İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

1. Kısım: Yaratılış’tan Tufan’a Kadar

1. Kısım: Yaratılış’tan Tufan’a Kadar

Yer ve gök nasıl oluştu? Güneş, ay, yıldızlar ve yeryüzündeki birçok şey nasıl meydana geldi? Mukaddes Kitap, bunları Tanrı’nın yarattığını söylerken bu sorulara doğru cevabı verir. Bundan dolayı kitabımız Mukaddes Kitabın yaratılış hakkındaki öyküleriyle başlıyor.

Öğrendiğimiz gibi, Tanrı, ilk olarak Kendisine benzeyen, ruh olan kişiler yaratmıştı. Bunlar meleklerdi. Fakat yeryüzünü bizim gibi insanlar için yaratmıştı. Tanrı, Âdem ile Havva isimli erkek ve kadını yaratıp, onları güzel bir bahçeye koydu. Fakat onlar, Yaratıcılarına itaat etmediler ve yaşama haklarını kaybettiler.

Âdem’in yaratılışından büyük Tufan’a kadar 1.656 yıl geçti. Bu süre içinde pek çok kötü insan yaşadı. Göklerde, görünmez ruh olan kişiler, yani Şeytan ve onun kötü melekleri bulunuyordu. Yeryüzünde ise, Kain ve birçok kötü insanla birlikte görülmemiş ölçüde kuvvetli adamlar yaşadı. Fakat yerde Habil, Hanok ve Nuh gibi iyi insanlar da yaşadı. BİRİNCİ kısımda bu insanları tanıyacak ve başlarından geçen olayları öğreneceğiz.

Aden bahçesinde hayvanlar