İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 15. SORU

Nasıl Mutlu Olabilirsiniz?

Nasıl Mutlu Olabilirsiniz?

“Sevginin olduğu yerde yenen sebze yemeği, nefretin olduğu yerde yenen besili sığırdan iyidir.”

Özdeyişler 15:17

“Kendi yararına olanı sana öğreten, gitmen gereken yolda seni yürüten Tanrın Yehova Benim.”

İşaya 48:17

“Ne mutlu ruhi ihtiyacının farkında olanlara, çünkü göklerin krallığı onlarındır.”

Matta 5:3

“Komşunu kendin gibi seveceksin.”

Matta 22:39

“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.”

Luka 6:31

“Tanrı’nın sözünü dinleyip tutanlara ne mutlu!”

Luka 11:28

 “Bir insanın çok malı mülkü olsa bile, hayatı bunlara bağlı değildir.”

Luka 12:15

“O halde, yiyeceğimiz, giyeceğimiz ve başımızı sokacak bir yerimiz varsa, bunlarla yetineceğiz.”

1. Timoteos 6:8

“Vermek almaktan daha büyük mutluluktur.”

Elçiler 20:35