İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

46. Öykü: Eriha’nın Surları

46. Öykü: Eriha’nın Surları

ERİHA’NIN surlarını düşüren nedir? Üzerinde bir bomba patlamış gibi görünüyor. Fakat o zamanlarda ne bomba ne de top vardı. Yehova Tanrı yine bir mucize yaptı! Bu mucizenin nasıl olduğunu şimdi öğreneceğiz.

Eriha’nın surları yıkılıyor

Yehova’nın Yeşu’ya ne dediğini dinle: ‘Siz ve savaşçılarınız şehrin etrafında günde bir kere dolanacaksınız. Altı gün, böyle yapacaksınız. Ahit sandığını beraberinizde taşıyacaksınız. Sandığın önünden yedi kâhin gidecek ve borularını çalacaklar.

Yedinci gün şehrin etrafında yedi kere dolanacaksınız. Sonra borular uzun uzun çalınacak ve herkes yüksek sesle bağıracak. Ve surlar olduğu yere çökecek.’

Yeşu ve İsrailliler, Yehova’nın dediğini yaparlar. Herkes sessizce yürür. Kimsenin ağzından tek bir söz bile çıkmaz. Sadece boru ve ayak sesleri duyulur. Tanrı’nın milletinin Eriha’daki düşmanları herhalde çok korkmuş olmalılar. Bir pencereden sarkıtılan kırmızı ipi görüyor musun? O kimin penceresi? Evet, Rahab, iki çaşıtın dediğini yapmıştır. Bütün ailesi onunla birlikte oradan olanları izlerler.

Yeşu

Nihayet yedinci gün şehrin etrafında yedi kere dolandıktan sonra borular çalınır, savaşçılar bağırır ve surlar olduğu yere çöker. Yeşu ‘şehirde bulunan herkesi öldürün ve şehri yakın. Her şeyi yakın. Sadece gümüşü, altını, tuncu ve demiri bırakın ve onları Yehova’nın çadırındaki hazineye koyun’ der.

Yeşu iki çaşıta, ‘Rahab’ın evine gidin, onu ve bütün ailesini çıkarıp getirin’ der. Çaşıtların söz verdiği gibi, Rahab ve ailesi kurtulur.

Yeşu 6:1-25.Sorular

  • Yehova, savaşçılara ve kâhinlere altı gün ne yapmalarını söyledi?
  • Onlar yedinci gün ne yapacaklardı?
  • Resimde gördüğünüz gibi, Eriha’nın surları ne oluyor?
  • Bir pencereden neden kırmızı bir ip sarkıyor?
  • Yeşu savaşçılara, şehre ve şehirde bulunan herkese ne yapmalarını söyledi? Gümüş, altın, tunç ve demire ne yapmalarını söyledi?
  • İki çaşıta ne yapmaları söylendi?

Ek sorular