İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

81. Öykü: Tanrı’nın Yardımına Güvenmek

81. Öykü: Tanrı’nın Yardımına Güvenmek

BİNLERCE insan Babil’den Yeruşalim’e uzun bir yolculuk yapar. Onlar Yeruşalim’e vardıklarında orası büyük bir yıkıntı halindedir. Orada hiçbir insan yaşamamaktadır. İsrailliler her şeyi yeniden yapmak zorundadırlar.

İlk yaptıkları işlerden biri bir sunak yapmak olur. Bu Yehova’ya hayvan kurbanları ve armağanları verecekleri yerdir. Birkaç ay sonra İsrailliler mabedi yapmaya koyulurlar. Fakat çevrelerindeki ülkelerde yaşayan düşmanlar İsraillilerin mabedi yapmasını istemezler. Böylece onları durdurmak amacıyla korkutmaya çalışırlar. Sonunda bu düşmanlar yeni Pers kralının yapım işini durduran bir yasa çıkarmasını sağlarlar.

Yıllar geçer. Şimdi İsraillilerin Babil’den dönüşlerinin 17. yılıdır. Yehova Tanrı, İsraillilere yapıma tekrar başlamalarını söylemek üzere peygamber Haggay ve Zekarya’yı gönderir. Kavim Yehova’nın yardımına güvenir ve peygamberlerin sözünü dinler. Yasanın yasaklamasına rağmen yapım işine yeniden başlarlar.

Bu nedenle Persli vali Tattenay gelip İsraillilere hangi hakla mabedi yaptıklarını sorar. İsrailliler ona, Babil’de yaşarlarken kral Koreş’in kendilerine ‘Yeruşalim’e gidin ve Tanrınız Yehova’nın mabedini yapın’ dediğini anlatırlar.

Tattenay Babil’e bir mektup gönderip, artık ölmüş olan Koreş’in gerçekten böyle bir söz söyleyip söylememiş olduğunu sorar. Kısa bir süre sonra yeni Pers kralından bir mektup gelir. Mektupta Koreş’in gerçekten böyle bir söz söylemiş olduğu yazılıdır. Devamen kral, ‘İsraillilerin Tanrılarının mabedini yapmalarına izin ver. Sana onlara yardım etmeni emrediyorum’ diye de yazmıştır. Dört yıl kadar sonra mabet tamamlanır. İsrailliler sevinç içindedirler.

Aradan birçok yıl daha geçer. Mabedin yapımının bitmesi üzerinden 48 yıl kadar geçmiştir. Yeruşalim’deki halk çok fakirdir, şehir ve Tanrı’nın mabedi ise güzel durumda değildir. Babil’de yaşayan İsrailli Ezra, Tanrı’nın mabedinin onarılması gerektiğini öğrenir. Bu yüzden ne yapar biliyor musun?

Ezra, Pers kralı Artakserkses’i görmeye gider ve bu iyi kral Ezra’ya Yeruşalim’e götürmesi için birçok armağanlar verir. Ezra, Babil’de yaşayan İsraillilerden bu armağanları Yeruşalim’e taşıyabilmek için yardım ister. 6.000 kadar İsrailli onunla gideceklerini söylerler. Çok miktarda altın, gümüş ve diğer şeyleri beraberlerinde götürürler.

Ezra, kötü adamların yollarını kesmesinden korkar. Onlar altın ve gümüşlerini çalıp onları öldürebilirler. Ezra bu yüzden resimde gördüğün gibi, halkı bir araya toplar. Onlar Yeruşalim’e yapacakları uzun yolculukta kendilerini koruması için Yehova’ya yakarırlar.

Ezra ve halk dua ediyor

Yehova onları korur. Dört ay süren yolculuktan sonra sağ salim Yeruşalim’e varırlar. Bu olay, Yehova’nın, yardımına güvenenleri koruyacağını göstermiyor mu?

Ezra 2-8. bölümler.Sorular

  • Kaç kişi Babil’den Yeruşalim’e uzun bir yolculuk yaptı; ama oraya vardıklarında ne gördüler?
  • Yeruşalim’de hemen ne yapmaya koyuldular; ama düşmanları onlara ne yaptı?
  • Haggay ve Zekarya kimlerdi; halka ne söylediler?
  • Tattenay neden Babil’e bir mektup gönderdi; ne cevap aldı?
  • Ezra, Tanrı’nın mabedinin onarılması gerektiğini öğrenince ne yaptı?
  • Resimde Ezra’yı ne için dua ederken görüyorsunuz; duası nasıl cevaplandı; bundan ne öğreniyoruz?

Ek sorular