İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 OKUYUCULARIMIZ SORUYOR . . .

Tanrı’yı Kim Yarattı?

Tanrı’yı Kim Yarattı?

Yedi yaşındaki oğluyla konuşan bir baba oğluna şöyle diyor: “Çok uzun zaman önce Tanrı dünyayı yarattı. Ayrıca güneşi, ayı ve yıldızları da yarattı.” Çocuk biraz düşündükten sonra soruyor: “Peki baba Tanrı’yı kim yarattı?”

Baba şöyle cevap veriyor: “Tanrı’yı kimse yaratmadı. O her zaman vardı.” Bu basit cevap çocuğa bir süreliğine yeterli gelebilir. Ancak büyüdükçe bu soru zihnini daha çok kurcalar. Bir varlığın başlangıcının olmamasını bir türlü kavrayamaz. Sonuçta evrenin bile bir başlangıcı vardır. “O zaman Tanrı nasıl var oldu?” diye düşünür.

Kutsal Kitabın bu soruya verdiği cevap örnekteki babanınkine benzer. Musa şöyle yazmıştı: “Ey Yehova . . . . Sen dünyayı, yeryüzünü, büyük emeklerle var etmeden, dağlar doğmadan çok önce Tanrı’ydın, ve ezelden ebede kadar da Tanrısın” (Mezmur 90:1, 2). İşaya peygamber de şöyle demişti: “Bilmiyor musun, duymadın mı? Yehova yeryüzünün uçlarını yaratandır, sonsuza dek Tanrı’dır” (İşaya 40:28). Aynı şekilde Yahuda da mektubunda Tanrı’nın ‘ezeli’ olduğunu söyler (Yahuda 25).

Bu ayetler elçi Pavlus’un da belirttiği gibi Tanrı’nın “çağların Kralı” olduğunu gösterir (1. Timoteos 1:17). Bu, ne kadar geriye gidersek gidelim Tanrı’nın her zaman var olduğu ve gelecekte de her zaman var olacağı anlamına gelir (Vahiy 1:8). Dolayısıyla ebedi ve ezeli olması Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın temel özelliklerinden biridir.

Bu düşünceyi kavramak bize neden zor geliyor? Kısıtlı ömrümüz nedeniyle zamanı Yehova’dan tamamen farklı şekilde algılıyoruz. Tanrı sonsuz olduğu için bin yıl O’na bir gün gibi gelir (2. Petrus 3:8). Bunu şöyle örnekleyebiliriz: Yaklaşık 50 günlük ömrü olan erişkin bir çekirge 70-80 yıllık insan yaşamını kavrayabilir mi? Tabi ki hayır. Ancak Kutsal Kitap Yüce Yaratıcımızın yanında bizim de çekirgeler gibi olduğumuzu söyler. Düşünme yetimiz bile O’nunkinin yanında çok kısıtlı kalır (İşaya 40:22; 55:8, 9). Bu yüzden Yehova’nın bazı özelliklerini insanların tam olarak anlayamaması gayet doğaldır.

Tanrı’nın ezeli ve ebedi olduğunu kavramak zor gelse de aslında bunun mantıklı olduğunu görüyoruz. Eğer Tanrı’yı yaratan başka biri olsaydı Yaratıcı o olurdu. Ancak Kutsal Kitabın da dediği gibi ‘her şeyi yaratan’ Yehova’dır (Vahiy 4:11). Üstelik evrenin de bir zamanlar var olmadığını biliyoruz (Başlangıç 1:1, 2). Evren nasıl var oldu? Mantıken onun yaratıcısı daha önce var olmuş olmalı. Ayrıca O, melekler gibi zekâ sahibi varlıklardan önce de vardı (Eyüp 38:4, 7; Koloseliler 1:15). Gördüğümüz gibi başlangıçta Tanrı tek başınaydı. Dolayısıyla O’nu yaratacak hiç kimse olmadığı için Tanrı yaratılmış olamaz.

Hem insanların hem de evrenin varlığı ezeli ve ebedi bir Tanrı’nın var olduğunu kanıtlar. Muazzam evrenimizin hareket etmesini sağlayan, evreni kontrol etmek için kanunlar koyan Biri her zaman var olmuş olmalı. Sadece O diğer tüm şeylere hayat vermiş olabilir (Eyüp 33:4).