İmanlarını Örnek Alın

Kutsal Kitapta adı geçen imanlı erkekler ve kadınlar hakkında bilgi almaktan nasıl yarar görürüz?

Zaman Cetveli

Zaman cetveli ve haritalar Kutsal Kitapta adı geçen bu sadık kişilerin nerede ve ne zaman yaşadıklarını zihninizde canlandırmanıza yardım edecek.

Yönetim Kurulundan Mektup

Yönetim Kurulu bu kitabı okumanız, kişisel olarak ve ailece incelemeniz için sizleri içtenlikle teşvik ediyor.

Giriş

Kutsal Kitapta sadık erkek ve kadınlarla ilgili sayısız gerçek hikâye bulunur. Onların örneğinden nasıl yarar görebiliriz?

HABİL

“Bugün Hâlâ Konuşuyor”

Kutsal Kitapta hakkında çok az şey anlatılmasına rağmen Habil’den ne öğrenebiliriz?

NUH

“Tanrı’nın Yolunda Yürüdü”

Nuh ve karısı çocuklarını yetiştirirken hangi zorluklarla karşılaştı? Gemiyi inşa ederken nasıl imanlarını ortaya koydular?

İBRAHİM

‘İman Eden Herkesin Babası’

İbrahim imanlı biri olduğunu nasıl gösterdi? İbrahim’in imanını hangi yollarla örnek almak istersiniz?

RUT

“Sen Nereye Gidersen Oraya Gideceğim”

Rut ailesinden ve memleketinden ayrılmaya hazırdı. O’un Yehova’nın gözünde değerli kılan hangi nitelikleriydi?

RUT

“Değerli Bir Kadın”

Rut ve Boaz’ın evliliği neden önemliydi? Rut ve Naomi’den aile hakkında ne öğrenebiliriz?

HANNA

Duasında Tanrı’ya Yüreğini Açtı

Hanna’nın Yehova’ya olan imanı, çok zor bir duruma dayanmasına yardım etti.

SAMUEL

“Yehova’nın Hizmetinde Büyüyordu”

Samuel’in nasıl farklı bir çocukluk geçirdi? Kutsal Çadırdayken imanının güçlenmesine ne yardım etti?

SAMUEL

Hayal Kırıklığına Rağmen Pes Etmedi

Hepimiz imanımızı sınayan sorunlar ve hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Samuel’in tahammülünden ne öğrenebiliriz?

ABİGAİL

Sağgörülü Davrandı

Abigail’in zor evliliğinden ne öğrenebiliriz?

İLYA

Pak Tapınmadan Yana Tavır Aldı

Kutsal Kitabın öğrettiklerine karşı çıkan kişilerle karşılaştığımızda İlya’yı nasıl örnek alabiliriz?

İLYA

Uyanık Kalıp Bekledi

İlya peygamber Yehova’nın vaadini yerine getirmesini beklerken nasıl dua ederek bekledi?

İLYA

Sıkıntılı Zamanında Tanrı’ya Sığındı

Hangi olaylar İlya’nın ölmeyi isteyecek kadar kendini kötü hissetmesine yol açtı?

YUNUS

Hatalarından Ders Aldı

Siz de bazen görevini kabul etmekten korkan Yunus gibi hissediyor musunuz? Onun yaşadıklarından Yehova’nın sabrı ve merhameti hakkında neler öğrenebiliriz?

YUNUS

Merhametli Olmayı Öğrendi

Yunus hakkındaki kayıt kendimizi dürüst şekilde değerlendirmemize nasıl yardım edebilir?

ESTER

Tanrı’nın Halkından Yana Tavır Aldı

Ester gibi özveri ve sevgi göstermek iman ve cesaret ister.

ESTER

Akıllı, Cesur ve Özverili Bir Kadındı

Ester Yehova ve halkı için nasıl özveri gösterdi?

MERYEM

“Yehova’nın Kuluyum!”

Meryem’in melek Cebrail’e söyledikleri onun imanı hakkında ne gösterir? O başka hangi güzel nitelikleri sergiledi?

MERYEM

‘Yüreğinde Bunlara Anlam Vermeye Çalıştı’

Meryem’in Beytlehem’de yaşadıkları Yehova’nın vaatlerine duyduğu imanı güçlendirdi.

YUSUF

Ailesine Kol Kanat Gerdi ve Pes Etmedi

Yusuf ailesini nasıl korudu? Meryem ve İsa’yı neden Mısır’a götürdü?

MARTA

“İnanıyorum”

Marta kederli olduğu zaman bile nasıl büyük bir iman gösterdi?

PETRUS

Kuşku ve Korkuyla Mücadele Etti

Kuşku çok güçlü ve yıkıcı olabilir. Faka Petrus İsa’yı takip etmekle ilgili kuşku ve korkularını yendi.

PETRUS

Sınavlar Karşısında Vefalı Kaldı

Petrus’un imanı ve vefası, İsa tarafından düzeltildiğinde terbiyeyi kabul etmesine nasıl yardımcı oldu?

PETRUS

Efendisinden Bağışlamayı Öğrendi

İsa Petrus’a bağışlayıcılık hakkında ne öğretti? Petrus’u bağışladığını nasıl gösterdi?

Kapanış

Nasıl imanınızı güçlendirebilir ve ümidinizi canlı tutabilirsiniz?