İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Giriş

Giriş

‘İmanları ve sabırlarıyla vaatler alanları örnek alın’ (İBRANİLER 6:12).

1, 2. (a) Bir gezici gözetmen Kutsal Kitaptaki imanlı kişileri nasıl görüyordu? (b) Böyle kişilerle dost olmak neden harika olurdu?

“KUTSAL KİTAPTAKİ kişilerden sanki kırk yıllık dostuymuş gibi söz ediyor.” İsa’nın takipçisi bir kadın, yaşlı bir gezici gözetmenin konuşmasını dinledikten sonra bunları söyledi. Hemşire haklıydı; bu birader ömrünün büyük kısmını Tanrı’nın Sözünü incelemek ve öğretmekle geçirmişti, öyle ki Kutsal Kitaptaki imanlı erkek ve kadınlar gerçekten de onun kırk yıllık dostu gibi olmuştu.

2 Kutsal Kitaptaki birçok kişiyle dostluk kurma düşüncesi insana harika geliyor. Peki sizin için onlar dostlarınız olabilecek kadar gerçek mi? Nuh, İbrahim, Rut, İlya, Ester gibi kişileri düşünün. Onları daha iyi tanımak için birlikte vakit geçirmek, birlikte yürüyüp sohbet etmek ne güzel olurdu. Size değerli öğütler verebilir, yüreklendirici sözler söyleyebilirlerdi; dostlukları kuşkusuz yaşamınızı derinden etkilerdi (Özdeyişler 13:20’yi okuyun).

3. (a) Kutsal Kitaptaki imanlı kişilerin yaşamları hakkında bilgi almaktan nasıl yarar görebiliriz? (b) Hangi soruları ele alacağız?

3 Kuşkusuz, ‘doğru olanlar diriltildiğinde’ onlarla böyle güzel dostluklar kurma imkânı bulacağız (Elçi. 24:15). Ancak Kutsal Kitaptaki imanlı kişilerin yaşamları hakkında bilgi almaktan şimdiden yarar görebiliriz. Elçi Pavlus ‘İmanları ve sabırlarıyla vaatler alanları örnek alın’ diyerek bunun nasıl olacağını gösterdi (İbr. 6:12). Pavlus’un sözleri şu soruları akla getiriyor: İman nedir, ona neden ihtiyacımız var? Eski devirlerdeki imanlı kişileri nasıl örnek alabiliriz? İmanlı kişilerle ilgili incelememize başlarken bu soruların cevabını ele alalım.

İman Nedir ve Ona Neden İhtiyacımız Var?

4. İnsanlar genel olarak iman konusunda ne düşünüyor? Onlar neden yanılıyor?

4 İman arzu edilen bir niteliktir ve bu yayında ele alacağımız tüm erkek ve kadınlar imana çok değer veren kişilerdi. Bugün birçok insan imanın değerini kavrayamıyor; onlar imanın, bir şeye herhangi bir gerçek kanıt olmadan inanmak olduğunu düşünüyor. Ancak yanılıyorlar. Gerçek iman sadece bir duygu olmadığı gibi, bir şeyi doğru kabul edip safça güvenmek de değildir; iman körü körüne inanmaktan da çok farklıdır. Duygular gelip geçicidir. Safça duyulan güven de tehlikelidir. Konu Tanrı olduğunda yalnızca inanmak yetmez; çünkü “Cinler de inanıyor ve korkudan titriyorlar” (Yak. 2:19).

5, 6. (a) Göremediğimiz hangi iki tür şeye iman ederiz? (b) İmanımızın temeli ne kadar sağlam olmalı? Bir örnekle açıklayın.

 5 Gerçek iman tüm bunların çok ötesindedir. Kutsal Kitabın onu nasıl tanımladığını hatırlayın (İbraniler 11:1’i okuyun). Pavlus göremediğimiz iki tür şeye olan imandan söz eder. Biri, şu anda var olan, ancak “görülmeyen” gerçeklerdir. Ruhi göklerdeki gerçekleri, örneğin Yehova Tanrı’yı, Oğlunu ve hüküm sürmekte olan Krallığı gözümüzle göremeyiz. Diğeri, “ümit edilen şeyler”, yani henüz gerçekleşmemiş olaylardır. Tanrı’nın Krallığının yakında oluşturacağı yeni dünyayı şu anda göremiyoruz. O halde ümit edilen şeylere ve görünmeyen gerçeklere olan imanımız temelsiz midir?

6 Kesinlikle değil. Pavlus gerçek imanın sağlam bir temele dayandığını açıkladı. İmandan “güvenceli bekleyiş” olarak söz ederken kullandığı ifade “tapu senedi” olarak da tercüme edilebilir. Diyelim ki biri size bir ev vermeye karar verdi. Tapuyu uzatıp “İşte yeni evin” diyor. Elbette o kâğıt parçasının üzerinde yaşayacağınızı söylemiyor. Tapu belgesi yasal olarak öylesine bağlayıcıdır ki, o kâğıt parçası eve sahip olduğunuz anlamına gelir. İmanımız da buna benzer; Tanrı’nın Sözünde vaat ettiği her şeyin gerçekleşeceğine sanki olup bitmiş gibi, kesin gözüyle bakmamızı sağlar.

7. Gerçek imanın kapsamına neler girer?

7 Dolayısıyla gerçek imanda Yehova’ya karşı tam bir güven ve sarsılmaz bir inanç vardır; bu inanç ve güven O’nun hakkında bildiklerimize dayanır. İman O’nu sevgili Babamız olarak görmemizi ve tüm vaatlerinin kesinlikle gerçekleşeceğine güvenmemizi sağlar. Fakat gerçek imanın kapsamında bundan daha da fazlası vardır. İman yaşayan bir şeydir; tıpkı canlı varlıklar gibi onun da ayakta kalabilmek için beslenip güçlenmesi gerekir. Davranışlarla ve işlerle kendini gösterir; bunlar yoksa ölüdür (Yak. 2:26).

8. İman neden o kadar önemlidir?

8 İman neden o kadar önemlidir? Pavlus’un sözleri bu soruya ikna edici bir cevaptır (İbraniler 11:6’yı okuyun). İmanımız yoksa ne Yehova’ya yaklaşabilir ne de O’nu hoşnut edebiliriz. Oysa gökteki Babamız Yehova’ya yaklaşmak, O’nu yüceltmek akıl sahibi varlıklar olarak yaşamda edinebileceğimiz en soylu, en yüce amaçtır ve bunun için iman şarttır.

9. Yehova, imana ihtiyacımız olduğunu bildiğini nasıl gösterdi?

9 Yehova imana ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyor; bu yüzden hem iman geliştirmemize hem de bunu yaşamımızda göstermemize yardım edecek örnekler sağladı. Bu örnekler arasında Hıristiyan cemaatine önderlik etmeleri için verdiği sadık erkekler de  vardır. Yehova, onların ‘imanlarını örnek almamızı’ söyler (İbr. 13:7). Tabii örnek alabileceğimiz başkaları da var. Pavlus ‘büyük bir şahitler bulutundan’ söz etmişti; bunlar eski devirlerde yaşamış, örnek imanlarıyla göze çarpan kadın ve erkeklerdi (İbr. 12:1). Elçi, İbraniler kitabının 11. bölümünde bu imanlı kişilerden bazılarını sayar; orada adı geçmeyen başka birçok insan da vardır. Kutsal Kitabın sayfaları, toplumun farklı kesimlerinden, genç yaşlı, kadın erkek birçok insanın yaşam öyküsüyle doludur. Özellikle de imanlı insanlara çok nadir rastlanan bir dönemde yaşayan kişiler olarak, bu insanlardan öğreneceğimiz çok şey var.

Başkalarının İmanını Nasıl Örnek Alabiliriz?

10. Kişisel inceleme yapmak Kutsal Kitapta anlatılan imanlı kadın ve erkekleri örnek almamıza nasıl yardım edebilir?

10 Bir insanı yakından gözlemlemedikçe örnek alamazsınız. Bu yayını okurken, içinde anlatılan imanlı insanları gözlemlemenize yardım etmek için onlarla ilgili epey araştırma yapıldığını fark edeceksiniz. Bu kişiler hakkında kendiniz de ek araştırma yapmaya ne dersiniz? Kişisel incelemenizi yaparken elinizdeki olanakları kullanarak Kutsal Kitabın derinine inin. İncelediğiniz şeyler üzerinde derin düşünürken Kutsal Kitaptaki kaydın arka planını ve olayın geçtiği ortamı gözünüzde canlandırmaya çalışın. Oradaymışsınız gibi sahneyi görmeye, sesleri işitmeye, kokuları duymaya çalışın. Daha da önemlisi, olaydaki kişilerin duygularını anlamaya çalışın. Kendinizi bu imanlı kadın ve erkeklerin yerine koyduğunuzda onlar sizin için daha gerçek, daha tanıdık olacak; belki de bazılarını çok sevdiğiniz, kırk yıllık dostlarınız gibi göreceksiniz.

11, 12. (a) İbrahim ve Sara’yla nasıl yakınlaşabilirsiniz? (b) Hanna, İlya ve Samuel’in örneğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

11 Bu insanları gerçekten tanıyınca örnek almak isteyeceksiniz. Diyelim ki karşınıza yeni bir hizmet fırsatı çıktı ve bunun üzerinde düşünüyorsunuz. Yehova, teşkilatı aracılığıyla hizmetinizi genişletmenize yol açacak bir davette bulunuyor. Belki müjdecilere çok ihtiyaç duyulan bir sahaya taşınmanız istendi; ya da iyi haberi duyurmak üzere alıştığınızın dışında, kendinizi rahat hissetmediğiniz bir yöntemi denemeniz teklif edildi. Bu konuda dua edip düşünürken İbrahim’in yaşadıklarından çok yarar görebilirsiniz. O ve Sara Ur şehrindeki rahatlarından vazgeçmeye hazırdılar ve sonuçta zengin nimetlere sahip oldular. Onların izinden giderseniz bu çifti giderek daha iyi tanıyacaksınız.

12 Ya yakın olduğunuz biri size kırıcı davrandıysa ve bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyor, hatta ibadetlere gitmeyip evde kalmayı düşünüyorsanız? Bu durumda Hanna’yı, onun  nasıl Peninna’nın zalim davranışlarına yenik düşmeyip Yehova’ya ibadetini aksatmadığını düşünebilirsiniz; bu doğru kararı vermenize yardım edecek. O zaman Hanna’yı daha çok sevecek, yakın bir dostunuz olarak göreceksiniz. Ya da, değersizlik duygusu nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorsanız, İlya’nın içinde bulunduğu kötü durumu ve Yehova’nın onu nasıl teselli ettiğini inceleyerek kendinizi bu peygambere daha yakın hissedebilirsiniz. Okul arkadaşlarından ahlaksızlık yönünde yoğun baskı gören gençler de, Samuel’in Kutsal Çadırda Eli’nin oğullarının yozlaştırıcı etkisiyle nasıl başa çıktığını inceledikten sonra kendilerini ona daha yakın hissedebilirler.

13. Kutsal Kitaptaki imanlı kişilerden birini örnek almak Yehova’nın gözündeki değerinizi azaltır mı? Açıklayın.

13 Acaba Kutsal Kitaptaki imanlı kişileri örnek almanız, onları taklit ettiğiniz anlamına gelir ve Yehova’nın gözündeki değerinizi azaltır mı? Kesinlikle hayır. Yehova’nın Sözünün bizi imanlı insanları örnek almaya teşvik ettiğini unutmayın (1. Kor. 4:16; 11:1; 2. Sel. 3:7, 9). Üstelik burada inceleyeceğimiz kişilerden bazıları da kendilerinden önceki imanlı kişileri örnek aldılar. Örneğin bu kitabın 17. bölümünde görüldüğü gibi, Meryem sözlerinde Hanna’nın kullandığı bazı ifadelere yer verdi; böylece onu örnek aldığını göstermiş oldu. Peki, bu Meryem’in imanının o kadar güçlü olmadığı anlamına mı gelir? Kesinlikle değil. Tam tersi, Meryem Hanna’yı örnek alarak imanını güçlendirdi, bu sayede kendine Yehova Tanrı’nın gözünde eşsiz değeri olan bir isim yaptı.

14, 15. (a) Bu yayının bazı özellikleri nelerdir? (b) Ondan en iyi şekilde nasıl yararlanabiliriz?

14 Bu kitap imanınızı güçlendirmenize yardım etmek için tasarlandı. Bundan sonraki bölümler 2008 ile 2013 yılları arasında Gözcü Kulesi dergisinde yayımlanan “İmanlarını Örnek Alın” dizisine ait makalelerin derlemesidir. Ancak metin gözden geçirildi ve bazı eklemeler yapıldı. Her bölümde konuyu ele almamıza ve yaşamımızda uygulamamıza yardım edecek sorular konuldu. Ayrıca bu kitap için özel olarak çok sayıda renkli ve ayrıntılı resim hazırlandı, var olan resimler de büyütüldü ve detaylar katıldı. Bunun yanı sıra kitaba zaman cetveli ve haritalar gibi yararlı özellikler de eklendi. İmanlarını Örnek Alın kitabı hem kişisel inceleme hem de ailece ve cemaatçe yapılan incelemeler için tasarlandı. Herhalde birçok aile için bu öyküleri sadece birlikte okumak bile zevkli olacak.

15 Bu yayının Yehova’nın geçmişte yaşamış imanlı kullarını örnek almanıza yardım edeceğini umuyoruz. Bu kitap sayesinde hem gökteki Babanıza daha da yaklaşmanızı hem de imanınızın güçlenmesini dileriz!