Mukaddes Kitap Öyküleri

Kutsal Kitaba dayalı 116 öykü. Bu öyküler doğru bilgiler içerir, kolay anlaşılır ve güzel şekilde resmedilmiştir.

Giriş

Dünyadaki en değerli kitap olan Mukaddes Kitaptan gerçek öyküler. Tanrı’nın dünyayı yaratma sürecinden başlayarak tarihte bir yolculuğa çıkalım.

1. ÖYKÜ

Tanrı Yaratmaya Başlıyor

Tekvin kitabındaki yaratılış kaydı küçük çocuklar için bile anlaşılır ve keyiflidir.

2. ÖYKÜ

Güzel Bir Bahçe

Tekvin kitabına göre, Tanrı Aden bahçesini özel bir şekilde hazırladı. O, tüm yeryüzünün bu güzel bahçe gibi olmasını istedi.

3. ÖYKÜ

İlk Erkek ve Kadın

Tanrı Âdem ve Havva’yı yarattıktan sonra onları Aden bahçesine yerleştirdi. Onlar tarihteki ilk evli çiftti.

4. ÖYKÜ

Neden Evlerini Kaybettiler

Tekvin kitabı, Âdem ve Havva’nın Aden bahçesinden nasıl kovulduklarını anlatır.

5. ÖYKÜ

Zor Bir Hayat Başlıyor

Âdem ile Havva Aden bahçesinin dışında birçok zorluklarla karşılaştı. Yehova’ya itaat etmiş olsalardı, hem onlar, hem de çocukları mutlu bir yaşam sürdürecekdi.

6. ÖYKÜ

İyi Oğul ve Kötü Oğul

Tekvin kaydındaki Kain ve Habil’in öyküsü nasıl insanlar olmamız gerektiğini ve geç olmadan hangi özelliklerimizi değiştirmemiz gerektiğini anlatır.

7. ÖYKÜ

Cesur Bir Adam

Hanok’un cesareti, etrafımızdaki herkes kötü olanı yapsa bile iyi olanı yapabileceğimizi gösterir.

8. ÖYKÜ

Yeryüzündeki Devler

Tekvin’in 6. bölümünde insanlara zarar veren devler anlatılır. Bu devler gökten yeryüzüne inip insan olarak yaşayan kötü meleklerin çocuklarıydı.

9. ÖYKÜ

Nuh Bir Gemi Yapıyor

Başkaları uyarılara kulak vermese de Nuh ve ailesi Tanrı’ya itaat ederek hayatta kaldı.

10. ÖYKÜ

Büyük Tufan

İnsanlar Nuh’un uyarılarına güldüler. Ama tufan suları yeryüzünü kaplamaya başladığında onlar için artık çok geçti. Nuh, ailesi ve pek çok hayvan gemiye binerek nasıl kurtuldu?

11. ÖYKÜ

İlk Gökkuşağı

Bir gökkuşağı gördüğünde bu sana neyi hatırlatmalı?

12. ÖYKÜ

Büyük Bir Kule Yapılıyor

Tanrı Babil kulesinin inşa edilmesinden hoşlanmadı. Verdiği ceza bugün insanları hâlâ etkiliyor.

13. ÖYKÜ

İbrahim: Tanrı’nın Bir Dostu

İbrahim neden rahat yaşamını bırakıp hayatının sonuna kadar çadırlarda yaşadı?

14. ÖYKÜ

Tanrı İbrahim’in İmanını Deniyor

Tanrı neden İbrahim’den oğlunu kurban etmesini istedi?

15. ÖYKÜ

Lût’un Karısı Arkaya Bakıyor

Lût’un karısından nasıl bir ders alabiliriz?

16. ÖYKÜ

İshak İyi Bir Kadınla Evleniyor

Rebeka’yı bu kadar iyi bir eş yapan neydi? Güzelliği mi yoksa başka bir şey mi?

17. ÖYKÜ

Birbirinden Farklı İkizler

Babaları İshak Esav’ı, anneleri Rebeka ise Yakub’u daha çok sever.

18. ÖYKÜ

Yakub Haran’a Gidiyor

Yakub Rahel’e aşık olduğu halde önce Lea’yla evlendi.

19. ÖYKÜ

Yakub’un Büyük Ailesi

İsrail’in 12 kabilesinin isimleri Yakub’un 12 oğlundan mı geliyor?

20. ÖYKÜ

Dina Başına Dert Açıyor

Her şey kötü arkadaşlıklarla başladı.

21. ÖYKÜ

Ağabeyleri Yusuf’tan Nefret Ediyor

Ağabeylerinden bazıları neden Yusuf’u öldürmek istedi?

22. ÖYKÜ

Yusuf Hapsediliyor

Suç işlediği için değil, doğru olanı yaptığı için hapse atıldı.

23. ÖYKÜ

Firavun’un Rüyası

Yedi ineğin ve yedi başağın benzer bir anlamı var.

24. ÖYKÜ

Yusuf Ağabeylerini Deniyor

Yusuf onu köle olarak satan ağabeylerinin gerçekten değişip değişmediğini nasıl anlayabilir?

25. ÖYKÜ

Aile Mısır’a Göç Ediyor

Yakup’un ailesine neden Yakupoğulları yerine İsrailoğulları deniliyor?

26. ÖYKÜ

Eyub Tanrı’ya Sadık Kalıyor

Eyub geçim kaynağını, çocuklarını ve sağlığını kaybeder. Tanrı onu cezalandırıyor muydu?

27. ÖYKÜ

Mısır’da Kötü Bir Kral Hüküm Sürüyor

Firavun neden tüm İsrailli erkek bebeklerin öldürülmesini emretti?

28. ÖYKÜ

Musa Bebekken Nasıl Kurtarıldı?

Musa’nın annesi, İsrailli erkek bebeklerin öldürülmesiyle ilgili kanun çıkınca oğlunu korumanın bir yolunu buldu.

29. ÖYKÜ

Musa’nın Kaçışının Nedeni

Musa 40 yaşındayken İsraillileri kurtarmaya hazır olduğunu düşündü ama hazır değildi.

30. ÖYKÜ

Yanan Çalı

Tanrı arka arkaya mucizeler yaparak Musa’ya İsraillileri Mısır’dan çıkarmasının zamanı geldiğini söyler.

31. ÖYKÜ

Musa ve Harun Firavun’un Karşısında

Firavun neden Musa’yı dinlemiyor ve İsraillileri serbest bırakmıyor?

32. ÖYKÜ

10 Bela

Mısır hükümdarı Firavun, İsraillileri bırakmayı inatla reddettiği için Tanrı Mısır üzerine 10 bela getirdi.

33. ÖYKÜ

Kızıldeniz’in İçinden Geçiş

Musa, Tanrı’nın verdiği güçle Kızıldeniz’i ikiye ayırıyor ve İsrailliler kuru topraktan geçiyor.

34. ÖYKÜ

Yeni Bir Yiyecek

Tanrı’nın gönderdiği, gökten yağan yiyecek.

35. ÖYKÜ

Yehova Kanunlarını Veriyor

Hangi iki emir On Emirden daha büyüktür?

36. ÖYKÜ

Altın Buzağı

İsrailliler eritilmiş küpelerden yapılan bir heykele neden tapındı?

37. ÖYKÜ

Tapınma Çadırı

Ahit sandığı en içerideki odadaydı.

38. ÖYKÜ

On İki Çaşıt

On çaşıt aynı şeyi söylerken içlerinden ikisi başka bir şey söyler. İsrailliler kime inanır?

39. ÖYKÜ

Harun’un Değneği Çiçek Açıyor

Kuru bir odun parçası nasıl bir gecede çiçeklenir ve meyve verebilir?

40. ÖYKÜ

Musa Kayaya Vuruyor

Musa su çıkarabildi fakat bunu yaparken Yehova’yı öfkelendirdi.

41. ÖYKÜ

Tunç Yılan

Tanrı neden İsraillileri sokması için zehirli yılanlar gönderdi?

42. ÖYKÜ

Konuşan Eşek

Balam’ın eşeği Balam’ın görmediği bir şeyi görür.

43. ÖYKÜ

Yeşu Lider Oluyor

Musa hâlâ güçlüyken neden görevini Yeşu’ya teslim eder?

44. ÖYKÜ

Rahab Çaşıtları Gizliyor

Rahab iki adama nasıl yardım eder ve onlardan nasıl bir iyilik ister?

45. ÖYKÜ

Erden Nehrinden Geçiş

Kâhinler suya adım attığında bir mucize olur.

46. ÖYKÜ

Eriha’nın Surları

Bir ip binayı yıkılmaktan nasıl koruyabilir?

47. ÖYKÜ

İsrail’de Bir Hırsız

Kötü bir adam tüm milleti sıkıntıya düşürebilir mi?

48. ÖYKÜ

Akıllı Gibeonlular

Gibeonlular, Yeşu’yu ve İsraillileri bir antlaşma yapmak için kandırır, fakat İsrailliler yine de sözlerini tutar.

49. ÖYKÜ

Güneş Duruyor

Tanrı Yeşu için ne daha önce ne de daha sonra yapmadığı bir şey yapar.

50. ÖYKÜ

İki Cesur Kadın

İsrail ordusunu savaşa götüren Barak olduğuna göre, neden övgüyü Yael aldı?

51. ÖYKÜ

Rut ve Naomi

Rut, Naomi’yle kalmak ve Yehova’ya hizmet etmek için evini terk eder.

52. ÖYKÜ

Gideon ve Üç Yüz Adamı

Tanrı bu küçük ordunun üyelerini alışılmadık bir yöntemle seçti.

53. ÖYKÜ

Yeftah’ın Verdiği Söz

Yeftah’ın Yehova’ya verdiği söz sadece onu değil kızını da etkiler.

54. ÖYKÜ

En Kuvvetli Adam

Delila, Şimşon’un gücünün sırrını nasıl öğrenir?

55. ÖYKÜ

Tanrı’ya Hizmet Eden Küçük Erkek Çocuk

Tanrı, Başkâhin Eli’ye sert bir mesaj iletmek için küçük Samuel’i kullanır.

56. ÖYKÜ

İsrail’in İlk Kralı Saul

Saul önce Tanrı tarafından seçilir ve sonra O’nun tarafından reddedilir. Saul’dan değerli bir ders alabiliriz.

57. ÖYKÜ

Tanrı Davud’u Seçiyor

Tanrı, Davud’da Samuel peygamberin görmediği neyi görüyor?

58. ÖYKÜ

Davud ve Golyat

Davud, Golyat’la sadece sapanıyla değil her şeyden daha güçlü bir silahla savaştı.

59. ÖYKÜ

Davud Kaçmak Zorunda Kalıyor

Saul ilk başta Davud’u sever, ancak sonra neden onu öldürmek isteyecek kadar kıskançlık duyar?

60. ÖYKÜ

Abigail ve Davud

Abigail kocasına ahmak dese de neden onun hayatını kurtarmak için harekete geçiyor?

61. ÖYKÜ

Davud Kral Oluyor

Davud yaptığı ve yapmayı reddettiği şeylerle İsrail’in kralı olmaya yeterli olduğunu kanıtlar.

62. ÖYKÜ

Davud’un Evine Sıkıntı Çöküyor

Davud’un bir hatası yıllarca kendisine ve ailesine felaket getirir.

63. BÖLÜM

Hikmetli Kral Süleyman

Süleyman bebeği gerçekten ikiye bölecek miydi?

64. ÖYKÜ

Süleyman Mabedi İnşa Ediyor

Süleyman çok hikmetli olmasına rağmen akılsızca ve yanlış bir şey yapar.

65. ÖYKÜ

Krallık Bölünüyor

Yeroboam hüküm sürmeye başladığı anda insanları Tanrı’nın kanununu çiğnemeye yönlendirir.

66. ÖYKÜ

Kötü Kraliçe İzebel

İzebel bir şey istediğinde, onu hiçbir şey durduramaz.

67. ÖYKÜ

Yehoşafat Yehova’ya Güveniyor

Neden bir ordu silahsız ilahiciler önderliğinde savaşa gider?

68. ÖYKÜ

Ölüp Diriltilen İki Çocuk

Ölen biri hayata döndürülebilir mi? Bu daha önce oldu!

69. ÖYKÜ

Küçük Bir Kız Güçlü Bir Adama Yardım Ediyor

Kızın konuşma cesareti büyük bir mucizeyle sonuçlanır.

70. ÖYKÜ

Yunus ve Büyük Balık

Yunus Yehova’nın söylediğini yapmak konusunda önemli bir ders aldı.

71. ÖYKÜ

Tanrı Cenneti Yeniden Kuracağına Söz Veriyor

Başlangıçta cennet küçük bir bahçedeydi, gelecekte tüm yeryüzü cennet olacak.

72. ÖYKÜ

Tanrı Kral Hizkiya’ya Yardım Ediyor

Bir melek, bir gecede 185.000 Asur askerini öldürür.

73. ÖYKÜ

İsrail’in Son İyi Kralı

Henüz bir genç olan Yoşiya cesur adımlar attı.

74. ÖYKÜ

Korkusuz Bir Adam

Yeremya, peygamber olamayacak kadar genç olduğunu düşünür, ama Tanrı onun bunu yapabileceğini bilir.

75. ÖYKÜ

Babil’de Dört Genç

Dört genç ailelerinden ayrı olmalarına rağmen başarılı olur.

76. ÖYKÜ

Yeruşalim Harap Ediliyor

Tanrı, İsraillilerin düşmanı olan Babillilerin, Yeruşalim’i harap etmesine neden izin verir?

77. ÖYKÜ

Onlar Eğilmiyorlar

Tanrı bu üç itaatli genç adamı kızgın fırından kurtarır mı?

78. ÖYKÜ

Duvardaki El Yazısı

Peygamber Daniel dört gizemli kelimeyi açıklar.

79. ÖYKÜ

Daniel Aslanlar Çukurunda

Daniel neden ölüm cezası aldı?

80. ÖYKÜ

Tanrı’nın Kavmi Babil’i Terk Ediyor

Pers Kralı Koreş, Babil’i ele geçirerek bir peygamberliği yerine getirdi ve şimdi başka bir peygamberliği yerine getiriyor.

81. ÖYKÜ

Tanrı’nın Yardımına Güvenmek

İsrailliler insanların çıkardığı yasayı çiğneyerek Tanrı’ya itaat eder. Tanrı onları destekleyecek mi?

82. ÖYKÜ

Mordekay ve Ester

Kraliçe Vaşti güzeldi fakat Kral Ahaşveroş kraliçeliği Ester’e verdi. Neden?

83. ÖYKÜ

Yeruşalim’in Surları

Surları yeniden inşa ederken işçiler kılıçlarını ve mızraklarını hem gündüz hem de gece hazır bulundurmalıdır.

84. ÖYKÜ

Bir Melek Meryem’i Ziyaret Ediyor

Melek, Meryem’e Tanrı’dan bir mesaj iletir. O sonsuza dek kral olacak bir bebek doğuracak.

85. ÖYKÜ

İsa Bir Ahırda Doğuyor

Gelecekte kral olacak biri neden hayvanların beslendiği yerde doğar?

86. ÖYKÜ

İnsanlara Yol Gösteren Yıldız

Müneccimleri İsa’yı bulmaları için yönlendiren kimdi? Bu sorunun cevabı seni şaşırtabilir.

87. ÖYKÜ

Çocuk İsa Mabette

İsa mabette öğretim veren yaşlı adamları bile şaşırtan bir şeye sahip.

88. ÖYKÜ

Yahya İsa’yı Vaftiz Ediyor

Yahya günahkârları vaftiz eder, fakat İsa hiç günah işlemedi. Yahya onu neden vaftiz etti?

89. ÖYKÜ

İsa Mabedi Temizliyor

İsa, Yehova’yı sevdiği için satıcılara öfkelendi.

90. ÖYKÜ

Kuyu Başındaki Kadın

İsa’nın vereceği sudan içen neden bir daha susamaz?

91. ÖYKÜ

İsa Bir Dağda Öğretiyor

İsa’nın Dağdaki Vaazından asla geçerliliğini yitirmeyen ilkeler öğrenin.

92. ÖYKÜ

İsa Ölüyü Diriltiyor

İsa Tanrı’nın gücünü kullanarak sadece iki kelime söyledi ve Yairus’un kızını diriltti.

93. ÖYKÜ

İsa Birçok İnsanı Doyuruyor

İsa mucizevi bir şekilde binlerce kişiyi doyurarak neyi kanıtlamış oldu?

94. ÖYKÜ

Küçük Çocukları Seviyor

İsa elçilere çocuklardan öğrenebilecekleri şeyleri söyler.

95. ÖYKÜ

İsa’nın Öğretim Tarzı

İsa’nın merhametli Samiriyeli hikâyesinde en sık kullandığı öğretim tarzını görüyoruz.

96. ÖYKÜ

İsa Hastaları İyileştiriyor

İsa yaptığı mucizelerle ne başardı?

97. ÖYKÜ

İsa Kral Olarak Geliyor

Büyük bir kalabalık İsa’yı selamlar, fakat herkes bu duruma sevinmez.

98. ÖYKÜ

Zeytinlik Dağında

İsa dört elçisine gelecekte olacakları, yani günümüzde yaşadıklarımızı anlatır.

99. ÖYKÜ

Yukarı Kattaki Bir Odada

İsa neden öğrencilerine her yıl bu özel günü anmalarını söyler?

100. ÖYKÜ

İsa Bahçede

Yahuda neden bir öpücükle İsa’ya ihanet etti?

101. ÖYKÜ

İsa Öldürülüyor

İsa direkte asılıyken cennet yeryüzü hakkında bir vaatte bulundu.

102. ÖYKÜ

İsa Yaşıyor

Bir melek İsa’nın mezarından taşı yuvarladıktan sonra, askerler içeride gördükleri karşısında çok şaşırır.

103. ÖYKÜ

Kapalı Bir Odada

İsa’nın öğrencileri İsa diriltildikten sonra onu neden tanımaz?

104. ÖYKÜ

İsa Göğe Dönüyor

İsa göğe gitmeden önce öğrencilerine son bir emir verir.

105. ÖYKÜ

Yeruşalim’de Beklerken

İsa neden Pentekost’ta öğrencilerine kutsal ruhu döktü?

106. ÖYKÜ

Hapishaneden Kurtuluş

Yahudi dinsel liderler elçileri durdurmak için onları hapse attı. Fakat Tanrı’nın bir amacı vardı.

107. ÖYKÜ

İstefanos Taşlanıyor

İstefanos taşlanırken şaşırtıcı bir dua etti.

108. ÖYKÜ

Şam Yolunda

Kör edici bir ışık ve gökten gelen bir ses Saul’un hayatını değiştirir.

109. ÖYKÜ

Petrus Kornelius’u Ziyaret Ediyor

Tanrı, bir ırktan veya milletten insanı diğerlerinden daha değerli görür mü?

110. ÖYKÜ

Timoteos: Pavlus’un Yeni Yardımcısı

Timoteos, Pavlus ile heyecan verici vaizlik turları yapmak için evinden ayrılır.

111. ÖYKÜ

Bir Genç Ölüm Uykusuna Dalıyor

Eftihos, Pavlus’un ilk konuşması sırasında uyuyakaldı, ancak ikinci konuşmasında uyumadı. İki konuşma arasında yaşananlar mucizeden başka bir şey değildi.

112. ÖYKÜ

Bir Adanın Önünde Gemi Batıyor

Tüm umutlar tükendiğinde Pavlus Tanrı’dan ona umut veren bir mesaj alır.

113. ÖYKÜ

Pavlus Roma’da

Pavlus tutukluyken görevine nasıl devam edebilir?

114. ÖYKÜ

Bütün Kötülüklerin Sonu

Tanrı neden İsa liderliğindeki ordusunu Armagedon’daki savaşa gönderir?

115. ÖYKÜ

Yeryüzünde Yeni Bir Cennet

İnsanlar daha önce cennet yeryüzünde yaşadı ve tekrar yaşayacak.

116. ÖYKÜ

Sonsuza Dek Nasıl Yaşayabiliriz?

Sadece Yehova Tanrı’yı ve İsa Mesih’i tanımak yeter mi? Değilse başka ne yapmalıyız?

Mukaddes Kitap Öyküleri Kitabı İçin İnceleme Soruları

Çocukların her bir Mukaddes Kitap öyküsünden en iyi şekilde yararlanmasına yardım edecek ayetler ve sorular.