İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | İNSANLIK ÖLÜMDEN KURTULABİLİR Mİ?

Kurtulmamız Gereken Bir Düşman

Kurtulmamız Gereken Bir Düşman

“İnsan ki, kadından doğar, ömrü kısadır, sıkıntıya doyar. Çiçek gibi çıkar ve dalından koparılır; gölge gibi geçip gider; bir hiç olur” (Eyüp 14:1, 2).

Eyüp peygamberin üç bin yıl önce söylediği bu sözler ne yazık ki hâlâ geçerli. Tarih boyunca insanlar sonsuza dek genç ve sağlıklı yaşamanın hayalini kurdular. Fakat şu acı gerçek hiç değişmedi: Hepimiz ölümlüyüz.

Herkes sonsuza dek yaşamak ister. Kutsal Kitap Yaratıcımızın bize sonsuza dek yaşama arzusu verdiğini söyler (Vaiz 3:11). Sizce sevgi dolu Yaratıcımızın yüreğimize asla gerçekleşmeyecek bir arzu koymuş olması mantıklı mı? Bu soruya ‘Hayır’ diye cevap veriyorsanız, haklısınız. Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap ölümü bir düşman olarak tarif eder ve “Ölüm sona erdirilecek” der (1. Korintoslular 15:26).

Ölümün bir düşman olduğuna kuşku yok. Aklı başında hiçbir insan ölmek istemez. Bir tehlikeyle karşılaştığımızda hepimiz kendimizi korumaya çalışır, saklanır ya da kaçarız. Hastalandığımızda iyileşmeye çalışırız. Ölümümüze yol açabilecek şeylerden uzak durmak için elimizden geleni yaparız.

Peki bu eski düşmanın bir gün ortadan kalkması mümkün mü? Evet mümkün. Yaratıcımız Yehova Tanrı insanları sadece 70-80 yıl yaşayıp ölmesi için yaratmadı. O’nun başlangıçtaki amacı insanların ölmesi değildi. Yaratıcımız yeryüzünde sonsuza kadar yaşamamızı amaçlamıştı ve Tanrı amaçladığı her şeyi mutlaka gerçekleştirir (İşaya 55:11).

Öyleyse ölüm nasıl ortadan kalkacak? Yüzyıllar boyunca insanlar ölüme bir çare bulmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Çağımızda da bilim insanları, araştırmalar yapmaya devam ediyor ve canlıların genetik yapısını dikkatle inceliyorlar. Geliştirdikleri aşılar ve ilaçlar sayesinde bazı hastalıkları kontrol altına almayı başardılar. Pek çok yerde insan ömrü bir önceki yüzyıla oranla uzadı. Ancak hâlâ ölüme çare bulunamadı. Kutsal Kitabın söylediği gibi ‘topraktan geldik ve toprağa dönüyoruz’ (Vaiz 3:20).

Yine de ümitsiz değiliz. Aslında çağlardır devam eden bu sorunun çözülmesi için insan çabalarına umut bağlamak zorunda değiliz. Yehova Tanrı bizi ölümden kurtarmak için bir düzenleme yaptı ve bu düzenlemede İsa peygamberin çok önemli bir rolü vardır.