İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 4. BÖLÜM

Tanrı Bize Nasıl Rehberlik Ediyor?

Tanrı Bize Nasıl Rehberlik Ediyor?

“Kendi yararına olanı sana öğreten, gitmen gereken yolda seni yürüten Tanrın Yehova Benim” (İŞAYA 48:17).

KUTSAL YAZILAR bize Yaratıcımızdan bir hediyedir. Tanrı, Kendi düşüncelerini kaleme almaları için İsrail ulusundan bazı sadık erkekleri kutsal ruhuyla yönlendirdi. Mezmurlar kitabının birçok bölümünü kaleme alan Kral Davut, bu gerçeği şöyle dile getirdi: “Benim aracılığımla konuşan Yehova’nın ruhuydu, O’nun sözü dilimdeydi” (2. Samuel 23:2).

Tanrı Kutsal Yazıları hangi amaçla yazdırdı?

Kutsal Yazılar sadece insanlığın geçmişi ve geleceği hakkında bilgi vermekle kalmaz, hepimizi ilgilendiren şu gibi sorulara cevap da verir: Neden varız? Gelecekte nasıl mutlu olabiliriz? Bizimle yakından ilgilenen Yaratıcımız Kutsal Kitabı yazdırmasaydı yaşamdaki en önemli soruların cevaplarını asla bulamazdık. Kutsal Yazılarda şu sözler yer alıyor:

  • “Hikmet Yehova’dan gelir . . . . sen de doğruluğu, adaleti ve dürüstlüğü, erdem yolunun ne olduğunu anlarsın” (Özdeyişler 2:6, 9).

  • “Yehova’nın kanunu kusursuzdur, cana can katar. Yehova’nın hatırlatması güvenilirdir, deneyimsiz insanı hikmetli kılar. Yehova’nın buyrukları doğrudur, yüreği sevindirir, Yehova’nın emri paktır, gözleri aydınlatır” (Mezmur 19:7, 8).

Açıkça görüldüğü gibi, Tanrı mutlu bir yaşam sürmemiz için bize Kutsal Yazılar aracılığıyla rehberlik ediyor.

 Kutsal Yazıların günümüze dek değişmediğini nereden biliyoruz?

Kutsal Kitabı aktaranlar büyük özen gösterdiler

Eski dönemlerden beri, “Musa kanunu konusunda yetenekli bir yazıcı” olan Ezra gibi sadık erkekler, Kutsal Yazıları oluşturan metnin aynen korunması için çok büyük bir özen gösterdiler (Ezra 7:6). Lût Gölü Ruloları, bu kişilerin çabalarının başarıya ulaştığını gösteren çarpıcı bir örnektir. Bu rulolar 1947 yılının başlarında Kumran yakınlarındaki mağaralarda bulundu. Aralarında İbranice Kutsal Yazıların neredeyse tüm kitaplarına ait fragmanlar vardı. 2.000 yıldan uzun bir süre önce yazılan bu fragmanlar birbirleriyle ya da bugün kullanılan geleneksel İbranice metinle karşılaştırıldığında dikkate değer bir fark olmadığı görülür. Lût Gölü Rulolarıyla ilgili araştırmalar yapan Geza Vermes adlı bir bilgin şöyle dedi: “Bu farklılıkların hiçbiri orijinal metinde herhangi bir anlam değişikliğine yol açmaz.” Kutsal metinlerin böyle doğru şekilde aktarılması şunun bir kanıtıdır: Elimizdeki Kutsal Yazılar, ilham yoluyla kaleme alınan orijinal metinlerdeki bilgileri tam olarak yansıtır.

Lût Gölü Rulolarının büyük kısmının bulunduğu 4. Kumran Mağarası

Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözleri gerçekleşiyor mu?

Yeşu, Tanrı’nın vaat ettiği topraklara girdikten sonra İsrailoğullarına şöyle dedi: “Tanrınız Yehova’nın size verdiği vaatlerden hiçbiri boş çıkmadı” (Yeşu 23:14). Bu sözlerin doğruluğu her zaman görülmüştür. Çünkü Tanrı olayları Kendi isteği doğrultusunda yönlendirebilir. Dolayısıyla, Kutsal Yazılarda kayıtlı peygamberlik sözleri en küçük ayrıntısına dek gerçekleşir.

Günümüzde Babil

Örneğin Tanrı hem İsrailoğullarının Babil’den kurtulacağını hem de Babil şehrinin harabeye döneceğini bildirmişti. İşaya peygamber şöyle yazdı: “Tanrı Sodom ve Gomorra’yı nasıl yıktıysa . . . . Babil’de öyle olacak. Orada hiçbir zaman oturulmayacak” (İşaya 13:19). Babil bu sözlerin yazıldığı dönemden İkinci Mabet döneminin sonuna kadar nüfusun yoğun olduğu bir şehirdi. Fakat Lût Gölü Ruloları arasında bulunan İşaya tomarının tarihlendirildiği MÖ ikinci yüzyıldan uzun bir süre sonra Babil bugünkü durumuna geldi, yani kimsenin oturmadığı bir harabeye döndü (İşaya 13:21). *

^ p. 14 Daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Tüm İnsanlar İçin Bir Kitap başlıklı yayının 27-29. sayfalarına bakın.