İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | KUTSAL KİTABI ANLAMAMIZ MÜMKÜN MÜ?

Kutsal Kitabı Anlamak İçin Nereden Yardım Alabiliriz?

Kutsal Kitabı Anlamak İçin Nereden Yardım Alabiliriz?

Yabancı bir ülkeyi ilk kez ziyaret ettiğinizi düşünün. Değişik insanlarla, âdetlerle, yiyeceklerle ve bambaşka bir para birimiyle karşılaşıyorsunuz. Doğal olarak bu durum size biraz karmaşık gelebilir.

Kutsal Kitabı ilk kez okuduğunuzda da kendinizi böyle hissedebilirsiniz. Bu kitabı okurken adeta tarihte bir yolculuğa çıkacaksınız. Geşuriler diye adlandırılan bir halkla tanışacak, yemin ederken elini uyluğunun altına koymak gibi bir âdet olduğunu görecek veya man adı verilen bir yiyecek olduğunu ve şekel diye adlandırılan bir para birimi kullanıldığını öğreneceksiniz (Başlangıç 24:9; Çıkış 16:31; Yeşu 13:2; Yeremya 32:9). Tüm bunlar size biraz tuhaf ve karmaşık gelebilir. Yabancı bir ülkeyi ziyaret eden birinin durumunda olduğu gibi, siz de bunların anlamını açıklayabilecek birinden yardım almak istemez miydiniz?

GEÇMİŞTE SAĞLANAN YARDIM

Kutsal Kitabın yazılmaya başlandığı MÖ 16. yüzyıldan beri insanların bu kitabın sözlerini anlamalarına yardım ediliyor. Örneğin İsrail ulusunun ilk önderi Musa peygamber yazılanları halka ‘açıklardı’ (Tekrar 1:5).

Bundan bin yıl kadar sonra hâlâ Kutsal Yazıları öğretmeye yeterli durumda eğitmenler vardı. MÖ 455’te aralarında birçok çocuğun da bulunduğu Yahudilerden oluşan kalabalık bir grup Yeruşalim şehrindeki bir meydanda toplandı. Orada Kutsal Kitap eğitmenleri halka Tanrı’nın Sözünü ‘yüksek sesle okudu.’ Hatta onlar bundan fazlasını yaptı. “Halkın okunanları anlamasına yardım ettiler” (Nehemya 8:1-8).

Bundan beş yüz yıl sonra İsa peygamber insanlara benzer bir eğitim verdi. Hatta o halk arasında genellikle öğretmen olarak tanınıyordu (Yuhanna 13:13). İsa bireylere olduğu kadar kalabalıklara da Kutsal Kitabı öğretti. Örneğin Dağdaki Vaaz olarak bilinen ünlü vaazını verdiği sırada çok sayıda insan onu dinliyordu ve “kalabalık onun öğretme tarzına hayran kalmıştı” (Matta 5:1, 2; 7:28). MS 33 yılının ilkbaharında İsa iki öğrencisiyle birlikte Yeruşalim yakınlarındaki bir köye giderken onlara ‘Kutsal Yazıları açıkladı’ (Luka 24:13-15, 27, 32).

İsa’nın öğrencileri de Tanrı’nın Sözünü başkalarına öğrettiler. Bir keresinde Habeşistanlı bir saray görevlisi Kutsal Yazılardan bir kısım okuyordu. İsa’nın Filipus adında bir öğrencisi ona “Okuduğunu gerçekten anlıyor musun?” diye sordu. Adam “Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim?” diye cevap verdi. O zaman Filipus okuduğu kısmın anlamını ona açıkladı (Elçiler 8:27-35).

GÜNÜMÜZDE SAĞLANAN YARDIM

Geçmişte Kutsal Kitabı öğreten kişiler gibi bugün de Yehova’nın Şahitleri dünya çapında 239’dan fazla ülke ve bölgede Kutsal Kitaba dayalı bir eğitim işi sürdürüyor (Matta 28:19, 20). Onlar her hafta dokuz milyondan fazla kişinin Kutsal Kitabı anlamasına yardım ediyor. Bu eğitim programına katılan insanlar farklı inançlara sahiptir. Bu inceleme programı ücretsizdir ve kişinin evinde ya da uygun olan başka bir yerde yapılabilir. Hatta isteyen kişiler bu incelemeyi telefon ya da bilgisayar aracılığıyla konuşarak veya görüntülü olarak da yapabiliyor.

Bu düzenlemeden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için lütfen Yehova’nın Şahitleriyle iletişime geçin. Kutsal Kitabın aslında anlaşılması zor bir kitap olmadığını ve şu sözlerin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede . . . . her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir[siniz]” (2. Timoteos 3:16, 17).