İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Tanrı hakkındaki hakikati öğrenebilir miyiz?

Tanrı Kendisi hakkındaki hakikati bilmemizi neden istiyor? Yuhanna 17:3’ü okuyun

Tanrı Kendisi hakkında insanlara bilgi vermiştir. O, kutsal ruhunu yani etkin kuvvetini kullanarak Kutsal Kitap yazarlarının zihinlerine Kendi düşüncelerini yerleştirmiştir (2. Petrus 1:20, 21). Kutsal Kitabı okuyarak Tanrı hakkındaki hakikati öğrenebiliriz (Yuhanna 17:17 ve 2. Timoteos 3:16’yı okuyun).

Kutsal Kitapta Tanrı Kendisi hakkında birçok şey anlatır. İnsanları neden yarattığını, insanlık için neler yapacağını ve hayatımızla ilgili amacının ne olduğunu bize açıklar (Elçiler 17:24-27). Yehova Tanrı O’nun hakkındaki hakikati bilmemizi istiyor (1. Timoteos 2:3, 4’ü okuyun).

Tanrı Kendisine ne tür insanların yaklaşmasını ister?

Yehova hakikat Tanrısıdır. O, insanlığa hakikati öğretmesi için İsa peygamberi göndermiştir. Bu yüzden, İsa’nın sözleri hakikati seven kişilere çekici gelir (Yuhanna 18:37). Yaratıcımız da Kendisine böyle insanların kulluk etmesini ister (Yuhanna 4:23, 24’ü okuyun).

İblis Şeytan Tanrı hakkında yanlış öğretiler yayarak birçok insanın O’nu tanımasına engel oluyor (2. Korintoslular 4:3, 4). İyi şeyleri sevmeyen insanlar böyle sahte öğretileri çekici bulur (Romalılar 1:25). Fakat samimi yürekli olan milyonlarca insan Kutsal Kitabı inceleyerek Tanrı hakkındaki hakikati öğreniyor (Elçiler 17:11’i okuyun).