Tanrı’nın Krallığı Hüküm Sürüyor!

Milyonlarca insan Tanrı’nın kusursuz yönetimi altında mutlu ve güvenli bir yaşama kavuştu. Siz de bu yönetimin vatandaşı olmak istiyor musunuz?

Yönetim Kurulundan Mektup

C. T. Russell’ın 2 Ekim 1914’te yaptığı heyecan verici ilanın doğruluğu görüldü.

1. BÖLÜM

“Krallığın Gelsin”

İsa’nın öğretirken en çok üzerinde durduğu konu Tanrı’nın Krallığıydı. Krallık nasıl ve ne zaman gelecek?

2. BÖLÜM

Krallık Gökte Doğuyor

Mesih’in yeryüzündeki toplumunun Krallık için hazırlanmasına kim yardım etti? Krallığın hangi özellikleri onun gerçek bir hükümet olduğunu gösterir?

3. BÖLÜM

Yehova Amacını Açıklıyor

Krallık başlangıçta Yehova’nın amacında yer alıyor muydu? İsa Krallık konusunu nasıl aydınlattı?

4. BÖLÜM

Yehova İsmini Yüceltiyor

Krallık Tanrı’nın ismiyle ilgili neler başardı? Yehova’nın isminin yüceltilmesinde sizin nasıl payınız olabilir?

5. BÖLÜM

Mesih Krallığıyla İlgili Gerçeklere Işık Tutuyor

Tanrı’nın Krallığı, yöneticileri, vatandaşları ve vefa talebi hakkında net bir anlayış kazanın.

6. BÖLÜM

Krallığı Duyuranlar: Vaizler Hizmet İçin Kendilerini Gönüllü Olarak Sunuyor

İsa son günlerde gönüllü vaizlerden bir ordusu olacağına neden güvendi? Krallığa yaşamınızda ilk yeri verdiğinizi nasıl gösterebilirsiniz?

7. BÖLÜM

Duyuru İşinde Kullanılan Yöntemler: İnsanlara Ulaşmak İçin Her Tür Araçtan Yararlanılıyor

Tanrı’nın toplumunun son gelmeden önce iyi haberi olabildiğince çok kişiye ulaştırmak için kullandığı yenilikçi yöntemler.

8. BÖLÜM

Duyuru İşi İçin Araçlar: Dünya Çapında Dağıtmak Üzere Yayınlar Üretiliyor

Çeviri işimiz İsa’nın desteğine sahip olduğumuzu nasıl kanıtlar? Sizce yayınlarımızla ilgili hangi veriler Krallığın gerçek olduğunu gösteriyor?

9. BÖLÜM

Duyuru İşinin Sonuçları: ‘Hasadı Bekleyen Ağarmış Tarlalar’

İsa öğrencilerine büyük ruhi hasatla ilgili iki önemli gerçeği öğretti. Bu gerçekler bugün bizi nasıl etkiler?

10. BÖLÜM

Kral Toplumunu Ruhen Arındırıyor

Noel’in ve haçın ortak yönü nedir?

11. BÖLÜM

Ahlaksal Açıdan Arınma: Tanrı’nın Kutsallığını Yansıtmak

Hezekiel’in gördüğü mabetteki muhafız odaları ve girişler Tanrı’nın toplumu için 1914’ten itibaren özel bir anlam taşımaya başladı.

12. BÖLÜM

“Barış Tanrısı”na Hizmet Etmek Üzere Teşkilatlanmak

Kutsal Kitap kargaşanın karşıtı olarak düzenden değil barıştan söz eder. Neden? Bunun cevabı neden bugün tüm Hıristiyanları etkiler?

13. BÖLÜM

Krallık Müjdecileri Davalarını Mahkemeye Götürüyor

Çağımızda bazı yüksek mahkeme hâkimleri eski çağın hukuk öğretmeni Gamaliel’in görüşünü benimsedi.

14. BÖLÜM

Sadece Tanrı’nın Yönetimine Vefa Göstermek

Yehova’nın Şahitleri siyasi tarafsızlıkları nedeniyle yöneltilen yoğun muhalefet karşısında beklemedikleri bir yerden yardım gördüler.

15. BÖLÜM

Tapınma Özgürlüğü Mücadelesi

Tanrı’nın toplumu bir kanuna uyma hakkı için mücadele verdi: Bu Tanrı’nın Krallığının kanunudur.

16. BÖLÜM

İbadet İçin Bir Araya Gelmek

Bir araya gelerek Yehova’ya ibadet ettiğimizde bundan nasıl en iyi şekilde yararlanabiliriz?

17. BÖLÜM

Krallığın Hizmetçilerinin Eğitimi

Teokratik kurslar Krallığın hizmetçilerini görevlerini yerine getirmek için nasıl hazırlıyor?

18. BÖLÜM

Krallıkla İlgili Faaliyetler Nasıl Finanse Ediliyor?

Parasal destek nasıl sağlanıyor?

19. BÖLÜM

Yehova’yı Yücelten İnşa İşleri

İbadet yerleri Tanrı’yı yüceltir fakat Tanrı’nın çok daha değer verdiği başka bir şey vardır.

20. BÖLÜM

Hizmetimizin Bir Yönü Olan Yardım Çalışmaları

Yardım çalışmalarının kutsal hizmetimizin bir yönü olduğu neden söylenebilir?

21. BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığı Düşmanlarını Yok Ediyor

Armagedon savaşı için şimdiden hazırlanabilirsiniz.

22. BÖLÜM

Krallık Yeryüzünde Tanrı’nın İsteğini Gerçekleştiriyor

Yehova’nın vaatlerinin gerçekleşeceğinden neden emin olabilirsiniz?