İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

19. Öykü: Yakub’un Büyük Ailesi

19. Öykü: Yakub’un Büyük Ailesi
Yakub ve oğulları

ŞU BÜYÜK aileye bir bak. Onlar Yakub’un 12 oğludur. Onun kızları da var. Yakub’un çocuklarının adlarını biliyor musun? Şimdi onlardan bazılarını tanıyalım.

Ruben, Şimeon, Levi ve Yahuda, Lea’nın oğullarıdır. Rahel, çocuğu olmayacağını öğrendiğinde çok üzülür. Bu nedenle hizmetçisi Bilha’yı Yakub’a verir ve Bilha’nın Dan ve Naftali adında iki oğlu olur. Sonra Lea da hizmetçisi Zilpa’yı Yakub’a verir ve Zilpa da Gad ve Aşer’i doğurur. Daha sonra Lea’nın da İssakar ve Zebulun adında iki oğlu daha olur.

Sonunda Rahel’in de bir oğlu olur. Ona Yusuf ismini verir. Yusuf sonradan çok önemli biri olduğu için, ileride onun hakkında çok şeyler öğreneceğiz. İşte Rahel’in babası Laban ile yaşadığı sırada Yakub’un sahip olduğu 11 oğul bunlardır.

Yakub’un kızları da var, fakat Mukaddes Kitap onlardan sadece birinin ismini verir. Onun adı Dina’dır.

Yakub’un Laban’dan ayrılıp Kenân diyarına dönme zamanı gelir. O zaman Yakub büyük ailesini, koyun ve sığır sürülerini toplar ve uzun bir yolculuğa çıkar.

Yakub ve ailesinin Kenân diyarına dönmesinden bir süre sonra Rahel başka bir oğul daha doğurur. Yolculukları sırasında bu doğumu yapar. Fakat doğururken çok ağrı çeker ve ölür. Ancak doğan oğlu yaşar. Yakub ona Benyamin adını koyar.

Yakub’un 12 oğlunun isimlerini unutmak istemiyoruz, çünkü bütün İsrail milleti bu çocuklardan geldi. Gerçekten de, İsrail’in 12 kabilesi Yakub’un 10 ve Yusuf’un 2 oğlunun isimleriyle adlandırıldılar. İshak, bu oğulların doğumundan sonra uzun bir süre daha yaşar ve birçok torunu olması, şüphesiz onu çok mutlu eder. Fakat şimdi onun torunlarından biri olan Dina’nın başına neler geldiğine bir bakalım.

Tekvin 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Sorular

 • Yakub’un ilk karısı Lea’dan doğan altı oğlunun adları nelerdi?
 • Lea’nın hizmetçisi Zilpa’nın Yakub’a doğurduğu iki oğlun adları nelerdi?
 • Rahel’in hizmetçisi Bilha’nın Yakub’a doğurduğu iki oğlun adları nelerdi?
 • Rahel’in doğurduğu iki oğlun adları nelerdi; fakat ikinci oğlun doğumu sırasında ne oldu?
 • Resimde gördüğünüz gibi, Yakub’un kaç oğlu oldu; onlardan hangi millet oluştu?

Ek sorular

 • Tekvin 29:32-35; 30:1-26 ve 35:16-19’u okuyun.

  Yakub’un 12 oğlunun olayında görüldüğü gibi, eskiden İbrani çocuklar genelde nasıl adlandırılırlardı?

 • Tekvin 37:35’i okuyun.

  Mukaddes Kitapta sadece Dina’nın adı geçiyorsa da, Yakub’un birden fazla kızının olduğunu nereden biliyoruz? (Tekv. 37:34, 35)