İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 8. SORU

İnsanların Çektiği Acılardan Tanrı mı Sorumlu?

İnsanların Çektiği Acılardan Tanrı mı Sorumlu?

“Tanrı asla kötülük etmez, Mutlak Gücün Sahibi asla haksız davranmaz!”

Eyüp 34:10

“Bir sınavla karşılaşınca kimse ‘Tanrı beni sınıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kimseyi kötü şeylerle sınamaz, Kendisi de böyle şeylerle sınanamaz.”

Yakup 1:13

“Tüm kaygılarınızı da O’na bırakın, çünkü O sizinle ilgileniyor.”

1. Petrus 5:7

“Bazılarının gecikme sandığı gibi, Yehova vaadini yerine getirmekte gecikmez; aslında O hiç kimsenin yok olmasını istemediğinden ve herkesin tövbe etmesini istediğinden, sizin için sabrediyor.”

2. Petrus 3:9