İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 46. BÖLÜM

Gerçek Tanrı Kim?

Gerçek Tanrı Kim?

On kabilelik İsrail krallığının bir sürü kötü kralı olmuştu, ama Ahab en kötülerinden biriydi. Ahab, Baal’e tapınan acımasız bir kadınla evlendi. Onun adı İzebel’di. Ahab ve İzebel halkın da Baal’e tapınmasına neden oldular. Ayrıca Yehova’nın peygamberlerini öldürdüler. Peki Yehova ne yaptı? İlya peygamberi göndererek Ahab’a bir mesaj iletti.

İlya, Kral Ahab’ın yaptığı kötülükler yüzünden İsrail’de yağmur yağmayacağını ve kuraklık olacağını söyledi. Üç yıldan uzun bir süre yağmur yağmadığı için tarlalarda ürün yetişmedi ve insanlar aç kaldı. Sonra Yehova İlya’yı tekrar Kral Ahab’a gönderdi. Kral ona şöyle dedi: “Başımıza gelenler hep senin yüzünden. Hepsi senin suçun!” İlya ise şöyle karşılık verdi: “Kuraklığın sebebi ben değilim, sizsiniz. Baal’e tapındığınız için bunlar başınıza geldi. Şimdi halkı ve Baal peygamberlerini Karmel Dağı’nın tepesine topla.”

Halk dağda toplandı. İlya onlara şöyle söyledi: “Artık bir karar verin. Eğer gerçek Tanrı Yehova ise O’na ibadet edin, Baal ise ona ibadet edin. Şimdi gerçek Tanrı’nın kim olduğunu göreceğiz. Baal’in 450 peygamberi bir kurban hazırlasın ve tanrılarına yakarsın. Ben de bir kurban hazırlayacağım ve Yehova’ya yakaracağım. Hangisi ateşle cevap verirse gerçek Tanrı odur.” Halk bunu kabul etti.

Baal peygamberleri kurbanlarını hazırladı. Bütün gün “Ey Baal, bize cevap ver!” diyerek tanrılarına yakardılar. Baal cevap vermeyince İlya onlarla alay edip şöyle dedi: “Bağırabildiğiniz kadar bağırın. Belki uyuyakalmıştır ve birinin gidip onu uyandırması gerekiyordur.” Akşam olmuştu ve Baal peygamberleri hâlâ bağırmaya devam ediyordu. Ama kimse cevap vermiyordu.

İlya kurbanını bir sunağın üstüne koydu ve sunağın her yerine su döktü. Sonra şöyle dua etti: “Ey Yehova, lütfen gerçek Tanrı’nın Sen olduğunu halka göster.” Bunun üzerine Yehova gökten ateş gönderdi ve ateş  sunuyu yakıp yok etti. Halk “Gerçek Tanrı Yehova’dır!” diye haykırdı. İlya “Baal peygamberlerinin kaçmasına izin vermeyin” dedi. O gün Baal’in 450 peygamberi öldürüldü.

Sonra denizin üzerinde ufak bir bulut göründü. İlya, Ahab’a: “Fırtına yaklaşıyor. Arabanı hazırla ve evine git” dedi. Gökyüzünü kara bulutlar kapladı, rüzgâr çıktı ve şiddetli bir yağmur başladı. Sonunda kuraklık sona ermişti. Ahab arabasını çok hızlı sürüyordu. Fakat İlya Yehova’nın yardımıyla Ahab’ın arabasından bile daha hızlı koştu! Ancak İlya’nın yaşadığı zorluklar bitmemişti.

“İnsanlar bilsin ki, adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin” (Mezmur 83:18)