olarak, doğru bir yüreğe sahip olmayanların –ki bunlar yanlış inanç ya da uygulamalardan vazgeçmek istemeyen kişiler olabilir– cemaatleri lekelemesine izin verilmemektedir. *

19. Mesih’in Tanrı’nın toplumunun temizliğini ve gerçek tapınmanın paklığını korumak üzere yaptıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?

19 Kralımız İsa’nın gözetimi altındaki kişileri koruduğunu bilmek size güven vermiyor mu? Yine, onun gerçek tapınma ve bu tapınmayı benimseyenler uğrundaki gayretinin MS birinci yüzyılda mabedi temizlediği zamanki gibi, aynı hararetle sürdüğünü bilmek sizi rahatlatmıyor mu? Tanrı’nın toplumunun ruhi temizliğini ve gerçek tapınmanın paklığını korumak üzere yaptıkları için Mesih’e gerçekten minnettarız. Sahte dinle her tür temastan kaçınarak Kralımızı ve Krallığını desteklediğimizi gösterelim.

^ p. 2 Mabedi ziyaret eden Yahudiler yıllık mabet vergisini belirli bir para biriminden ödemek zorundaydı ve sarraflar onların elindeki parayı istenen birime çevirmek için ücret alırlardı. Ayrıca, ziyaretçiler sunacakları hayvanları orada satın almak zorunda kalabiliyordu. İsa muhtemelen bu hizmetleri için aşırı yüksek ücretler talep eden tüccarlardan “haydut” olarak söz etmişti.

^ p. 4 Yehova’nın dünyadaki toplumu O’na büyük ruhi mabedinin yeryüzündeki avlularında tapınır.

^ p. 8 Bu makalede İsa’nın bir kış günü doğduğu düşüncesinin “çobanların sürüleriyle kırlarda kaldığını söyleyen kayıtla bağdaşmadığı” belirtildi (Luka 2:8).

^ p. 10 Frederick W. Franz birader 14 Kasım 1927’de yazdığı bir mektupta şöyle dedi: “Bu yıl Noel’i kutlamayacağız. Beytel ailesi bundan böyle Noel’i kutlamamaya karar verdi.” Birkaç ay sonra, 6 Şubat 1928 tarihli mektubunda da şunları yazdı: “Efendimiz, İblis’in Babil benzeri teşkilatının sapkınlıklarından bizi yavaş yavaş arındırıyor.”

^ p. 18 Örneğin 2013’te 7.965.954 müjdeciyle bir zirve yaşandı ve Mesih’in Ölümünün Anılmasına 19.241.252 kişi katıldı.

^ p. 18 İşe yarar balıkların işe yaramaz balıklardan ayrılması, koyun keçi ayrımından farklıdır (Mat. 25:31-46). Koyun ve keçilerin ayrılması, yani son hüküm, büyük sıkıntı sırasında gerçekleşecek. O gün gelene dek, işe yaramaz balıklara benzeyen kişiler Yehova’ya dönebilir ve kaplara benzer cemaatlere toplanabilirler (Mal. 3:7).

^ p. 18 İşe yaramayanlar en sonunda sembolik anlamda ateşli fırına atılacak, bu ileride yok olacakları anlamına gelir.