İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

8. Kısma Giriş

8. Kısma Giriş

Yehova Süleyman’a büyük bir hikmet vererek onu ödüllendirdi. Ona mabedi inşa etme ayrıcalığını da verdi. Ama Süleyman zamanla Yehova’dan uzaklaştı. Çocuğunuz varsa ona Yehova’ya tapınmayan kişilerin Süleyman’ı Tanrı’dan nasıl uzaklaştırdığını açıklayın. Krallık ikiye bölündü ve kötü krallar, halkın Yehova’yı bırakıp putlara tapınmasına neden oldular. Bu dönemde Yehova’nın birçok vefalı peygamberi zulüm gördü ve öldürüldü. Kraliçe İzebel kuzeydeki krallığın putperestliğe dalmasına sebep oldu. Bu, İsrail tarihinin karanlık bir dönemiydi. Yine de İsrailoğullarının arasında Kral Yehoşafat ve İlya peygamber gibi Yehova’ya sadık birçok kişi de vardı.

BU KISIMDA

44. BÖLÜM

Süleyman’ın Yehova İçin Yaptığı Mabet

Tanrı, Kral Süleyman’ın dileğini kabul etti ve ona büyük bir hikmet verdi.

45. BÖLÜM

Krallık İkiye Bölünüyor

İsrailoğullarının birçoğu Yehova’ya hizmet etmeyi bırakıyor.

46. BÖLÜM

Gerçek Tanrı Kim?

Gerçek Tanrı kim? Yehova mı, Baal mi?

47. BÖLÜM

Yehova İlya’yı Güçlendirdi

Yehova’nın seni de güçlendirebileceğine inanıyor musun?

48. BÖLÜM

Dul Kadının Oğlu Dirildi

Aynı evde iki mucize gerçekleşiyor!

49. BÖLÜM

Kötü Kraliçe İzebel Cezalandırılıyor

İzebel bir üzüm bağı için Nabot’u öldürmeyi planlıyor. Ama yaptığı kötülük Yehova’nın gözünden kaçmıyor.

50. BÖLÜM

Yehova Yehoşafat’a Yardım Ediyor

Düşman milletler Yahuda’yı tehdit ettiğinde iyi kral Yehoşafat dua ederek Tanrı’dan yardım istiyor.