İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 17. BÖLÜM

Mesih Tüm Kötülükleri Ortadan Kaldıracak mı?

Mesih Tüm Kötülükleri Ortadan Kaldıracak mı?

“Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin, bu yüzden Tanrı, senin Tanrın, seni arkadaşlarından daha çok sevinç yağıyla meshetti” (MEZMUR 45:7).

KANUNLARI uygulamak iş başındaki her yönetimin sorumluluğudur. Tanrı’nın yönetiminin kralı olan Mesih de aynen böyle yapacaktır. Kutsal Yazılarda şu sözler yer alır: “Az kaldı! Artık kötüler olmayacak, yerlerini arayacaksın, bulamayacaksın. Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” (Mezm. 37:10, 11).

Bu değişiklik ne kadar kapsamlı olacak?

Tanrı ‘yeni göklerle’, yani “yeni bir yer” üzerinde hüküm sürecek adil bir yönetimle ilgili vaadini tam anlamıyla gerçekleştirecek (İşaya 65:17). Mesih’in yönetimi sayesinde sadece bir millet değil, Yehova’nın İbrahim’e vaat ettiği gibi “tüm milletler” nimetler elde edecek (İşaya 2:2, 3; Başlangıç 22:18). Mesih’in yönetimindeki Tanrı’nın Krallığı, hem yerde hem de gökte Yaratıcımızın ismine ve amacına meydan okuyan herkese kalıcı bir cevap verecek.

Yaşam hangi açıdan günümüzdekinden farklı olacak?

Tüm insanlar, Tanrı’nın İşaya peygamber aracılığıyla önceden söylediği, özlemle beklenen şu vaadin gerçekleştiğini görecek: “Tanrı milletler arasında hüküm verecek, halklarla ilgili meseleleri halledecek. Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler.” Yehova Tanrı devamen şunları söylüyor: “Kutsal dağımın hiçbir yerinde zarara, yıkıma yol açmayacaklar; çünkü sular deniz yatağını nasıl kaplıyorsa, Yehova bilgisi de yeryüzünü öyle dolduracak” (İşaya 2:4; 11:9).

Tüm bunların gerçekleşeceğinden nasıl emin olabiliriz?

Bu sözler, “yukarıda göklerde ve aşağıda yeryüzünde” Mutlak Güce Sahip olan Yehova Tanrı’nın değişmez amacıdır (Yeşu 2:11). Yehova bizzat şunları söylüyor: “Çok eskiden olanları hatırlayın. Ben kudretli Tanrıyım, başka Tanrı yok; Benim benzerim yok. Sonu başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, ‘Kararım değişmeyecek, her arzumu gerçekleştireceğim’ diyen . . . . Benim” (İşaya 46:9-11). Yehova amacını Mesih aracılığıyla gerçekleştireceğini söylüyor. Bunu yapmasına kim engel olabilir?