İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 27. BÖLÜM

Yehova’ya İsyan Ettiler

Yehova’ya İsyan Ettiler

Bir süre sonra İsrailoğulları çöldeyken Korah, Datan, Abiram ve 250 kişi Musa’ya isyan etti. Ona şöyle dediler: “Sizden bıktık artık! Neden liderimiz hep sen oluyorsun, başkâhinimiz de Harun? Yehova sadece sizinle değil hepimizle birlikte.” Bu sözler Yehova’nın hiç hoşuna gitmedi. Yehova bunu Kendisine karşı bir isyan olarak gördü.

Musa, Korah ve yanındakilere şöyle dedi: “Yarın buhurdanlarınızla birlikte Kutsal Çadıra gelin. Yehova kimi seçtiğini gösterecek.”

Ertesi gün Korah ve 250 adam Musa’yla buluşmak için Kutsal Çadıra gitti. Kâhin olmadıkları halde buhur sundular. Oysa sadece kâhinler buhur sunabilirdi. Yehova Musa ve Harun’a “Korah ve adamlarının yanından uzaklaşın” dedi.

Korah Musa’yla beraber Kutsal Çadırdaydı ama Datan, Abiram ve onların aileleri oraya gitmeyi reddetmişti. Yehova İsrailoğullarına Korah, Datan ve Abiram’ın çadırlarından uzaklaşmalarını söyledi. İsrailoğulları da oradan hemen  uzaklaştı. Datan ve Abiram aileleriyle birlikte çıkıp çadırlarının önünde durdular. Sonra bir anda yer ikiye yarıldı ve onları yuttu! Kutsal Çadırda ise gökten gelen bir ateş, Korah ve 250 adamını yakıp yok etti.

Sonra Yehova Musa’ya şöyle dedi: “Her kabilenin reisinden bir değnek al ve üzerine isimlerini yaz. Ama Levi kabilesinin değneğinin üstüne Harun’un ismini yaz. Sonra onları Kutsal Çadırın içine koy. Seçtiğim kişinin değneğinde çiçekler açacak.”

Ertesi gün Musa bütün değnekleri getirdi ve kabile reislerine gösterdi. Harun’un değneği çiçeklenmişti ve üzerinde olgun bademler vardı. Yehova bu şekilde, başkâhin olarak Harun’u seçtiğini gösterdi.

“Size önderlik edenlere itaat edin ve boyun eğin” (İbraniler 13:17)