İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Tüm dünya için tek bir yönetim mümkün mü?

Yaratıcımızın kurduğu yönetim her milletten insanı bir araya getirecek (İşaya 32:1, 17; 54:13)

Tüm dünyayı yöneten bir yönetimin insanlara ne kadar yarar sağlayabileceğini bir düşünün. Bugün bazı insanlar zenginlik içinde yaşarken birçok insan yoksulluk çekiyor. Fakat insanlara önem veren bir dünya yönetimi olsaydı herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. Sizce insanların böyle bir yönetim kurması mümkün mü? (Yeremya 10:23’ü okuyun).

Tarih boyunca devletler vatandaşlarının, özellikle de yoksulların ihtiyaçlarını karşılamakta pek çok açıdan yetersiz kaldı. Günümüzde de bazı yönetimler halka zalimce davranıyor (Vaiz 4:1; 8:9). Fakat Mutlak Güce Sahip Yaratıcımız bize dünyadaki tüm yönetimleri ortadan kaldıracak bir yönetim vaat ediyor. Bu yönetimin başında bulunan yönetici insanlarla içtenlikle ilgilenecek (İşaya 11:4 ve Daniel 2:44’ü okuyun).

Yaratıcımızın kurduğu yönetim neler yapacak?

Yehova Tanrı kurduğu Krallık için uygun bir yönetici seçti: İsa Mesih (Luka 1:31-33). İsa Mesih yeryüzünde yaşarken insanlara yardım etmeye ne kadar istekli olduğunu göstermişti. O, Kral olarak tüm milletlerden insanları bir araya getirecek ve onları çektikleri acılardan kurtaracak (Mezmur 72:8, 12-14’ü okuyun).

Peki İsa Mesih’i herkes yönetici olarak kabul edecek mi? Hayır, fakat Yehova sabırlıdır (2. Petrus 3:9). Yaratıcımız herkese İsa’yı yöneticisi olarak kabul etme fırsatı veriyor. Yakında İsa kötü insanları yeryüzünden silip atacak ve dünya çapında barış ve güvenlik sağlayacak (Mika 4:3, 4’ü okuyun).