İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 GEÇEN YILIN GÖZE ÇARPAN OLAYLARI

Uluslararası Proje/İnşa Departmanı

Uluslararası Proje/İnşa Departmanı

YEHOVA’NIN teşkilatındaki hızlı artış sonucunda, İbadet Salonlarına, Kongre Salonlarına, teokratik kursların yapılacağı tesislere, tercüme ofislerine ve Büro binalarına duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu nedenle Ekim 2013’te Yönetim Kurulu, binalarımızın en verimli ve hesaplı şekilde projelendirilmesi, inşası, yenilenmesi ve bakımının yapılması amacıyla yeni bir departman kurdu. Uluslararası Proje/İnşa Departmanı (UPİ) adındaki bu departman Brooklyn’deki (New York) dünya merkez büromuzda bulunuyor ve Yönetim  Kurulunun Yayımlama Heyetinin gözetimi altında faaliyet gösteriyor.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Afrika bürolarında bulunan Bölge Proje/İnşa Departmanlarının gözetiminden UPİ sorumlu. Bu departmanlar kendi bölgelerindeki proje, inşa ve bakım işini düzenliyor. Amaçları İbadet Salonlarının inşasını hızlandırmak. Daha önceleri İbadet Salonlarının inşası, Bölge İnşa Heyeti ya da kısıtlı olanaklara sahip ülkeler için uygulanan program yardımıyla yapılıyordu. Her iki sistemin en iyi yönlerinden yararlanarak inşa işimizi hızlandırmak amacıyla bu düzenlemeler artık birleştirildi.

İbadet Salonları ve Kongre Salonları için giderek artan ihtiyacı karşılamak amacıyla her Büroda bir Yerel Proje/İnşa Departmanı kuruldu. Bu departman doğrudan Temsil Heyetine rapor veriyor. Bu düzenlemelerin heyecan verici bir yönü, İbadet Salonları ve Kongre Salonlarının inşasında yerel kardeşlere yardım etmesi için Büroların tamgün inşa işi çalışanları tayin edebilmesidir.

Nisan 2014’te tamamlanması gereken 270’ten fazla büyük proje vardı; bunlar arasında 90 tercüme ofisi, 35 Kongre Salonu ve 130 Büro projesi de bulunuyordu. Bunlara ek olarak, 14.000’den fazla İbadet Salonunun inşa edilmesine ya da kökten yenilenmesine acilen ihtiyaç var.

Yehova’nın toplumunun ırk, kültür ve dil farklılıklarını aşıp, birlik içinde O’nun kutsal ismini yüceltecek tesisler inşa ettiğini görmek imanımızı güçlendiriyor. Dünya merkez bürosunun Personel Heyetinde görevli  olan Dan Molchan şöyle diyor: “Daha yapılması gereken muazzam büyüklükte iş var. Bu nedenle kardeşlerimizin dualarını ve bu işi desteklemek için verdikleri bağışları takdir ediyoruz. Bu projeleri desteklemek amacıyla kendilerini gönüllü olarak sunan kardeşlere çok minnettarız.”