İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 5. SORU

Kutsal Kitabın Mesajı Nedir?

Kutsal Kitabın Mesajı Nedir?

“Seninle kadın arasına, senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım. O senin başını ezecek, sen onun topuğunu yaralayacaksın.”

Başlangıç 3:15

“Senin soyun aracılığıyla yeryüzündeki tüm milletler nimetler elde edecek, çünkü sözümü dinledin.”

Başlangıç 22:18

“Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin.”

Matta 6:10

“Barış veren Tanrı yakında Şeytan’ı ayaklarınızın altında ezecektir.”

Romalılar 16:20

“Her şey onun yetkisine verildiği zaman, Oğul kendisi de her şeyi onun yetkisine verenin yönetimine boyun eğecektir ki, Tanrı herkesin her şeyi olsun.”

1. Korintoslular 15:28

 “Vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi. . . . . O da Mesih’tir. . . . Mesih’e ait olduğunuza göre, İbrahim’in soyundansınız.”

Galatyalılar 3:16, 29

“Dünya krallığı Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu. O, kral olarak sonsuza dek hüküm sürecek.”

Vahiy 11:15

“Böylece, bütün dünyayı saptıran eski yılan, İblis ve Şeytan denilen büyük ejder aşağı atıldı. Evet, yeryüzüne atıldı ve melekleri de onunla birlikte atıldılar.”

Vahiy 12:9

“O eski yılanı, İblis ve Şeytan denilen ejderi yakaladı ve bin yıllığına bağladı.”

Vahiy 20:2