İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

64. Öykü: Süleyman Mabedi İnşa Ediyor

64. Öykü: Süleyman Mabedi İnşa Ediyor

DAVUD ölmeden önce, Süleyman’a, Yehova’nın mabedinin yapımı için Tanrı’dan aldığı planları verir. Süleyman, hükümdarlığının dördüncü yılında mabedin yapımına başlar ve yedi buçuk yıl sonra mabet tamamlanır. On binlerce kişi mabedin yapımında çalışır; yapım işinde çok altın ve gümüş kullanıldığından, mabet için çok para harcanır.

Toplanma çadırındaki gibi mabette de iki önemli oda vardır. Fakat bu odalar, toplanma çadırındakilerden iki kat daha büyüktür. Süleyman ahit sandığını mabedin iç odasına, toplanma çadırında bulunan diğer şeyleri ise, diğer odaya koyar.

Mabet tamamlandığında, büyük bir tören yapılır.Süleyman mabedin önünde diz çöker ve Yehova Tanrı’ya şöyle dua eder: ‘Gökler bile seni içine alacak kadar büyük değilken, benim yaptığım bu küçük mabet seni nasıl içine alsın. Fakat ey Tanrım, bu yere doğru dua ettikleri zaman kavminin yalvarışlarını lütfen işit.’

Kral Süleyman dua ediyor

Süleyman, duasını bitirdiği zaman gökten ateş iner. Sunulan hayvan kurbanlarını yakar ve Yehova’dan gelen parlak bir ışık mabedi doldurur. Bu, O’nun, mabedin yapımından ve Süleyman’ın duasından memnun olduğunu göstermektedir. İsrailliler, artık tapınmak üzere toplanma çadırına değil, bu mabede giderler.

Süleyman, uzun bir süre hikmetle hükmeder ve millet mutludur. Fakat, daha sonraları Yehova’ya tapınmayan birçok yabancı kadınla evlenir. Onlardan birini putun önünde tapınırken görebiliyor musun? Ve sonunda karıları, Süleyman’ı sahte tanrılara tapınmaya yöneltirler. Süleyman’ın bu şekilde davranmaya başlamasının nelere yol açtığını biliyor musun? Artık millete iyi davranmaz. Zalim biri olur ve kavmin mutlu yaşamı sona erer.

Kral Süleyman bir puta tapınıyor

Bu durum Yehova’yı çok öfkelendirir ve Süleyman’a şöyle der: ‘Krallığı senden alacağım ve onu başka bir adama vereceğim. Fakat bunu senin günlerinde değil, oğlunun hükümdarlığı sırasında yapacağım. Yine de krallığın tümünü oğlundan çekip almayacağım.’ Bunun nasıl gerçekleştiğini göreceğiz.

1. Tarihler 28:9-21; 29:1-9; 1. Krallar 5:1-18; 2. Tarihler 6:12-42; 7:1-5; 1. Krallar 11:9-13.Sorular

  • Süleyman, Yehova’nın mabedinin yapımını kaç yılda tamamladı; mabet için neden çok para harcandı?
  • Mabette kaç önemli oda vardı; iç odaya ne konulurdu?
  • Mabet tamamlandığında, Süleyman duasında neler söyledi?
  • Yehova Süleyman’ın duasından memnun olduğunu nasıl gösterdi?
  • Karıları Süleyman’a ne yaptırdılar; bunun sonucunda Süleyman nasıl biri oldu?
  • Yehova, Süleyman’a neden çok öfkelendi; ona ne dedi?

Ek sorular