Tanrı’nın Krallığına Tam Anlamıyla Tanıklık Edin

Bu yayın, birinci yüzyılda Hıristiyan cemaatinin nasıl kurulduğunu ve bu olaylardan neler öğrenebileceğimizi ele alır.

Haritalar

Günümüzde Kutsak Topraklar olarak adlandırılan yeri ve Elçi Pavlus’un vaizlik turlarını gösteren haritalar.

Yönetim Kurulundan Mektup

Tanrı’nın Krallığına tanıklık etmeye devam ederken Yehova’nın yanımızda olduğuna neden güvenebiliriz?

1. BÖLÜM

“Gidin . . . . İnsanları Öğrencim Olarak Yetiştirin”

İsa Krallık mesajının tüm milletlere duyurulacağını bildirdi. Bu sözler nasıl gerçekleşiyor?

2. BÖLÜM

“Şahitlerim Olacaksınız”

İsa, elçilerini iyi haberi duyurma işine önderlik etmeleri için nasıl hazırladı?

3. BÖLÜM

“Kutsal Ruhla Dolu”

Hıristiyan cemaatinin kurulmasında kutsal ruhun nasıl bir rolü oldu?

4. BÖLÜM

“Eğitimsiz, Sıradan İnsanlar”

Elçiler cesurca davranır ve Yehova onları destekler.

5. BÖLÜM

“Tanrı’ya İtaat Etmeliyiz”

Elçiler, tüm gerçek Hıristiyanlar için örnek oluşturan bir tavır aldı.

6. BÖLÜM

İstefanos: “Tanrı’nın Lütfu ve Gücüyle Dolu”

İstefanos’un Yahudi yüksek mahkemesi karşısındaki cesaretinden neler öğrenebiliriz?

7. BÖLÜM

“İsa Hakkındaki İyi Haberi” Bildirdiler

Filipus incil vaizi olarak iyi bir örnek bıraktı.

8. BÖLÜM

Cemaat “Huzurlu Bir Döneme Girdi”

Öğrencilere şiddetle zulmeden Saul Tanrı’nın gayretli bir hizmetçisi olur.

9. BÖLÜM

“Tanrı Taraf Tutmuyor”

İlk Hıristiyanlar diğer milletlerden olan sünnetsiz kişilere iyi haberi duyurmaya başlar.

10. BÖLÜM

‘Yehova’nın Sözünün Etkisi Gitgide Artıyordu’

Petrus serbest kalır, zulüm iyi haberin yayılmasını durduramaz.

11. BÖLÜM

‘Sevinçle ve Kutsal Ruhla Doluydular’

Pavlus’un, kayıtsız ve düşmanca davranan insanlara karşı örnek tutumu.

12. Bölüm

‘Yehova’dan Aldıkları Yetkiyle Cesurca Konuştular’

Pavlus ve Barnabas alçakgönüllülük, sebat ve cesaret gösterirler.

13. BÖLÜM

“Ciddi Bir Görüş Ayrılığı Ortaya Çıktı”

Sünnet meselesi yönetim kuruluna götürülür.

14. BÖLÜM

“Ortak Bir Karara Vardık”

Yönetim kurulu sünnet konusunda nasıl ortak bir karara vardı ve bu karar cemaatler üzerinde nasıl birleştirici bir etki yarattı?

15. BÖLÜM

“Cemaatleri Yüreklendirdi”

Gezici vaizler cemaatlerin imanda güçlenmesine yardım ederler.

16. BÖLÜM

“Makedonya’ya Geç”

Bir görevi kabul etmekten ve zulme sevinçle dayanmaktan kaynaklanan nimetler.

17. BÖLÜM

“Kutsal Yazıları Kullanarak Onları İkna Etmeye Çalıştı”

Pavlus Selanik ve Veriya’daki Yahudilere iyi haberi tam anlamıyla duyurur.

18. BÖLÜM

“Tanrı’yı Arayabilir, O’nu .... Gerçekten Bulabilirlerdi”

Pavlus kendisini dinleyenlerle ortak bir zemin oluşturduğunda iyi haberi duyurmak için hangi fırsatlara sahip oldu?

19. BÖLÜM

“Konuşmaya Devam Et, Susma”

Pavlus’un Korintos’taki faaliyetinden neler öğrenebiliriz? Bu, Tanrı’nın Krallığına tam anlamıyla tanıklık etmemize nasıl yardım edebilir?

20. BÖLÜM

Yehova’nın Sözü Muhalefete Rağmen “Yayılıyor ve Güç Kazanıyordu”

Apollos ile Pavlus hakikatin zafer kazanmasına nasıl katkıda bulundu?

21. BÖLÜM

‘Hiçbir İnsanın Kanından Sorumlu Değilim’

Pavlus’un hizmetteki gayreti ve ihtiyarlara nasihatleri.

22. BÖLÜM

“Yehova’nın İstediği Olsun”

Tanrı’nın isteğini yapmaya kararlı olan Pavlus Yeruşalim’e gider.

23. BÖLÜM

“Savunmamı Dinleyin”

Pavlus öfkeli kalabalıklar ve Sanhedrin’in önünde savunmasını yapar.

24. BÖLÜM

“Cesur Ol!”

Pavlus bir suikastten kurtulur ve Feliks’in önünde savunmasını yapar.

25. BÖLÜM

“Davamı Sezar’a Arz Ediyorum!”

Pavlus iyi haberi savunma konusunda örnek olur.

26. BÖLÜM

“Can Kaybı Olmayacak”

Pavlus deniz kazası geçirir; büyük bir iman ve insan sevgisi gösterir.

27. BÖLÜM

‘Tanrı’nın Krallığını Etraflıca Anlattı’

Roma’da hapis olan Pavlus iyi haberi duyurmaya devam eder.

28. BÖLÜM

“Yeryüzünün En Uzak Yerlerine Dek”

Yehova’nın Şahitleri, İsa Mesih’in takipçilerinin birinci yüzyılda başlattığı işi sürdürürler.

Sayfa Numarasına Göre Resim Dizini

Bu yayındaki belli başlı resimlerin listesi.