İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

78. Öykü: Duvardaki El Yazısı

78. Öykü: Duvardaki El Yazısı
Duvarda bir el yazısı

BURADA neler oluyor? Büyük bir ziyafet var. Babil kralı önemli kişilerden bin konuk davet etmiştir. Bu insanlar, Yeruşalim’deki Yehova’nın mabedinden alınan altın ve gümüş kapları ve kâseleri kullanırlar. Fakat birdenbire havada bir insan elinin parmakları görünür ve duvara bir şeyler yazmaya başlar. Herkesi büyük bir korku alır.

Belşatsar ve konukları

Nebukadnetsar’ın torunu olan Belşatsar kraldır. Bütün hikmetli adamlarını çağırtır. ‘Kim bu yazıyı okur ve anlamını bana söylerse kendisine birçok armağanlar verilecek ve ülkede üçüncü hükümdar olacaktır’ der. Fakat hikmetli adamlarından hiçbiri duvardaki yazıyı okuyamaz ve anlamını söyleyemez.

Kralın annesi gürültüyü duyar ve ziyafet salonuna girer. Krala, ‘Korkma, ülkende kutsal ilahları bilen bir adam var. Deden Nebukadnetsar kralken, onu hikmetli adamların başı yapmıştı. Adı Daniel’dir. Onu çağırt, o sana bunun anlamını söyleyecektir’ der.

Derhal Daniel çağrılır. Herhangi bir armağan almayı reddettikten sonra, o, Belşatsar’a Yehova’nın bir zamanlar neden dedesi Nebukadnetsar’ı krallıktan indirdiğini anlatmaya başlar. ‘Kral çok gururluydu ve Yehova onu cezalandırdı’ der.

Daniel şöyle devam eder: ‘Fakat sen onun başına gelenleri bildiğin halde, yine de onun gibi gururlanıyorsun. Yehova’nın mabedinden kap ve kâseler çıkarttın ve onlarla şarap içtin. Odundan ve taştan ilahları övdün ve Yüce Yaratıcımıza onur vermedin. Bu nedenle Tanrı bu yazıyı yazdırmak için bir el gönderdi.’

‘Yazılan yazı şudur: “MENE, MENE, TEKEL, UFARSİN”’

‘MENE, Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve onu sona erdirdi demektir. TEKEL, terazide tartıldın ve eksik bulundun anlamına gelir. UFARSİN ise, ülken bölündü Medlere ve Perslere verildi demektir.’

Daniel daha bu sözleri söylerken, Medler ve Persler Babil’e saldırırlar. Şehri ellerine geçirip Belşatsar’ı öldürürler. Duvardaki el yazısı hemen o gece gerçekleşir. Acaba İsraillilere ne olur? Bunu yakında öğreneceğiz. Fakat önce Daniel’in başına gelenleri öğrenelim.

Daniel 5:1-31.Sorular

  • Babil kralı büyük bir ziyafet verip Yehova’nın Yeruşalim’deki mabedinden alınan kapları kullandığında neler oldu?
  • Belşatsar hikmetli adamlarına ne dedi; ama onlar neyi başaramadılar?
  • Annesi krala ne yapmasını söyledi?
  • Daniel’in krala yaptığı açıklamaya göre, Tanrı neden duvara yazı yazdırmak için bir el göndermişti?
  • Daniel duvardaki sözlerin anlamını nasıl açıkladı?
  • Daniel daha sözünü bitirmeden neler oldu?

Ek sorular