İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Gayretli gezici gözetmenler ve Russell birader

Yüz Yıl Önce: 1916

Yüz Yıl Önce: 1916

1916 YILININ başlarında daha sonra I. Dünya Savaşı olarak bilinen Büyük Savaş, bir yıldan uzun süredir devam ediyor ve her iki taraf da ağır kayıplar veriyordu.

1 Ocak 1916 tarihli The Watch Tower dergisi şunları belirtti: “Avrupa’daki bu büyük savaş birçok insanın dine yönelmesine ve gelecekten kaygı duymasına yol açtı.” Aynı makale şöyle devam etti: “Ayrıcalıklarımızın ve önümüze çıkan fırsatların farkında olalım; cesaretsizliğe kapılmayalım, bunun yerine Tanrı ve O’nun mesajı için gayretli olalım.”

1916 yılının ayeti Romalılar 4:20’ye dayanıyordu ve kardeşleri ‘imansızlığa düşmemek’ konusunda uyarıyordu. Birçok Mukaddes Kitap Tetkikçisi bu uyarıyı dikkate aldı ve Yehova’nın bereketini bol bol tattı.

Gezici Gözetmenler Kardeşleri Teşvik Ediyor

Watch Tower Society’nin temsilcileri olan gezici gözetmenler birçok şehre giderek Mukaddes Kitap Tetkikçilerini  teşvik ediyor ve onlara öğretim veriyordu. 1916’da en az 69 gezici gözetmen 800.000 kilometre yol kat etti.

Gezici gözetmen Walter Thorn, Norfolk’taki (Virginia) bir bölge ibadetinde Büyük Savaş ile gerçek Hıristiyanların savaşını karşılaştırarak şunları söyledi: “Şu anda 20 ila 30 milyon kişinin bu savaşa dahil olduğu tahmin ediliyor. . . . . Dünyanın tanımadığı [askerlerden oluşan] başka bir topluluk daha var. Onlar Rabbin askerleri. Gideon ve adamları gibi onlar da savaşıyor, fakat gerçek silahlarla değil. Hakikat ve doğruluk için imanla savaşıyorlar.”

Savaş Zamanındaki Zorluklara Rağmen Yehova’ya Hizmet Etmek

1916’nın ikinci yarısında Fransa’da yapılan Birinci Somme Çarpışması’nda bir milyondan fazla erkek yaralandı ya da öldürüldü. Fransa’nın başka yerlerindeki gayretli kardeşler ise savaş zamanının zorluklarına rağmen cemaatleri destekliyordu. Mukaddes Kitap Tetkikçisi Joseph  Lefèvre, Alman birliklerinin 1914’teki işgalinden sonra yaşadığı şehir Denain’den (Fransa) kaçmak zorunda kaldı. 15 Ocak 1916 tarihli The Watch Tower dergisinde onun bir mektubu yayımlandı. Joseph, Paris’e gitti ve Mukaddes Kitap Tetkikçilerinin o şehirdeki tek cemaatiyle bağlantıya geçti. Sağlık sorunlarına rağmen çok geçmeden tüm ibadetleri idare etmeye başladı.

Daha sonra Joseph biradere, Denain’den kaçmış olan Théophile Lequime de katıldı. Théophile önce Auchel’e (Fransa) gitmişti ve burada Gözcü Kulesi dergisindeki makaleleri tercüme edip Fransa’nın işgal edilmemiş bölgelerindeki kardeşlere yollamıştı. Askeri yetkililer faaliyetinden şüphelendiği için Théophile, Auchel’den ayrılmak zorunda kaldı. Joseph birader, Théophile biraderin Paris’e gelişinin dualarına cevap olduğunu düşündü.

Yehova onların Paris’te gösterdiği çabaları destekledi. Joseph birader şunları söyledi: “Şimdi 45 kişilik bir cemaatimiz var. . . . . Bu kişilerin hepsi kendilerini Yehova’ya adamanın harika bir ayrıcalık olduğunun farkında ve ruhen hızla ilerliyorlar. Neredeyse cemaatteki herkes haftalık Şahitlik İbadetine (tecrübelerin anlatıldığı bir ibadet) katılıyor.”

Tarafsızlıklarını Korudular

Savaş devam ederken birçok birader tarafsızlık meselesiyle karşılaştı. Büyük Britanya’da yürürlüğe giren Askerlik Hizmeti Kanununa göre 18 ila 40 yaşlarındaki her erkek askere çağrılıyordu. Yine de birçok Mukaddes Kitap Tetkikçisi tarafsızlığını kararlılıkla korudu.

İskoçya’dan W. O. Warden, 15 Nisan 1916 tarihli The Watch Tower dergisinde yayımlanan mektubunda şunları söyledi: “Oğullarımdan biri 19 yaşına geldi. Şimdiye kadar orduya katılmayı reddederek iyi bir şahitlikte bulundu. İdam edilse bile bu kararından vazgeçmeyecek. Hakikatten  ve doğruluk ilkelerinden yana tavır aldığı için Yehova’nın ona yardım edeceğine güveniyorum.”

Edinburgh’lu (İskoçya) genç öncü James Frederick Scott, asker kaçağı olarak yargılandı. Mahkeme tüm kanıtları inceledikten sonra James biraderin kanunen muaf sayılabileceği sonucuna vardı ve suçsuz olduğuna karar verdi.

Fakat birçok birader askerlikten muaf tutulmadı. 15 Ekim 1916’da yayımlanan Watch Tower dergisinin raporuna göre Eylül ayına gelindiğinde, 264 birader askerlikten muaf tutulma başvurusunda bulunmuştu; onlardan 23’ü geri hizmetlerde görevlendirildi. Çeşitli cezalara çarptırılan diğerleri de yol yapımı ve taş ocağında çalışmak gibi kamu hizmetlerine tayin edildi. İçlerinden sadece beş birader askerlik hizmetinden muaf tutuldu.

Charles Taze Russell’ın Ölümü

O sırada Mukaddes Kitap Tetkikçilerine önderlik eden Charles Taze Russell, 16 Ekim 1916’da Amerika Birleşik Devletleri’nin batısına doğru bir vaizlik turuna çıktı. Maalesef eve geri dönemedi. 31 Ekim Salı günü öğleden sonra Pampa’daki (Texas) bir trende 64 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok kardeş kimsenin Russell biraderin yerini alamayacağını düşünüyordu. Russell biraderin 1 Aralık 1916 tarihli The Watch Tower dergisinde yayımlanan vasiyetinde, uzun zamandır önderlik ettiği işle ilgili istekleri yer aldı. Yine de şu soru hâlâ cevaplanmamıştı: Onun yerine kim geçecekti?

Bu soru Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’nın 1917’nin başlarında düzenlediği yıllık toplantıda yanıtlandı. Toplantıya katılanlar arasında bir oylama yapıldı ve oybirliğiyle bir karara varıldı. Fakat ilerleyen aylarda bu fikir birliğinin kısa ömürlü olduğu görüldü; kardeşleri zorlu sınavlar bekliyordu.