İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 20. BÖLÜM

Tanrı’nın Amacının Gerçekleşmesinde Pay Sahibi Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

Tanrı’nın Amacının Gerçekleşmesinde Pay Sahibi Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

“Gelin, Yehova’nın dağına, Yakup’un Tanrısının evine çıkalım. O bize yolunu öğretecek, biz de O’nun yolunda yürüyeceğiz” (MİKA 4:2).

DİLEYEN herkes Tanrı’nın amacının gerçekleşmesinde pay sahibi olabilir, mutlu ve anlamlı bir yaşam sürebilir. Fakat bunun için çaba göstermeye istekli olmalıyız. Öncelikle, Yaratıcımız ve O’nun amaçları hakkında bilgi edinmeliyiz.

Tanrı’yı nasıl daha iyi tanıyabilir ve amaçları hakkında bilgi edinebiliriz?

Süleyman şöyle yazdı: “Sözlerimi kabul edersen, emirlerime değer verip onları aklında tutarsan; böylece hikmete kulağını açarsan, ayırt edici olmaya yüreğini verirsen, dahası, anlayışı yardıma çağırır, sağgörüye seslenirsen ve tüm bunları gümüş arar gibi arar, define araştırır gibi araştırırsan, işte o zaman Yehova korkusunun ne olduğunu anlar, Tanrı bilgisini bulursun” (Özdeyişler 2:1-5).

Tanrı’nın isteğini öğrenmek bunun için harcayacağınız tüm vakte ve çabaya değer

Bu sözlerde bazı şartlardan bahsedildiğine dikkat edin. Hemen hemen her fiilin sonunda bunu görebiliyoruz. Açıkça görüldüğü gibi, “Tanrı bilgisini” edinmek için O’nun isteklerini öğrenmeye kararlı olmalı ve öğrendiklerimizle uyumlu yaşamalıyız. Bu bilgiyi edinmek uğruna harcayacağımız tüm vakte ve çabaya değer (Özdeyişler 23:23). Yehova’nın Şahitleri, Âdem ve Havva yüzünden kaybedilen sonsuz yaşamı nasıl kazanabileceğinizi öğrenmenize yardım etmekten sevinç duyacaktır. Bunun sonucunda, Yehova’nın muhteşem amacının gerçekleşmesinde pay sahibi olacaksınız; başka sözlerle, Yehova’yı yüceltecek, O’nun başlangıçta insanlara vermek istediği yaşama ve sonsuz mutluluğa kavuşacaksınız.