İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 GÜRCİSTAN

Kürt Halkı Hakikate Olumlu Karşılık Veriyor

Kürt Halkı Hakikate Olumlu Karşılık Veriyor

GÜLİZAR şöyle diyor: “Dualarımda Yehova’ya sık sık O’nu ana dilimde tanıma fırsatım olduğu için ne kadar minnettar olduğumu anlatıyorum.”

Gülizar sekiz yıldır Yehova’nın Şahitleriyle görüşüyordu, ancak ana dili olan Kürtçede yapılan toplantılara katılmaya başladıktan sonra vaftiz edildi. Gülizar, son yıllarda Gürcistan’da hakikate olumlu karşılık veren birçok Kürtten sadece biri. Peki Kürtler kimlerdir?

 Onlar yüzyıllardır Orta Doğuda yaşıyor. Bazı bilginler onların Kutsal Kitapta sözü edilen eski Medlerin soyundan geldiklerini düşünüyor (2. Kral. 18:11; Elçi. 2:9). Konuştukları dil, Fars dil ailesine ait.

Bugün Ermenistan, Irak, İran, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerde milyonlarca Kürt yaşıyor. Gürcistan’da yaklaşık 20.000 kadar Kürt var. Kürtler genel olarak Tanrı’yı seviyor ve ruhi konulara derin ilgi duyuyorlar.

Şimdi Gürcistan’da Kürtçe konuşan 500 kadar müjdeci ve üç cemaat var. 2014 yılında Almanya, Ermenistan, Türkiye ve Ukrayna’dan gelen delegelerin katılımıyla Tiflis’te ilk Kürtçe bölge ibadeti düzenlendiğinde herkes büyük sevinç duydu.