İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 15. BÖLÜM

Kutsal Yazılar Mesih Hakkında Neler Söylüyor?

Kutsal Yazılar Mesih Hakkında Neler Söylüyor?

“Onlara kendi kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım” (TEKRAR 18:18).

TANRI, Mesih’in hangi soydan geleceği ve neler başaracağıyla ilgili ayrıntıları adım adım açıkladı. Bunların birkaçını ele alalım.

Tanrı, Mesih hakkında İbrahim’e hangi vaatte bulundu?

Tanrı sadık kulu İbrahim’e, vaat edilen Mesih’in onun soyundan geleceğini şu sözlerle bildirdi: “Senin soyun aracılığıyla yeryüzündeki tüm milletler nimetler elde edecek, çünkü sözümü dinledin” (Başlangıç 22:18).

Tanrı İshak’a ne söyledi?

Tanrı İshak’a “Baban İbrahim’e ettiğim yemini tutacağım” dedi. Babasına söylemiş olduğu şu sözleri tekrarlayarak İshak’a da aynı vaadi verdi: “Senin soyun aracılığıyla yeryüzündeki tüm milletler nimetler elde edecek” (Başlangıç 26:3, 4).

Musa, Mesih hakkında ne söyledi?

İsrailoğulları Vaat Edilen Topraklara girmek üzereyken Musa onlara şöyle dedi: “Tanrın Yehova size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak (onu dinlemelisin)” (Tekrar 18:15).

Tanrı, Mesih hakkında Davut’a hangi vaatte bulundu?

Ona şu sözleri söyledi: “Senden sonra soyundan, çocuklarından birini çıkaracağım ve onun krallığını pekiştireceğim. . . . . Tahtın devirler boyu ayakta kalacak” (2. Samuel 7:12, 16).

“Onu ilk oğlum yapacağım, yeryüzündeki kralların en yücesi kılacağım. Devirler boyu vefamı ondan esirgemeyeceğim, ve onunla ahdim hiç bozulmayacak. Onun soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, tahtı da gökler gibi uzun ömürlü olacak” (Mezmur 89:27-29).

Yeremya peygamber bu vaatleri doğrulayan hangi sözleri kaleme aldı?

“Yehova’nın sözü, . . . . ‘Davut’un soyundan doğru bir filiz çıkaracağım’ . . . . ‘İsrail evinin tahtında Davut’un soyundan bir erkek eksik olmayacak’” (Yeremya 33:14, 15, 17).

Mesih nasıl biri olacaktı?

“Hikmet ve anlayış, öğüt ve kudret, bilgi ve Yehova korkusu veren ruh, Yehova’nın ruhu onun üzerinde olacak. . . . . Düşkünleri doğrulukla yargılayacak. Yeryüzündeki alçakgönüllülerin yararına yanlışları dürüstçe gösterecek. . . . . Milletler onun rehberliğini arayacak” (İşaya 11:1, 2, 4, 10).

 Mesih nerede doğacaktı?

“Ve sen Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasına giremeyecek kadar küçük olan sen, İsrail’i Benim adıma yönetecek kişi senden çıkacak; onun başlangıcı çok eskilere, devirler öncesine dayanır” (Mika 5:2).

Mesih ne zaman ortaya çıkacaktı?

“Yetmiş hafta tanındı. . . . . Yeruşalim’in onarımı ve yeniden inşası için buyruğun çıkmasından, Önder Mesih’in gelişine dek yedi hafta ve altmış iki hafta geçecek. . . . . Altmış iki haftadan sonra Mesih öldürülecek, kendisine ait hiçbir şeyi olmayacak. Bir önder gelecek; onun orduları, şehri ve kutsal yeri mahvedecek. . . . . Savaş sona kadar sürecek” (Daniel 9:24-26). Bu sözlere göre, Mesih İkinci Mabedin yıkılmasından önce ortaya çıkacaktı.

490 yılı temsil eden bu “yetmiş hafta”, MÖ 455’de başladı; o yıl Pers Kralı Artakserkses Yeruşalim’in onarımı ve yeniden inşası için Nehemya’yı görevlendirdi. “Önder Mesih’in gelişine dek” geçecek olan 69 hafta MS 29’da sona erdi. *

Mesih neden ölmeliydi?

İşaya, Mesih’in reddedilip ‘yaşayanlar diyarından koparılacağını’ ve canını vererek “suç sunusu” olacağını önceden bildirmişti. Mesih hakkında şöyle yazdı: “Birçoklarını doğru duruma getirecek. Onların suçlarını yüklenecek” (İşaya 52:13–53:12; Levioğulları 7:1). Mesih gereken kurbanı sağlayarak ‘günahı sona erdirecek ve suç için kefaret edecekti’ (Daniel 9:24).

Mesih “kurban ve sunuyu” nasıl sona erdirecekti? (Daniel 9:27).

Mesih kendi kusursuz canını kurban olarak sunduktan sonra artık başka kurbanlara gerek kalmayacaktı. Tanrı bu nedenle mabedin yıkılmasına izin verdi, orada artık kurban sunulamayacaktı.

^ p. 22 Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? sayfa 198’e ve Insight on the Scriptures, Cilt 2, sayfa 899-904’e bakın.