İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 4. SORU

Kutsal Kitap Bilimsel Açıdan Doğru mudur?

Kutsal Kitap Bilimsel Açıdan Doğru mudur?

“O ki boşluğun üzerine kuzeyi yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar.”

Eyüp 26:7

“Tüm akarsular denize dökülüyor, yine de deniz dolup taşmıyor. Akarsular çıktıkları yere dönüyor, yeniden akıyor.”

Vaiz 1:7

“Yer yuvarlağının yukarısında oturan Biri var.”

İşaya 40:22