İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 16. BÖLÜM

Tanrı’nın Vaatleri Ne Zaman Gerçekleşecek?

Tanrı’nın Vaatleri Ne Zaman Gerçekleşecek?

“Ben düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya dek sağımda otur” (MEZMUR 110:1).

İNSANLAR binlerce yıldır Mesih’i bekliyorlar. Mesih geldiğinde insanlık toplumunun hangi şartlar altında olacağını bildiren peygamberlik sözleri bize onun ne zaman geleceği hakkında bilgi verir.

Mesih’in gelişi, onunla ilgili tüm peygamberlik sözlerinin hemen gerçekleşeceği anlamına mı gelir?

Peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi için Mesih’in iki kez gelmesi gerekir; ilkinin amacı insanların günahlarını örtmek, ikincisinin ise düşmanlarına karşı zafer kazanmaktır. Bu nedenle Davut şöyle dedi: “Yehova Efendime [Mesih’e] dedi ki, ‘Ben düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya dek sağımda otur’” (Mezmur 110:1).

Mesih dönünce ne olacaktı?

Milletler Mesih’in yönetimini istekle kabul etmek yerine, ona direnmeye çalışıyor. Kutsal Yazılar şöyle diyor: “Neden milletler kargaşa içinde ve neden halklar boş yere fısıldaşıyor? Yeryüzünün kralları yerlerini alıyor, yöneticileri bir araya toplanıyor, Yehova’ya karşı, mesihine karşı birlik oluyorlar” (Mezmur 2:1, 2).

“O zamana dek hiçbir milletin görmediği bir sıkıntı dönemi olacak. O dönemde senin halkın, kitapta adları yazılı olan herkes kurtulacak” (Daniel 12:1).

“Kötüler ot gibi türese, bütün hainler yeşerse de, sonunda sonsuza dek yok olacaklar” (Mezmur 92:7).

Tüm yazarları Yahudi olan Yeni Ahit’in de, Mesih’in tüm yeryüzü üzerinde hüküm sürmeye başlamasından hemen önce sıkıntılı bir dönemin yaşanacağını bildirmesi dikkate değerdir.